Genel

Krediyle alt üst olan hayatlar…

İnsanımız İslamî hayat tarzını benimsemediği için, başı beladan kurtulmuyor. Dışarıdan siz onu refah içerisinde, her şeyi var, yediği önünde yemediği arkasında sanıyorsunuz ama hiç de öyle değil. Zikir olmayan, ibadet olmayan, namaz olmayan hayat insanı boğdukça boğuyor, huzur vermiyor. Çok gezdiğimiz için çok kimselerle konuşuyor, çok kimselerin derdini dinliyoruz. Yine …

Devamı

Çocuk eğitiminde nebevi incelikler…

İslâm dini, Müslümanlardan hayırlı bir nesil yetiştirmelerini ister. Bu isteğinin gerçekleşmesi için de evvela ana ve babaların inanç konularında1 sonra da ahlaki2 konularda birbirlerine denk olmalarını emreder. Birbirlerine iman, ahlak ve sosyal yönden denk olan ana babanın ideal bir çocuk istemelerini isteyen Yüce Allah, kullarının şu biçimde dua etmelerini öğütlemiştir: …

Devamı

Tesettüre ikna olamıyorum, ne yapmalıyım?

Soru: Hocam başörtü konusunu tam manasıyla aklım almıyor. Evet inanıyorum Allah’ın ayetlerinde tesettür emri var ama bir türlü benimseyemedim, acaba bunun için ne yapmalıyım? Evvela böyle bir soruyu yönettiğiniz için teşekkür ederim. Aslında birçok genç kızımızın aklından geçeni sormuşsunuz. Bazı sorular vardır ki insanlar tepki almaktan çekindikleri için sormazlar. Ama …

Devamı

Bu da size düğün hediyem olsun…

Allah’ın affetmeyeceği tek günah şirkten sonra kul hakkıdır. Kul hakkı yiyen insan o kulla helalleşmediği sürece Allah Teala o kulu affetmeyeceğini beyan buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem de kul hakkına çok önem vermiştir. Bunu her zaman yaptığı gibi hayatında bizzat tatbik ederek göstermiştir. Sizlere burada Peygamber Efendimiz’in hayatından …

Devamı

İbrahim bin Edhem Hazretlerinin duası

İbrahim Bin Edhem Hazretleri cuma günleri sabah akşam şu duayı yapardı: Bugünümüz bayramdır ve bize şöyle dua etmemiz yazılmıştır:Hamîd, Mecid, Refi’, Vedûd, mahlukatına dilediğini yapan Allah’ın adıyla. Allah’ım! Allah’a iman etmiş, Onunla karşılaşacağını tasdik etmiş, hüccetini itiraf etmiş, günahlarımdan istiğfar etmiş, Allah’ın Rabliğine boyun eğmiş, O’nun dışındakilerin ilahlığını inkar etmiş… …

Devamı

Hacı Veyis efendi gönül almayı bilirdi

Büyük edip merhum Üstad Ali Ulvi Kurucu hatıratında dedesinin kemalatına dair bir hatırayı şöyle anlatıyor: 1932 senesindeydi. On yaşımda idim. Konya alimlerinin bulunduğu bir davete gidilmişti. Yemekte eski alimlerden Konya‘nın vaktiyle en meşhur vaizi olan Aksekili Mehmed Efendi de vardı. Sert bir zat idi. Dedem, her zamanki adeti üzere, sofrada …

Devamı

Erbakan hocamızın mücadele azmi…

Ben on üç yaşımdan itibaren hocamızın mücadelesinin içerisindeyim. Babamızın ilçe başkanı olması hasebiyle bu mücadeleyi yakından takip etmek imkânını buldum. Hocamız Teknik Üniversite’yi bitirdikten sonra başarılı bir akademisyen olarak Almanya’ya gitti. Almanya’daki yaptığı faaliyetlerinden sonra Türkiye’ye dönünce, ülkenin kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirildiği takdirde müthiş bir kalkınma hamlesi ve refaha …

Devamı

Gönül dostu Mehmed Zahid hocamız

1977 yılının Nisan ayı içinde bir Pazar günü idi. İstanbul’da bulunan İskenderpaşa Camii‘nin bahçesinde bulunan mütevazı eve bir grup arkadaşla topluca giriş yapmıştık. Karşımızda o zamana kadar görmediğimiz ama Mehmet İncili ağabeyimizden sürekli işittiğimiz ve hayalimizde canlandırmaya çalıştığımız, nurâni bir zat duruyordu. Bu zat; dolgun pembe yanaklı, uzun ak sakallı, …

Devamı

Bedreddin Atalar efendinin ardından…

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunlarından, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi‘nin talebelerinden, Erzurumlu Mustafa Necati Efendi‘nin talebesi ve kardeşi Hüsnü Efendi‘nin halifesi, uzun yıllar Medine-i Munevvere’de Erzurumlular revakında hizmet eden Kadiri, Rufai ve Nakşibendi meşayıhından alim, fazıl, dava adamı, ehl-i hizmet ve edeb timsali Es Seyyid, el Hac, Hafız Bedreddin Atalar Efendi …

Devamı

Güzel bir boykot örneği…

Boykotla ilgili son günlerde çok paylaşılan ibretli bir kıssa var. Şam’da Melik Salih İmaduddin İsmail, haçlılarla anlaşma yaparak Sakîf, Sayda, Safd ve bazı kaleleri onlara bıraktığında aynı şekilde Haçlıların Şam’a girip silah alımlarına izin verince büyük alim İz bin Abdisselam, silah satışının haram olduğuna hükmedip yapılanın haram olduğunu sultanın yüzüne …

Devamı