Gazali’ye göre çocuk terbiyesi…

Bilmiş ol ki; çocukların riyâzet yolu, üzerinde ehemmiyetle durulması gereken işlerden biridir. Çocuk, anne ve babanın yanında ilâhî bir emânettir. Onun kalbi sâfî bir cevherdir. Her türlü nakış ye suretten boş, nakşedilen her şeyi kabule müstaîd, kendisine müteveccih, her şeye meyl eder vaziyettedir. Kendisine iyilik telkin edilir ve iyi işler yaptırılırsa, çocuk iyi bir insan olarak yetişir; dünyâ ve âhirette saadete ulaşır. Onu böyle yetiştiren anne-baba, muallim ve mürebbî de sevabda ona ortak olur. Kötü işlere itilir ve hayvânât gibi ihmâl edilir, terbiyesine bakılmazsa, işi azıtır ve helâk olur. Onun bu kötülüğünde ise velî ve murâkıbı ortaktır.

Çocuklarınızı ateşten koruyun

Zira Allahu Teâlâ : «Ey îmân edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu Cehennem ateşinden koruyunuz.» (Tahrîm, 6) buyurmuştur.

Çocuğu terbiye, dünyâ ateşine yanmaktan kendisini koruduğu gibi cehennem ateşinden de korur. Çocuğu sıyânet, onu güzel terbiye edip temizlemek, ona ahlâkî faziletleri öğretmek, kötü arkadaşlardan onu korumak, devamlı surette zevk u safâ içinde bırakmamak, refah ve zinet sebeblerini sevdirmemektir. Çünkü zînet ve refaha alışınca büyüdüğü zaman, onları elde edebilmek için ömrünü onların peşinde kaybeder ve ebediyyen helâk olur gider.

Bebeğe helal süt emdirilmeli

Bunun için daha ilk günlerinde çocuğun terbiyesine ehemmiyet vermeli, onun terbiyesi için evvvela ona helal süt içirilmelidir. Eğer süt anneye verilmişse, süt annesi olarak helâl yiyen dindar, sâliha bir kadın bulmalıdır. Zîra haramdan meydâna gelen sütte hayır olmaz. Bu gibi sütten beslenen vücûd pisleşir, pisliklere ve kötü işlere meyi eder.

Çocuk, iyiyi kötüden ayırd edebilecek seviyeye geldiği zamân (ki ekseriya bu, altı yedi yaşlarında olur) murakabesine ihtimam edilmelidir. Bu da utanma hissinin kendisinde başlaması ile belli olur. Çocuğun, utanıp kendini büyüklerden sayarak bâzı işlerini terk etmesi, akıl nurunun parlamasına delâlet eder.

Bu sayede bâzı şeylerin çirkinliğini farkeder ve onları yapmaktan utanır. Bu fehm ve idrâk hâli Allah’ın bir lûtfudur. Aynı zamanda kalbinin temizliğini, ahlâkının itidalini müjdeler. Bunun gibi bu hâl, erginlik çağında akl-ı kâmilin müjdecisidir. Utangaç çocuğu ihmâl etmek doğru olmaz. Onun hayâsından faydalanarak terbiyesine dikkat etmek lâzımdır.

İmam Gazzali/ İhya-u Ulumud Din 3. Cilt (Rubul Muhlikat)

İrfanDunyamiz.com

Çocuk Eğitimi ↗

Çocuk eğitimini batılı pedagojiyi esas almadan işleyen yazılar okumak için tıklayın.

Aile Okulu ↗

Mutlu evlilik ve huzurlu aile konusunu ele alan seçme yazılar okumak için tıklayın.

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Mehmet Görmez hocadan annelere çağrı

Bunu evde erkekler zor gerçekleştirir, kusura bakmasınlar. Bunu evde gerçekleştirecek olanlar hanımefendiler. Haftada bir gün …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.