İstikamet Yazıları

Günümüzde istikamet çok önemli bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. İstikamet veren yazarların müstakim duruşu ile kaleme aldığı yazılardan oluşmaktadır.

Peygambersiz din projesi…

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’e kadar gönderilen peygamberlerin tamamı bölgeseldir. Tek bir kavme peygamber olarak gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz ise kendi zamanından kıyamete kadar tüm evrene; insanlara ve cinlere resul seçilmiştir. Son elçi olmasına bağlı, getirmiş olduğu dinle beraber bütün dinler de yürürlükten kaldırılmıştır. Peygamber Efendimiz de şeriatı da “nasihtir.” …

Devamı

Fıkıhta ve Hadiste “fasık” kavramı

Fıkıh literatüründe fısk imâmet, devlet başkanlığı ve hâkimlikten ehliyet, şahitlik, vesâyet, velâyet gibi konulara kadar insan unsurunun ağırlık taşıdığı birçok alanda önemli bir eksiklik olarak görülmüş, bu alanlarda kişilerin âdil olması veya fâsık olmaması şartı ileri sürülerek fısk, bazı hak ve yetkilerin kazanılmasına veya görev ve sorumlulukların yüklenilmesine engel görülmüştür. …

Devamı

Müslümanları sevmeyende hayır yoktur

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in getirdiği şeriata iman eden ve hayatlarına İslâm ile anlam veren Müslümanlar bir ümmettirler. Bu ümmet, Peygamber Efendimiz’in temsili ile hayatı anlamlandırdıkları için vahiyle nitelik kazanan seçkin insanlardır. Her birinin tek başlarına da olsa hakikate sarılma ve hakikatten ödün vermeme istidatları vardır. Bu seçkin ümmetin …

Devamı

Tarihselci meallere dikkat edin…

Esefle belirtelim ki yeni meal/tefsir çalışmalarının bazıları, Arap dilinin belagat başta olmak üzere inceliklerine vakıf olmayan, fıkıhtan, kelamdan, hadisten, ahlaktan ve insanlık tarihini bilmekten yoksun şahıslar tarafından hazırlandığı için hatalarla doludur. Meallerin çoğu; emekten, köklü olmaktan, ilmilikten, belagattan, heyecan ve aşktan mahrum olmaları münasebetiyle insanları sarsmıyor. Eskiden; “Muhammed Hamdi Yazır …

Devamı

İslam’da noterlik…

Hayatın doğal akışı içerisinde şahidiz ki insan kendi kendine yeterli bir varlık değildir. Yüce Allah hayatın kolektif olarak devamını murat etmiş ve insanları birbirlerine muhtaç hâlde yaratmıştır. Bu muhtaçlıktan çeşitli ilim dalları ve sanatlar da doğmuştur. İnsanlar ihtiyaçlarını madden karşılama çabasına girdiklerinde yetersiz kalınca çevresinden para ve diğer ihtiyaçlarını bir …

Devamı

Ehl-i Kitabın bilgisine güven olmaz…

Kur’an-ı Kerim risaletin önemi üzerinde çok durmuş ve peygamberlerin tevhid mücadelesinden bahsetmiştir. Peygamberlerin tamamının tevhid mücadelesi önemli olmakla beraber, “seyyid’ü-l enbiya” diye bilinen; Hazreti Muhammed, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa peygamberlerin mücadelesi çok daha farklıdır.[1] Peygamber Efendimiz de peygamberlere imanın önemini sahabesine sıkça anlatmıştır. Resûlullah, kendi …

Devamı

İlk kıblemiz Kabe mi? Mescid-i Aksa mı?

Filistinli Müslümanlara işkencenin doruk noktasına çıkmasından ve Kudüs dâhil vatanlarının Yahudiler tarafından işgal edilmesinden beri Müslümanları bu topraklara karşı teyakkuz hâlinde tutabilmek ve Kudüs davasına sahip çıkarabilmek için “Mescid-i Aksa ilk kıblemiz” şeklinde bir ifade Müslümanlar arasında daha da yaygınlık kazanmaya başladı. Eskiden çok az kullanılan bu ifade popüler hâle …

Devamı

Fasıkları tanıyabiliyor muyuz?

Kur’an-ı Kerim’deki odak kavramlardan biri de “fısk” ve “fasık” kavramlarıdır. Kavramın şirk, küfür, nifak, irtidat, cürüm, isyan, günah ve fesatla ilgisi vardır. Hatta Kur’an-ı Kerim’in farklı kelimelerle ifade ettiği tüm günah kavramları fısktır. Kelime olarak, hurma ve benzeri şeyler için kabuğunu yırtıp çıkmak; belirli bir sınırı aşmak anlamına gelen fısk veya füsûk kökünden türemiş …

Devamı

Tüm gerçekleriyle Berzah Âlemi…

İnsanın, gözü önünde öteki âleme; kralların, âlimlerin, politikacıların, askerlerin, tüccarların, memurların, erkeklerin, kadınların, yaşlıların, çocukların, zenginlerin ve fakirler her gün gittiğini görmesine ve Allah Teâlâ’nın “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak” (Rahmân, 55/26) buyruğunu bilmesine rağmen, genel olarak insanoğlu berzah âlemi konusunda aşırı gaflet içerisindedir. Ayet-i kerimenin de işaret ettiği …

Devamı

Modern Mürcie ve çarpık amel anlayışı

İmanı güçlendiren ve onu ihsan hâline çıkaran şey; marifette yakin ve salih amellerdir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem; “Sizin en takvalınız benim, çünkü Allah’ı en iyi bileniniz benim”[1]buyurmuştur. Sadece marifetle yetinmeyen Allah Resulü’nün bizzat kendisi de; “Ölene (yakin kendisine gelene) kadar”[2] ibadetle emir olunmuştur.[3] Bu emrin gereğini …

Devamı