İslam Alimleri

Bu bölümde değerli İslam alimlerine dair yazıları bulacaksınız.

Kalplerin yumuşama vakti gelmedi mi?

Dünyalık kazanmaya meyledip Allah Teâlâ’nın dinini hâkim kılmak için çalışmamak; ayetler üzerinde düşünmeyip ibretler almamak, dünyevi ideolojilere meyletmek ve hayatın anlamlandırılmasında hevaya uymak fasıklıktır. Konuyla ilgili şu ayet oldukça manidardır: “Allah’ın (bu dehşet verici) uyarısı ve yücelerden indirdiği Hakikat karşısında Müminlerin kalplerinin yumuşayıp saygıyla ürpereceği vakit hâlâ gelmedi mi? (Evet, artık müminler, paslanan gönüllerini silkeleyip Kur’an’la …

Devamı

Endülüslü bilge İbn Hazm

Rahmetli Asım Gültekin Abi gittiği bir misafirlikte veya herhangi bir yerde bir kitaplık ya da kütüphane bulursa mutlaka orayı karıştırırdı. Kitap okumanın zevkini almıştı; isterdi ki herkes bir şeyler okusun, bir şeyler yazsın. Beraber Fatih’te bir yayınevine uğradığımızda da çok mutluydu. Onun dünyasında dergilerin olduğu gibi kitapların da yeri büyüktü. …

Devamı

Modern Zaman Birgivî’si Dr. Mehmet Sürmeli

Öyle insanlar vardır ki hakkında konuşup yazabilmek için uzun yıllar tanıyor olmak ve/ya birlikte olmak gerekmez. Dr. Mehmet Sürmeli Hoca da böyle biri. Kendisi ile uzun yıllar birlikte bulunmuş, pek çok sohbetine katılmış biri değilim. Öğrencilik sebebiyle Ankara’da bulunduğum 2008-2012 yılları arasında birkaç sohbetine katılıp, kendisi ile ayaküstü kısacık muhabbet …

Devamı

Bir hakikat alimi: Dr. Ebubekir Sifil hocamız

Dr. Ebubekir Sifil Hocamızın, merhum babasını anlattığı “Bir Fikri Hoca geçti bu alemden” başlıklı yazısını okuyunca; “Bir Ebubekir Hoca var bu alemde!” şeklinde bir yazı yazmayı gönlümden geçirmiştim. Sağolsun bazı dostlar; “Bidatlerin yaygın olduğu bu devirde istikamet ehli sağlam hocaları dilinin döndüğünce yazmalısın” diyerek beni teşvik ettiler. Fakir de bu …

Devamı

Kabına sığmayan bir alim Yusuf El Karadavi

Dünyanın gidişatı hakkında bir söz mü söylenmesi gerekiyor, o sözü Karadavi söylemiştir. Müslümanların bir konuda bir fetvaya mı ihtiyacı var? O fetvayı Karadavi vermiştir. Kıyıda köşede oturup seyreden bir şahsiyet olmamıştır. Madem dünya siyasetinde bir sinema oynanmaktadır, o halde Müslümanlar bu filmin başrolünde olmalıdır, diye düşünmüştür. Aktif; etkili, müdahaleci, mücadeleci Müslümanlık nasıl gerçekleştirilir, diye düşünenlerin onun hayatından öğrenecekleri çok şey vardır.

Devamı

Rabbani bir alim Abdulfettah Ebu Gudde

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem Efendimizin: “Ümmetimden kıyamete kadar hak üzere sebat eden ve mu­halefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir grup daima var olacaktır”1 “Bu ilmi, her kuşağın adil olanları devralacaktır. Bunlar, aşırıların tahrifatını, batıl ehlinin ona sızarak yapacağı tahribi ve cahil kimselerin te­villerini ondan (İslâm dininden) uzak tutarlar”2 …

Devamı

Ebu’l Hasen En Nedvi bir güneşti

Ebu’l Hasen En Nedvi denildiğinde Hindistan, Hindistan denildiğinde de Ebu’l Hasen En Nedvi akla gelir. Soyu Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem’in torunu Hasan radıyellahu anh’a dayanan ailesinin, Hindistan’a ilk gelen ferdi Kutbuddin Muhammed el-Medeni‘dir. (H. 581-677) Hicri yedinci asırda Tatar istilasından kaçarak büyük bir kafile ile Bağdat‘tan Hindistan‘a hicret etmiştir. …

Devamı

Halep ulemasından Abdulfettah Ebu Gudde

Soyunun Halid bin Velld‘e dayandığı söylenen Ebu Gudde, Halep‘te doğdu. Babası Muhammed bin Beşir bin Hasan Ebu Gudde, annesi Fatıma bint Salih’tir. İlk ve ortaöğrenimini Halep’te tamamladıktan sonra buradaki Hüsreviye Medresesi‘ne girdi. Bu medresede kısa sürede arkadaşları arasında öne çıkan Ebu Gudde, hocalarının olmadığı zamanlarda onların yerine derslere girmeye başladı. …

Devamı

İmam-ı Birgivî’nin asil itirazı

Birgili Mehmet Efendi hicri 929 Cemaziyelevvel’in 10. günü olan Cuma günü (27 Mart 1523) Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Dedesi Balıkesir‘in Kepsüt nahiyesinin Bekteşler köyünde oturan İskender Efendidir. Babası zaviye ashabından alim bir zat olan Pir Ali Balıkesir’de bir medresede müderrislik vazifesi yapıyordu. Pir Ali‘nin kabri Balıkesir‘de olup civar halk tarafından ziyaret …

Devamı

Parayla arası iyi olmayan alim: Arabkendî

Mardin, Kızıltepe‘nin Ali Paşa Köyü’nde doğdum. Köyümüz on iki köyden oluşan Ğurs mıntıkasındadır. Ali Paşa bizim dedemizdir ve o köyün kurucusudur. Köyü o kurduğu için onun adıyla anılmıştır. Çocukluk dönemim orada geçti. Dini ilimler ile olan irtibatım çok küçük yaşlarda başladı. İlk İslâmî eğitimimi, Kur’ân-ı Kerim’i ve ibtida seviyesindeki dersleri …

Devamı