İstikamet Yazıları

Günümüzde istikamet çok önemli bir kavram olarak karşımızda durmaktadır. İstikamet veren yazarların müstakim duruşu ile kaleme aldığı yazılardan oluşmaktadır.

Dünya dediğin nedir ki!..

Allah ‘ı hakkıyla bilmeden, hayatın tüm alanlarında O’na teslim olup hayatı O’nun buyruklarıyla anlamlandırmadan, ahireti tanıyıp dünyanın ne olduğunu gerçek anlamda kavramadan vuslata ermek mümkün değildir. Vuslat yolunda mü’minlerin önündeki en büyük engellerden biri de dünyayı gereği gibi tanıyamamaktır. İnsan, dünyalık şeylere karşı ne kadar asaletli olur ve tüketim konusunda …

Devamı

Hayata seferi gözüyle bakmak…

Dünya ve içindeki her şey kendisi için yaratılan insana Yüce Allah, dünyayı olması gereken şekilde tanıtmıştır. Dünyayı tanıma noktasında, Kur’an’ın iniş sürecindeki insanların dünyaya bakışları iyi kavranmazsa; dünyayı ret, onu imar etmeme, içinde hâkimiyet mücadelesi vermeme, onun güzelliklerinden istifade etmeme ve ona sahip olmama dediğimiz ruhbanî anlayış insanın hayatına egemen …

Devamı

Peygambersiz bir din icat ediyorlar

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’e kadar gönderilen peygamberlerin tamamı bölgeseldir. Tek bir kavme peygamber olarak gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz ise kendi zamanından kıyamete kadar tüm evrene; insanlara ve cinlere resul seçilmiştir. Son elçi olmasına bağlı, getirmiş olduğu dinle beraber bütün dinler de yürürlükten kaldırılmıştır. Peygamber Efendimiz de şeriatı da “nasihtir.” …

Devamı

Cennet mü’minlere tahsis edilmiştir

“Ayetlerimizi yalan sayan ve (buyruğumuza boyun eğmeyi gururlarına yediremeyerek) onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya, göğün rahmet kapıları onlara asla açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe, onlar da cennete giremeyeceklerdir. (Devenin iğne deliğinden geçmesi nasıl mümkün değilse, inkârcıların da cehennemden çıkıp cennete girmeleri öylece imkânsızdır.) İşte biz, suçluları böyle cezalandırırız!” (A’raf Suresi,40) A’raf suresini …

Devamı

Hadisleri devre dışı bırakmak istiyorlar

Birileri her şeyi ama her şeyi Kur’an’la izah etmeye kalktı. Bazı âyetleri bir ayetten öbür âyete, o âyetten başka bir âyete geçerek açıklamaya çalışıyor; Kur’an’dan başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadığı vurgusuna yer veriyordu. Bu söylemini de âyeti başka bir âyetle açıklama vurgusunu unutarak atomik bir yaklaşımla cımbızladığı ayetle desteklemeye çalışıyordu. …

Devamı

İslam’da aklın konumu

Bizim aklımız bir pencereye benzer, hakikatler ise güneşe. Bizim penceremiz ne kadar büyükse, evimize o kadar çok güneş ışığı dolar. Biz güneşten gelen o ziya ile aydınlanırız. Bazı insanlar hadlerini bilmemişler ve güneşi küçücük pencerelerinin içine sığdıracaklarını iddia etmişlerdir. Sözde hakikat arayışı adı altında birçok hayat telef olmuştur. Birçok insan …

Devamı

Ulema birlik olmak zorunda

Bir kardeşiniz olarak bazı hususları acilen hatırlatmak istiyorum: Mescid-i Aksa mücadelesi kadar ülke içinde yayılan bidat oluşumlara karşı da mücadele vermek zorundayız. Aksi halde bu gidişata bakılırsa istikbalde Mescid-i Aksa’yı ve değerlerimizi savunacak ruhun ve bir neslin ortada kalmayacağı bir sürece doğru hızla sürükleniyoruz. Anadolu’da bidat akımlar hızla yayılıyor. İnsanlarımız …

Devamı

Matüridilik üzerinden oynanan oyun

Emretme alanında Allah Teâlâ’yı kabul etmeme, insanlığın içine düştüğü yeni bir inkâr türü değildir. Tarihte hep var olmuştur. Günümüzün bu bağlamdaki en önemli sorunu, hayatın genişlik alanında Allah’ın hâkimiyetini bilerek veya cehaleten reddedenlerin kendilerini hâlâ Müslüman saymalarıdır. Siyaset, hukuk, eğitim-öğretim, sosyal ilişkiler, iktisat ve diğer alanlarda Allah’ın hâkimiyetine sınırlama getirmenin …

Devamı

Matüridi’den ideolojik önder çıkarmak

Bir vakittir Türkiye’de tuhaf, değişik bir hal var İmam Matüridi ile ilgili. Sanki İmam Matüridi bir mezhep imamı, büyük bir kelâmcı, şahane bir müfessir, mühim bir düşünür değilmiş de sadece bir “ideolojik önder” imiş gibi ele alınıyor kimi isimler ve çevreler tarafından. Bu ele alınışta anahtar kelimeler “akıl ve akılcılık” …

Devamı

Bir nevzuhur rivayet daha çıktı…

Evvel hiç yoğ idi bir nevzuhur rivayet daha çıktı: MATÜRİDİLİK. Ne masum görünümlü kuzu postu giymiş kurt. Meğer İmam Matüridi rahmetullahi aleyh akıl ile tüm İslâmî hükümlerin ortadan kaldırılabileceğini söylüyormuş da İslam uleması bunu bilmiyormuş. İşte size masum bir isim üzerinden İslâm’ı bozmak için yeni bir şeytanlık… Hanefiler umumiyetle imanî …

Devamı