Abdulkerim Temizcan

Abdülkerim Temizcan Hocamızın tüm yazıları.

Kur’an-ı Kerim’e karşı edeplerimiz…

Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha Suresi’nden son suresi olan Nas Suresi’ne kadar tüm sure ve ayetlere iman etmek ve imanda bütünlüğü korumak Rabbimize karşı sorumluluğumuzdur. Kitaplara iman etmek imanın rükünlerinden birisidir. Bir ayete bile iman etmeyen kimse tüm Kur’an’ı inkâr etmiş gibi kâfir olur. İman bir bütündür bölünüp parçalanmaz. Kur’an-ı …

Devamı

Medine-i Münevvere’deki ziyaret yerleri

Peygamber Efendimiz sallelahu aleyhi ve sellem’in gezdiği toprakları beraber gezmeye ne dersiniz. Medine-i Münevvere’deki ziyaret yerlerini sizler için derledik. İşte o mübarek mekanlar… Medine, İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ve ashabının hicret ettiği, İslam davetinin ve devletinin merkezi olan mübarek şehirdir. Peygamber Efendimiz Hicretten sonra burada …

Devamı

Ailede sevgiyi arttırmak için ne yapmalıyız?

Hiçbir gözün görmediği, hiçbir aklın idrak edemediği ve hiçbir kulağın duymadığı nimetlerle donatılan cennette bile Hazreti Âdem’i Havva’sız, Hazreti Havva’yı da Âdem’siz yaratmamış Mevla Teâlâ. Yani kadını erkeğe, erkeği kadına muhtaç yaratmış. Bu fıtri bir ihtiyaçtır. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler …

Devamı

İslam’a göre komşuluk adabı…

İslam’a göre üzerinde sorumluluk bağımız olan kesimlerden birisi de komşularımızdır. Hiçbir Müslümanın “bana ne komşularımızdan” deme hakkı yoktur. Çünkü Yüce Allah bizden onlara iyilik üzere muamele etmemizi istemektedir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, …

Devamı

Peygamber Efendimiz’e karşı edeplerimiz…

Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallellahu aleyhi ve sellem’i yaratılmışlar arasında en çok sevmek ve onun sünnetine tabi olup yolunu takip etmek, Peygamberimize göstereceğimiz en önemli edeptir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok …

Devamı

Allah Teâla’ya karşı edeplerimiz

Bizi yoktan var eden ve sayısız nimetler ihsan eden Mevlâmızdır. Yüce Rabbimize karşı en büyük edep evvela her türlü şirkten kalbimizi arındırmaktır. Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde şirk konusunun üzerine ehemmiyetle durulmuştur. Sözlükte şirk, “ortak olmak” ve “ortaklık”; “ortak koşmak” anlamındaki işrâk kelimesinden türer ve bu anlamlara gelirken, isim konumunda …

Devamı

Adab-ı muâşeret neden önemli?

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünüdür. İslâm ahlâkının asıl kaynağı Kur’an-ı Kerim ve onun ışığında oluşan Sünnet-i Seniyye’dir. Nitekim Hazreti Âişe annemiz bir soru münasebetiyle Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ahlâkının Kur’an ahlâkı olduğunu belirtmiştir. …

Devamı

Taziye adabı

Hayat imtihandan ibarettir, ölüm ise bu hayatın bir gerçeğidir. “Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır” (Mülk, 2) buyuruyor Yüce Rabbimiz. İmtihanı kazananlar ise şu ayet-i kerimede açıklanıyor: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle …

Devamı

Bir iyilik de sen yap!

İyilik bir Müslümanın en önemli vasfıdır. Müslüman’dan daima iyilik beklenir. Her türlü kötülük ve fenalık Müslümana yakışmaz. Toplumda iyi insanları çoğaltmamız için Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ahlakını tüm yeryüzüne yaymamız gerekir. İslam yeryüzündeki iyiliğin tek teminatıdır. Eğer dünyamızda iyilikler kaybolacak ya da azalacak olursa insanlık ölür. Onun için …

Devamı