Abdulkerim Temizcan

Abdülkerim Temizcan Hocamızın tüm yazıları.

Kur’an’a ve meleklere karşı edebimiz

Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha Suresi’nden son suresi olan Nas Suresi’ne kadar tüm sure ve ayetlere iman etmek ve imanda bütünlüğü korumak Rabbimize karşı sorumluluğumuzdur. Kitaplara iman etmek imanın rükünlerinden birisidir. Bir ayete bile iman etmeyen kimse tüm Kur’an’ı inkâr etmiş gibi kâfir olur. İman bir bütündür bölünüp parçalanmaz. Kur’an-ı …

Devamı

Müslüman trafikte belli olur!

Müslüman her zaman güzel ahlaka önem vermelidir. Sadece mescitlerde değil her yerde ve özellikle de trafikte edep kurallarına riayet etmelidir. Bakıyorsunuz en dindar olarak bildiğimiz kardeşlerimiz bile bazen trafiğe çıkınca başka bir kimliğe bürünüyor. Kimisi aceleci tavırlarla, agrasif ve saygısız bir şekilde araba kullanıyor. Kimisi küfrü basıyor… Bizler her daim …

Devamı

Edep insanı aziz eder!

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünüdür. İslâm ahlâkının asıl kaynağı Kur’an ve onun ışığında oluşan Sünnet’tir. Nitekim Hazreti Âişe annemiz bir soru münasebetiyle peygamber efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ahlâkının Kur’an ahlâkı olduğunu belirtmiştir. (Müslim, “Müsâfirîn”, …

Devamı

Nasıl dua edelim?

Dua müminin yaşam tarzıdır. Yüce Allah ile irtibatımızı namaz, dua ve diğer ibadetlerimizle sağlarız. Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem Efendimiz; “Dua ibadetin özüdür.” (Tirmizi, Daavat, 1) buyurmuştur. Dua Allah’ın hoşnutluğunu kazandırır. Dua etmemek ise Allah’ın gazabını celbeder. Duadan ancak gaflet ve kibir sahipleri yüz çevirir. İmanın tadına ermiş mü’minler, ellerini …

Devamı

Kulluk şuurunda bir hayat…

Bizi yoktan var eden ve sayısız nimetler ihsan eden Mevlâmızdır. Yüce Rabbimize karşı en büyük edep evvela her türlü şirkten kalbimizi arındırmaktır. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şirk konusunun üzerine ehemmiyetle durulmuştur. Sözlükte şirk “ortak olmak” ve “ortaklık”; “ortak koşmak” anlamındaki işrâktan isim konumunda bulunan şirk ise küfür demektir. Şirk …

Devamı

Mü’minler selam vermeye doyamazlar…

Selâm Müslümanlar arasında muhabbetin, güvenin ve iyiliğin çoğalmasını vesile olur. Onun için mü’minler selam vermeye doyamazlar. Selâm kelimesi, dünya ve âhiret sıkıntılarından kurtulmak ve esenliğe kavuşmak anlamına gelmektedir. Bundan dolayı mü’minler selâmlaşırken birbirlerinin dünya ve âhiret mutluluğunu istemektedirler. Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; …

Devamı

Şöyle güzel bir abdeste başlayalım…

Yeni bir hayata başlayalım, kendimize çeki düzen verelim deyip dururuz. Ama bir türlü kendimize bir ayar veremeyiz. Her gün yakınlarımızın vefat haberlerini duyuyoruz. Dünyanın kimseye vefası yok. O halde gelin bir abdest alalım ve yepyeni bir hayata başlayalım. Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: “Bir Müslüman abdest alıp …

Devamı

İyiliği anlatıp ihlası zedelemeyin

İyilik bir Müslümanın en önemli vasfıdır. Müslüman’dan daima iyilik beklenir. Her türlü kötülük ve fenalık Müslümana yakışmaz. Toplumda iyi insanları çoğaltmamız için Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ahlakını tüm yeryüzüne yaymamız gerekir. İslam yeryüzündeki iyiliğin tek teminatıdır. Resulullah Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “Müslüman, dilinden ve elinden …

Devamı

Peygamberimiz eve girince ilk önce ne yapardı?

Müslüman için temizlik olmazsa olmaz vasıflardandır. İbadetlerin birçoğunun geçerli olabilmesinin şartlarından biri de temiz olmaktır. Mesela namaz ibadetinde bedenin, elbisenin namaz kılınacak mekânın temiz olması ve abdestli olmak şarttır. Temizlik zengin olsun fakir olsun herkesin yapabileceği bir fiildir. Kişinin elbisesi yeni olmayabilir ama eski de olsa temizliğine dikkat edebilir. Allah …

Devamı

Cami adabı

Dünyanın her bir köşesinde bulunan mescidler/ camiler Kâbe’nin birer şubesidir. Kâbe’ye Allah’ın evi denir. Camiler de aynı şekilde Rabbimizin evleridir. Yani Mü’minlerin beraberce ibadet edecekleri mekânlardır. Müslümanlar cami merkezli bir hayat yaşamalıdır. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil ayrıca tarih boyunca ilim ve hikmetin öğretildiği, istişarelerin yapıldığı, mazlumlara, fakirlere ve …

Devamı