Tavsiye Kitaplar

Ali Tantavi Akaidi kısa ve öz anlatmış

Okumak; Kur’ani bir emir, bireysel ve toplumsal kalkınmanın ve gelişimin olmazsa olmazlarınd andır. Biz Müslümanlar ‘Oku Ümmeti’nin fertleriyiz. Ahmet Varol bir yazısında şöyle der: “Okumak insanın düşünce ufkunu açar, bilgisini artırır, toplumdaki değer ve derecesini yükseltir, kendine özel birtakım kabiliyetlerini keşfetmesine yardımcı olur. Yazabilmek için de okumak gerekir. İyi, kaliteli …

Devamı

Ahmet M Ziylan’dan İki Çift Söz Yeter

Çocukken dedelerimiz ve ninelerimiz bize bazı hikâyeler anlatırlardı. Çok güzel ve tesirli mesajları olurdu bu hikâyelerin… Kimisinde hikâyenin kahramanı aslan, tilki, horoz falan olurdu, kimisinde de Behlül Dânâ, Bayezid-i Bistami gibi tasavvufî şahsiyetler… Bu anlattıkları hikâyelerin kaynağını ne biz bilirdik ne de büyüklerimiz… Belki de onlar da kendi büyüklerinden işitmişlerdi. …

Devamı

Rasim Özdenören ben ve hayat ve ölüm demişti

Hayatın belli detaylarının üzerinde duran, onu bıkmadan usanmadan yorumlayan, nesneleri ve olguları sürekli sorgulayan, bunu yaparken de hassas teraziler kullanan birisiyseniz, üstad Rasim Özdenören’in Ben ve Hayat ve Ölüm adlı kitabı tam da size göredir. Hızlı ve kestirmeden gitmeyi seviyorsanız, bir ağacın altında -o ağacın ne ağacı bile olduğunu merak …

Devamı

Babam bu kitabı ağlayarak okurdu

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla, Tüm noksanlardan münezzeh olan (el-Kuddûs) ve karşılıksız nimetler bahşeden (el-Vehhâb) Allah Teâlâ’ya hamd; hikmet ve kitapla gönderilen, akıl ve izân sahiplerini hakka ve doğruya hidayet eden Efendimiz Hazreti Muhammed’e (aleyhisselâm) salât ve selâm olsun. Bu kitap, merhum babamın en çok sevdiği ve en fazla …

Devamı

Aydın Başar’dan 300 kitaplık tavsiye listesi

Uzun bir mesainin sonunda 300 kitaplık bir “Müslüman kitaplığı” kitap tavsiye listesi oluşturmuş oldum. Elimden geldiği kadar Ehl-i Sünnet hassasiyetine dikkat etmeye çalıştım. Sünneti küçümseyen, Kur’an’da hata bulan ve usulsüz dini yorumlar yapan itikadı bozuk kimselerin eserlerini listeye karıştırmamaya gayret sarf ettim. Dar değil geniş bir bakış açısı ile doğudan …

Devamı

İmam Nevevi ve iki bereketli eseri

Güne başlarken ve biterken yani sabah namazı vakti ve akşam uyumadan önce yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’i okumaya gayret göstermeliyiz. Çünkü Kur’an’ı Kerim Rabbimizin kelamıdır. Okuyalım, tefekkür edelim ve yaşayalım diye yol gösterici ve hidayet rehberi olarak gelmiştir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, …

Devamı

Yazar olmak isteyenler için…

Yazar Mehmet Nuri Yardım tarafından İstanbul ve civar illerde 14 yıl boyunca çeşitli, vakıf, dernek ve kültür kurumlarında devam ettirilen “Yazı, Editörlük ve Medya Kursu” esnasında işlenen yaklaşık 50 türün notları genişletilerek Yazı Masası adıyla kitaplaştı. Kitap Akıl Fikir Yayınları tarafından kültür hayatımıza kazandırıldı. Mehmet Nuri Yardım yaptığı açıklamada şunları …

Devamı

Rıfat Oral hocadan tavsiye kitap listesi

Kitap hayattır, hayat kitaptır… Bir arkadaş okunması öncelikli bir kitap listesi istedi. Kendileri için aşağıdaki kitap listesini hazırladım. İnşallah İslam’ı anlama, yaşama ve tebliğ noktasında faydalı olur. A- KUR’ÂN 1- KUR’AN-I KERİM MEALİ, Heyet, Türkiye Diyanet Vakfı (Düzenli ve akıcı meal) 2- TEFSİRU’L-KUR’ÂNİ’L-AZİM, İbn Kesir (Hadisler ışığında Kur’ân’ı anlamak için …

Devamı

Risalet davasının annesi Hazreti Hatice

Muhammed Emin Yıldırım ‘Risalet Davasının Annesi’ kitabında Hazreti Hatice Annemizi nefis bir şekilde anlatmış… Efendimiz’in evinde kaç kişi yaşıyordu? “Bu kadar hizmetçi varken sen niye hizmet ediyorsun” diyenlere Hazreti Hatice ne cevap verdi. Sevgili Peygamberimiz ölüm döşeğindeyken Hazreti Hatice’ye ne dedi? Mekke fetholunca Peygamber Efendimiz ilk olarak nereye gitti? Bu …

Devamı