İstikamet Yazıları

Günümüzde istikamet çok önemli bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. İstikamet veren yazarların müstakim duruşu ile kaleme aldığı yazılardan oluşmaktadır.

Resul ve Nebi arasında fark var mı?

Allah Teâlâ, yaratıp üstün vasıflarla donattığı ve icra etmesi için sorumluluklar yüklediği insanla sürekli irtibat hâlinde olmuştur. Bu irtibat yollarından biri de “haberleşmedir” ki bunu onlara peygamberler göndermek suretiyle gerçekleştirmiştir. Yine haberleşme ile bağlantılı olarak bazı peygamberlere kitap da vermiştir. Kur’an-ı Kerim, Allah celle celaluh ile kulları arasında haberleşmeyi temin …

Devamı

Hak din bir tanedir…

Yahudilik ve Hıristiyanlık diye hak bir din yoktur. Yüce Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla göndermiş olduğu dinlerin hepsinin adı İslâm’dır.1 Ehli kitap, Allah’a vermiş oldukları ahdi bozmak, ona çocuk isnat etmek ve ulûhiyeti parçalamak gibi nedenlerden dolayı küfre girmiş ve Allah’a şirk koşmak suretiyle müşrik olmuşlardır.2 Allah celle celaluh inançları Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve …

Devamı

İslam akıl dini midir?

Bizim aklımız bir pencereye benzer, hakikatler ise güneşe. Bizim penceremiz ne kadar büyükse, evimize o kadar çok güneş ışığı dolar. Biz güneşten gelen o ziya ile aydınlanırız. Bazı insanlar hadlerini bilmemişler ve güneşi küçücük pencerelerinin içine sığdıracaklarını iddia etmişlerdir. Sözde hakikat arayışı adı altında birçok hayat telef olmuştur. Birçok insan …

Devamı

İslam yurdunda gerçek cumalara…

Cuma namazının farziyeti Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Cumanın farz oluşunu bildiren ayet gayet açıktır: “Ey iman edenler! Cuma günü, namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah’ın zikrine, (hutbe dinlemeye ve Cuma namazını kılmaya) gidin; her türlü alışverişi bırakın. Bu (hutbe dinlemek ve namaz kılmak), sizin için daha hayırlıdır; …

Devamı

Nefisle mücadele büyük cihaddır…

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in en son katıldığı gazve Tebûk Seferi’dir. Tebûk Seferi, Peygamberimizin, 9/630 yılında Bizans İmparatorluğu’na karşı düzenlediği bir gazâdır. Tebûk, Medine-Suriye ticaret yolu üzerinde Medine’ye yedi yüz yetmiş sekiz kilometre uzaklıkta bulunan eski bir şehirdir. Peygamber Efendimiz ve İslâm ordusu, Tebûk Seferi esnasında büyük güçlükler ve …

Devamı

İslam’da zina suçu ve cezası…

Yüce Allah Mekkî surelerde fuhşu ve zinayı yasaklamıştır. Furkan Suresinde; “Ve onlar ki, Allah’la beraber, asla birtakım düzmece tanrılara yalvarıp yakarmazlar; ve hukuki bir gerekçe olmadıkça Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Çünkü (bilirler ki) bunlardan herhangi birini işleyen kimse, bir kötülüğe bulaşmış olacaktır”1 uyarısını yapmıştır. Mü’minun Suresi’nde …

Devamı

Fasıklar kimlerdir?

Kur’an-ı Kerim’deki odak kavramlardan biri de “fısk” ve “fasık” kavramlarıdır. Kavramın şirk, küfür, nifak, irtidat, cürüm, isyan, günah ve fesatla ilgisi vardır. Hatta Kur’an-ı Kerim’in farklı kelimelerle ifade ettiği tüm günah kavramları fısktır. Kelime olarak, hurma ve benzeri şeyler için kabuğunu yırtıp çıkmak; belirli bir sınırı aşmak anlamına gelen fısk veya füsûk kökünden türemiş …

Devamı

Cihad üzerinden oynanan oyun…

Cihâd çocuk oyuncağı değildir, bir ibâdettir. Yüce İslâm dini de hiç kimsenin babasının oyuncağı değildir, üstün bir nizamdır. İslâm dini, Yüce Allah’ın gönderdiği en son ve kâmil bir dindir. Allah’ı, peygamberi ve kitabı olan bir dindir. Bu dinin sahibi olan Yüce Allah, elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallellahu aleyhi ve sellem’e …

Devamı

Zulme karşı direnme ahlakı…

Kur’an’da iki yüze yakın ayet siyasal velayetle ilgilidir. Bunun nedeni Müslümanların üzerinde hiçbir zalim ve hangi türden olursa olsun kâfirin velayet hakkının olmadığını gönüllere pekiştirmektir. Bunu başarabilirse Müslümanlar, özgün siyaset yapmanın hidayetine de ererler. Aksi durumda siyasal şirkten kurtulamazlar ki bu anlayışın sonu, Müslüman olduğunu iddia eden birinin hayatında politeizmi …

Devamı

Asıl zulüm vahyi hayattan çıkartmaktır…

Zulüm kelimesi ve türevleri Kur’an’da 301 defa geçmektedir. Kur’an’daki kullanılış biçimine göre zulmün anlamlarını şöyle sıralamak mümkündür.1- Haksızlık, yazık etmek, şahsi zarar görmek.1 2- Şirk, küfür.2 3-İnkâr.3 4- Günahta ileri gitmek, isyan.4 5- Eksiltmek.5 6- Sömürmek.6 7- Baskı ve işkence.7 8- Nifak.8 9- Yahudilik.9 10- Karanlık.10 Zulüm kavramının Kur’an’da çok …

Devamı