Mehmet Sürmeli

Yazarımız Dr Mehmet Sürmeli’nin yazı arşividir.

Kur’an ve Sünnet’te zikir kavramı

Zikir denilince sadece belirli virdleri okumak akla gelmekte ve diğer anlamları zayi edilmektedir. Hâlbuki zikrin anlam alanına Allah Teâlâ’nın isimlerini ve sıfatlarını anmak, O’nu övmek, zatına layık olmayan sıfatlardan Allah’ı tenzih etmek, Kur’an okumak, hadis tedris etmek, şer’î ilimlerle meşgul olmak1 tesbih, tekbir, tehlil1 de girmek, hayatın bütün alanlarında murakabeye …

Devamı

Peygamberimizin Yönetici Belirleme Esasları

Allah Teâlâ’nın işleri ehil insanlara tevdi etmesiyle bağlantılı Kur’an’da onlarca ayet vardır. Konuyu zihinlere yerleştirmek açısından şu örnekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz: Allah Teâlâ, insanı bilgiyle donatıp emaneti taşımaya hazır hale getirince ona hilafet görevi vermiştir.1 Hazreti İbrahim aleyhis selam’ı önce çeşitli konularda denemiş sonra önderlik makamına getirmiştir.2 Talut’un ordu komutanlığına …

Devamı

Peygambersiz İslam projesine dair…

Kur’an-ı Kerim’e ve İslâm’ın, sübutu ve delaleti kesin hükümlerinden birine inkârcı yaklaşım, dinin halkalarından birisini koparmaktır. Zira Kur’an-ı Kerim bir bütündür. İslam bir bütündür. Kur’an-ı Kerim’in tek hükmünü reddeden; eskilerin deyimi ile zarurat-ı diniyeden bir emri veya yasağı inkâr eden dinin tamamını inkâr etmiş sayılır. Metodik düşünmenin sahabe dönemindeki en …

Devamı

Efendimiz’den kız çocuğu olanlara müjde!

Cinsiyeti belirlemek annenin ve babanın elinde değildir. İnsan iradesine dayanmayan bir hususta tercihte ve üstünlük taslamasında bulunmak cahiliye âdetidir. Yüce Allah bir ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştur: “Göklerin ve yerin hâkimiyeti yalnız Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bağışlar, dilediğine erkek.” (Şura 42/49) Çocuğun anne rahminde yaratılması bir …

Devamı

İslam’da zina suçunun cezası nedir?

Suç ile ceza arasındaki doğru orantı; ağır suça ağır ceza, hafif suça hafif ceza suç oranlarının azalmasındaki temel etkenlerden sadece birisidir. Bu ilke çok önemli olmakla beraber suçların sıfırlanmasını sağlayan tek ilke de değildir. Olaya İslâm hukuku açısından bakacak olursak; hukukun kaynağının Allah Teâlâ olması, fıtrata uygunluğu, cezaların bireyselliği, suçla …

Devamı

Kardeşlerim namazı hafife almayın

Ahirette kişinin hesaba çekileceği ilk amelin namaz olacağını1 açıklayan Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, büyük günün hesabına insanın çocukluk dönemiyle beraber hazırlık yapmasını istemiş ve ebeveynlere şu talimatı vermiştir. “Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde onlara namazı emrediniz…”2 Hatta bazı rivayetlerde çocukların sağlarını sollarından ayırt etmeyi kavradıkları anda namazla emredilecekleri belirtilmiştir.3 …

Devamı

Hazreti Ebubekir’in balkon konuşması

Gerek adaleti uman, gerekse yönetimde adalet prensibini önceleyen kimselerin, Hazreti Ebubekir radıyellah anh’ın halife seçildiğinde yaptığı tüm siyaset teorilerini yıkan şu konuşmayı iyi anlaması ve gerekli dersleri alması elzemdir. Allah Teâlâ’ya hamd ve senadan sonra yapılan konuşmanın aslı şöyledir: “Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım hâlde başınıza yönetici seçildim. Şayet …

Devamı