Hayatı Müslümanca Okumak

Aydın Başar Hayatı Müslümanca Okumak

Dinlerini tahrif edenler…

Kur’an-ı Kerim dindeki tahrifat süreçlerinden bahsederken Ehl-i Kitab’tan örnekler vererek Müslümanları bu konuda uyarır. Yüce Allah Bakara Suresi’nin 41. ayetinde İsrailoğullarına “Ayetlerimizi az bir bedel karşılığında satmayın” uyarısında bulunur. Bu ayet sadece o günkü Yahudilere has olarak anlaşılamaz. Kim dininin prensiplerini dünyada elde edeceği bir takım menfaatler uğruna göz ardı …

Devamı

İçi boşaltılmış kavramlar…

“Din” diyoruz, “İslam” diyoruz, “şirk” diyoruz, “cihad” diyoruz. Peki, ama bu kavramların toplum mühendislerinin tornasından geçtiğinin farkında mıyız? Ilımlı İslam projesi denilen projenin dini kavramların içeriğine müdahale ettiğinin farkında mıyız? Evet, biz bu terimleri kullanıyoruz ama zihnimizde o terimler artık gerçek anlamıyla algılanmıyor. Bu kavramlara yapay bir anlam yükleniyor. Yani …

Devamı

Modern müşrik düşüncesine giriş…

Batıl düşüncelerin etki alanına girerek dejenere olmamamız ve batıl karşısında sağlam kalabilmemiz için, Müslümanlar olarak saflarımızı net tutmamızda fayda var. Yani “öteki” ile ayrıştığımız noktaların farkında olmamız ve bu farklılıkları koruyarak kendi kimliğimizi muhafaza edebilmemiz gerekiyor. Yani bizim için biz ve öteki ayrımı geçerli bir ayrımdır. Bilimsellik maskesi altında dışarıdan …

Devamı

Müslümanların büyük imtihanı…

Bugün İsrail’in veya diğer zalim devletlerin yaptığı zulmün hakikatinde koskocaman bir “imtihan” gizlidir. Bu zulme bir şekilde şahit olan herkes gibi bizler de çok büyük bir denenme sürecinin içerisindeyiz. Şimdi bizim bu konudaki imtihanımızın ne derece büyük olduğunu ispatlayan bir ayet üzerinde düşünelim. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’inde mealen şöyle buyurur: …

Devamı

Hayatı Müslümanca okumak…

Müslümanca düşünemeyen toplumlar, önce ahlaki bir yozlaşmaya maruz kalır, birkaç nesil sonra da deizme veya ateizme kayarak helak olurlar. Müslümanca düşünmeyi başaramayanların, Müslümanca yaşamaları ve uzun vadede Müslüman kalmaları da mümkün değildir. “Müslümanca yaşamak” ve “Müslümanca ölmek” bizim için ne kadar önemliyse “Müslümanca düşünmek“ de o kadar önemlidir. Müslümanların ciddi …

Devamı

Tahkikî imanın önemi…

Aliya İzzet Begoviç “Doğu ve Batı Arasında İslam” adlı eserinde “Ey Allah’a teslimiyet! Senin adın İslamiyet’tir” diyerek İslam’ın “teslimiyet” anlamına dikkat çekmiştir ki esasında bu tanım Hazreti Ali’ye isnat edilir. Bediüzzaman Said Nursi de; “İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.” (Mektubat, Dokuzuncu Mektup) …

Devamı

İki yabancı Demokrasi ve Laiklik

Daha bir asır önce dindarlarımız demokrasiye yaklaşırken diğer Batı menşeli kavramlara yaklaştıkları gibi şüpheyle yaklaşıyorlardı. Aynı tavrı “laiklik” kavramına karşı da gösteriyorlardı. Daha sonraki dönemlerde dindar profili zamanla değişti ve dindarlar; “Laiklikle aram iyi değil ama demokrasi güzel bir şeydir” demeye başladılar. Bugün ise dindarlar laiklikle de barıştılar ve “demokrasi …

Devamı

Müsbet hareket düsturu

Efendimiz sallellahu aleyhi ve selem’în davet ve irşad metotlarını incelediğimizde, onun davet sisteminin başkalarının olumsuzluklarını eleştirmek suretinde olmadığını görürüz. Kişilere veya olaylara takılmadan çok daha üst bir perdeden meselelere yaklaştığını müşahede ederiz. Onun çoğu zaman müşriklerin eleştirilerine cevap vermemesi ve konuyla ilgili vahiy gelinceye kadar susarak beklemesi de olaylara yaklaşırkenki …

Devamı

Sekülerizm tehlikesi…

Batıl dinlerle mücadele etmek hem Cenab-ı Allah’ın bir emri hem de peygamberlerin en önemli sünnetlerindendir. Bundan dolayıdır ki peygamberlerin yolunu takip edenler de tarih boyunca aynı mücadeleyi vermişlerdir. Hazreti Ebubekir radıyellahü anh hangi şuurdan dolayı Müseyleme ile mücadele etmişse İslam âlimleri de aynı şuurdan dolayı sapkın felsefelerle mücadele etmişlerdir. Batınilik …

Devamı