Hayatı Müslümanca Okumak

Aydın Başar Hayatı Müslümanca Okumak

İslam Adalet Bütünlüğü

İslam’ın içtimaî gayelerinin en başında adaleti tesis etmek gelir. Tabiidir ki bu görevi İslam, Müslüman’a yüklemiştir. Adaletin sağlanması dediğimizde bunun ancak bir sistem ve organizasyon ile mümkün olacağı da kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu sistemin kurulmasına öncülük etmek de Müslüman’a düşecektir. Bu bakımdan adaletin nerede olduğunu tespit etmek Müslüman açısından son derece …

Devamı

Mescid Merkezli Hayat

Müminlerin ibadet ederken Mescid-i Haram’a yönelmeleri ve senenin belli günlerinde orada buluşmaları, o noktanın müminler açısından bir merkez noktası olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla “mescid merkezli hayat” düşüncesinin temelinde “sünnetullah”olgusu yatmaktadır. “Sünnet” kelimesinin “hikmet” anlamına da geldiğini düşündüğümüzde -Ki İmam-ı Şafii hazretleri böyle söyler- bunun aynı zamanda hikmetullah olduğunu da söyleyebiliriz. …

Devamı

İki Yabancı Demokrasi ve Laiklik

Daha bir asır önce dindarlarımız demokrasiye yaklaşırken diğer Batı menşeli kavramlara yaklaştıkları gibi şüpheyle yaklaşıyorlardı. Aynı tavrı “laiklik” kavramına karşı da gösteriyorlardı. Daha sonraki dönemlerde dindar profili zamanla değişti ve dindarlar; “Laiklikle aram iyi değil ama demokrasi güzel bir şeydir” demeye başladılar. Bugün ise dindarlar laiklikle de barıştılar ve “demokrasi …

Devamı

Kur’an’ı Anlamanın Önemi

Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Kim Kitabullah hakkında şahsi re’yi ile söz ederse, isabet bile etse hatalıdır.” (Ebu Dâvud, İlm, 5; Tirmizî, Tefsir, 1) buyurarak usulsüz yapılan Kur’an yorumlarının önüne geçmek istemiştir. Başka bir rivayette ise; “Kim Kur’ân hakkında re’yi ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.” (Tirmizi,Tefsir,1) buyurarak bu durumun tehlikesine dikkat çekmiştir.

Devamı

Allah’la Barışık Düzen

Mesnevi’de anlatılan fil hikâyesinde, fil hakkında gözü kapalı yorum yapanların onu hortum veya dişten ibaret sandıkları anlatılır. Bugün birileri bu hikâyedekine benzer bir tavırla İslam’ın ne olduğu konusunda fikir yürütüyorlar. Onun “sistem” ve “hukuk” alanına bakan yönlerini görmezden gelerek, onu salt ahlak öğretisi olarak göstermeye çalışıyorlar. Böylece “işine geldiği kadarına …

Devamı

Yerli Demokrasi Mümkün Mü?

Niceleri vardır ki İslam adına bir şeyler yapmak için yola çıktıkları halde sonunda bir “demokrasi savaşçısı” olup çıkmışlardır. Bu ve benzeri kavramların peşine düşenler, asıl gayeden uzaklaşmış, batı menşeli bu kavramlara iyiden iyiye gönüllerini kaptırmış ve hatta bu kavramların peşinde bir ömür çürütmüşlerdir. Biz de bu durumun İslami açıdan sakıncalarını …

Devamı

Sekülerizm Tehlikesi

Batıl dinlerle mücadele etmek hem Cenab-ı Allah’ın bir emri hem de peygamberlerin en önemli sünnetlerindendir. Bundan dolayıdır ki peygamberlerin yolunu takip edenler de tarih boyunca aynı mücadeleyi vermişlerdir. Hazreti Ebubekir radıyellahü anh hangi şuurdan dolayı Müseyleme ile mücadele etmişse İslam âlimleri de aynı şuurdan dolayı sapkın felsefelerle mücadele etmişlerdir. Batınilik …

Devamı