İstikamet Yazıları

Günümüzde istikamet çok önemli bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. İstikamet veren yazarların müstakim duruşu ile kaleme aldığı yazılardan oluşmaktadır.

Peygamberimizin Yönetici Belirleme Esasları

Allah Teâlâ’nın işleri ehil insanlara tevdi etmesiyle bağlantılı Kur’an’da onlarca ayet vardır. Konuyu zihinlere yerleştirmek açısından şu örnekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz: Allah Teâlâ, insanı bilgiyle donatıp emaneti taşımaya hazır hale getirince ona hilafet görevi vermiştir.1 Hazreti İbrahim aleyhis selam’ı önce çeşitli konularda denemiş sonra önderlik makamına getirmiştir.2 Talut’un ordu komutanlığına …

Devamı

İslam’ı tahrif projesinin üç basamağı

Kur’ân indiği, İslam geldiği tarihten bu yana, daha önceki kitapları tahrif eden insanoğlu İslam’ı tahrif etmek için bütün gücüyle çalıştı. Kur’ân’ı lafzan tahrif edemeyeceklerini anlamışlardır ama ma’nen tahrif etmekten ümitlidirler. İşte bu tahrif projesinin ilk basamağı âlimleri gözden düşürmek, ikincisi Sünnet düşmanlığı, üçüncüsü Kur’ân’a tarihsel ve mahalli olduğu gözüyle bakmaktır. …

Devamı

Peygambersiz İslam projesine dair…

Kur’an-ı Kerim’e ve İslâm’ın, sübutu ve delaleti kesin hükümlerinden birine inkârcı yaklaşım, dinin halkalarından birisini koparmaktır. Zira Kur’an-ı Kerim bir bütündür. İslam bir bütündür. Kur’an-ı Kerim’in tek hükmünü reddeden; eskilerin deyimi ile zarurat-ı diniyeden bir emri veya yasağı inkâr eden dinin tamamını inkâr etmiş sayılır. Metodik düşünmenin sahabe dönemindeki en …

Devamı

İslam’da zina suçunun cezası nedir?

Suç ile ceza arasındaki doğru orantı; ağır suça ağır ceza, hafif suça hafif ceza suç oranlarının azalmasındaki temel etkenlerden sadece birisidir. Bu ilke çok önemli olmakla beraber suçların sıfırlanmasını sağlayan tek ilke de değildir. Olaya İslâm hukuku açısından bakacak olursak; hukukun kaynağının Allah Teâlâ olması, fıtrata uygunluğu, cezaların bireyselliği, suçla …

Devamı

Kardeşlerim namazı hafife almayın

Ahirette kişinin hesaba çekileceği ilk amelin namaz olacağını1 açıklayan Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, büyük günün hesabına insanın çocukluk dönemiyle beraber hazırlık yapmasını istemiş ve ebeveynlere şu talimatı vermiştir. “Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde onlara namazı emrediniz…”2 Hatta bazı rivayetlerde çocukların sağlarını sollarından ayırt etmeyi kavradıkları anda namazla emredilecekleri belirtilmiştir.3 …

Devamı

Kur’an’ı anlamadan okumak sevap değil mi?

Son zamanlarda daha da ateşlenen bir tartışma var. “Manasını bilmiyorsan Kur’an okumak caiz değildir” diye bir şey söylüyorlar. Ya da bunun faydasız bir şey olduğunu, bunun bir sevabının olmayacağını iddia ediyorlar. Böyle diyenlere cevabım şu şekildedir: İnsan üç istekten dolayı Kur’an-ı Kerim’i okur. Birincisi; onun manasını anlamak için okur. İkincisi; …

Devamı

İslam alemini tehdit eden bazı akımlar

İnsanlık tarihi hak-batıl, küfür-İslam mücadelesiyle geçmiş ve günümüzde de bu mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Tarihte bu mücadelede çoğunlukla taraflar belli, niyetler açık olurdu. Yani mertçe bir mücadele yapılırdı. Zaman zaman küfür ve batıl tarafı, İslam ve hak tarafıyla baş edemeyeceğini anladığında kaleyi içerden yıkmak için nifak/münafıklık metoduyla İslam’ı içerden …

Devamı

Dindar bir nesil için…

Türkiye’nin ulaşmayı düşündüğü genel hedefleri doğrultusunda eğitim sisteminde müfredatların yeniden ele alınması, bunların ana okullarından lise sona kadar birbirini tamamlar mahiyette yeniden düzenlenmesi Milli Eğitim Sistemimizin Kızıl Elmalarından biri olmalı. Çocuklarımızın sadece ülke gerçekleri değil dünyanın gerçeklerine göre de eğitilmeleri gerekiyor. Öğretmenlerimizin,  milletimizin hedeflerine uygun bir idealizmle donanmış olmaları gerekiyor …

Devamı