Din Ve Hayat

Dinizmi İslam ve peygamberimizle igili her türlü yazıyı burada bualabilrsiniz Ayrıca ilmihal bölümümüzde fıkhi meseleler de işlenmektedir.

Erdem odaklı düşünmek zorundayız…

Günümüz dünyasında yeni neslin ihtiyaç duyduğu en önemli şey, değerlerdir. Yani ahlak ve maneviyatı tamamlayan sorumluluk, duyarlılık, sevgi, saygı, dayanışma, adalet, cesaret, doğruluk, vefa, sabır, tutumluluk, yardımseverlik ve benzeri erdemlerdir. Bunlar geleceğimizin inşasında çok önemli parametrelerdir. Bu değerlerden yoksun bırakılan bireyler, ben-merkezci bir anlayışla hayatlarını sürdürürler. Attıkları ya da atacakları …

Devamı

Kur’an’a ve meleklere karşı edebimiz

Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha Suresi’nden son suresi olan Nas Suresi’ne kadar tüm sure ve ayetlere iman etmek ve imanda bütünlüğü korumak Rabbimize karşı sorumluluğumuzdur. Kitaplara iman etmek imanın rükünlerinden birisidir. Bir ayete bile iman etmeyen kimse tüm Kur’an’ı inkâr etmiş gibi kâfir olur. İman bir bütündür bölünüp parçalanmaz. Kur’an-ı …

Devamı

Evrende her şey uyumlu, ya sen?

Varlık dünyamızın denge unsuru demek olan uyum, “uy” kökünden türetilmiştir. “Uyku” kavramı ile aynı köktendir. Uyku, somut olarak elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ağırlığı ve hacmi olmayan, bedenin sükûnetini, uyumunu ve dengesini sağlayan yegâne unsurdur. Acıktığımızda yemek yeriz. Bunun bir ağırlığı ve hacmi vardır. Susadığımızda su içeriz. Bunun da bir ağırlığı …

Devamı

M. Zahid Kotku Hazretlerinden Öğütler

Gönüller Sultanı Merhûm Mehmed Zâhid Kotku Efendi’nin hadîs derslerinde verdiği öğütlerden bir derleme: ● Az ye. ● Az uyu. ● Az konuş. ● Cömert ol. ● Nefsine muhâlefet et. ● Tevâzu’lu, alçak gönüllü ol. ● Güler yüzlü ol. ● Dedikoduya karışma. ● Tefekkürü unutma. ● Mümkün olduğu kadar kimseden bir …

Devamı

Müslüman trafikte belli olur!

Müslüman her zaman güzel ahlaka önem vermelidir. Sadece mescitlerde değil her yerde ve özellikle de trafikte edep kurallarına riayet etmelidir. Bakıyorsunuz en dindar olarak bildiğimiz kardeşlerimiz bile bazen trafiğe çıkınca başka bir kimliğe bürünüyor. Kimisi aceleci tavırlarla, agrasif ve saygısız bir şekilde araba kullanıyor. Kimisi küfrü basıyor… Bizler her daim …

Devamı

Geleceğin inşasında umut/ ufuk dengesi

Ufuk; “Yerle göğün birleşir gibi göründüğü çizgi” şeklinde tanımlanabilir. İki türlü ufuk vardır: Bir; Görme duyusu olan göz için ufuk, “Gözün görebildiği son çizgi.” İki; Akıl için ufuk, “Aklın idrak edebildiği son çizgi” şeklinde ifade edilebilir. Burada akla nispet edilen ufuk, geleceğimizin inşasında önemli bir parametredir. İnsan hayatının üç aşaması …

Devamı

Asıl zikir nedir biliyor musunuz?

Yüce Allah, kullarının kendisine şirksiz bir şekilde vuslat edebileceklerini bildirmiş[1] ve şirki vuslatın önündeki en kalın zulmani perde olarak görmüştür. Bu bağlamda şirki ve şirke götüren yolları ayrıntılı denebilecek biçimde Kur’an’da tanıtmıştır. Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem de şirke karşı en büyük mücadeleyi veren insan olarak yeterli açıklamayı yapmıştır. …

Devamı

Başımıza gelen her şeyde hayır var mıdır?

“Olan veya başımıza gelen HER ŞEYDE hayır vardır” sözü doğru değildir. Şayet her şeyde hayır vardır dersek, Allah’ın hiç “şer” yaratmaması gerekir. Halbuki Allah hayrı da yaratır şerri de yaratır. Allah hayrı razı olarak yaratır; şerri ise kullar istediği için yaratır; yani şerri yaratan Allah’tır ama sebebi insandır. “Olan veya …

Devamı

Sünnete uyanlara ne mutlu!

Hadis ve Sünnet’i Kur’an’dan ayrı düşünmek mümkün değildir. Peygamber Efendimiz’e beyan hakkını layık görmeyenler, kendilerinde bu hakkı görebilmekteler ve Hadis/ Sünneti reddederek veya “yorumdur” diyerek küçük düşürmekteler ve kendileri işlevsel, sahte peygamberlik iddiasında bulunmaktadırlar. Hadis/ Sünnet, iyi ve kötü Müslümanı belirlemenin kıriterlerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, hayatın …

Devamı

Namaz kılmayanın amelleri boşa gider mi?

Gerek çocukların namazla emredilmeleri, gerekse Peygamber Efendimiz’in namazın edası ile ilgili vasiyetleri namazı terk etmenin ağır yükümlülüğünü hatırlatmaktadır. Şu olay namazın önemini ve faziletini ortaya koymaktadır: Bir adam gelmiş ve “İslâm’a girdikten sonra Allah katında en sevimli amel hangisidir” demiştir. Resulullah, o kişiye şu cevabı vermiştir: “Vaktinde kılınan namazdır. Kim …

Devamı