İslam Alimleri

Endülüslü bilge İbn Hazm

Rahmetli Asım Gültekin Abi gittiği bir misafirlikte veya herhangi bir yerde bir kitaplık ya da kütüphane bulursa mutlaka orayı karıştırırdı. Kitap okumanın zevkini almıştı; isterdi ki herkes bir şeyler okusun, bir şeyler yazsın. Beraber Fatih’te bir yayınevine uğradığımızda da çok mutluydu. Onun dünyasında dergilerin olduğu gibi kitapların da yeri büyüktü. …

Devamı

Gönenli Mehmet Efendi’nin üslubu çok tatlıydı

Asıl ismi Mehmet Öğütçü olup 1901’de Gönen’de doğmuş, onun için halk arasında Gönenli Mehmet Efendi diye tanınmıştır. 1920’li yıllarda İstanbul’a gelmiş, 1954- 1982 tarihlerinde Sultan Ahmet Camii’nde İmam- Hatip olarak görev yapmıştır. Çok yönlü bir din âlimi ve hizmet adamı olan Gönenli Mehmet Efendi’nin hiç ihmal etmediği görevlerinden biri de …

Devamı

Halil İbrahim Kutlay Hocamız

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay Hocamız hal ve hareketleriyle, davranışlarıyla, yaşantısıyla İslam’ın güzelliklerini yansıtan çok kıymetli bir büyüğümüz… İslami ilimlere; hususan da hadis ilmine vukufiyeti derin olan gerçek bir alimimiz. Halil İbrahim Kutlay Hocamız ne anlatıyorsa dinlenmeli; ne söylüyorsa mutlaka önemsenmelidir. Çünkü o hayata müslümanca bakabilmeyi başaran istikamet sahibi ender bir şahsiyettir. …

Devamı

Halil Es Siirdi çok yönlü bir alimdi

Molla Halil, Bitlis’in Hizan ilçesinin Süttaşı (Gulpîk) köyünde 1164/1750 tarihinde doğdu. İlk hocası ilmihal bilgilerini aldığı babası Molla Hüseyin’dir. Nesebi Hazreti Ömer’e ulaşan Molla Hüseyin, çocuğunda bulunan üstün kabiliyeti fark etmede gecikmemiştir. Molla Hüseyin çocuğunu Gülpik’te kendisinin de hocası olan Sofi Hüseyin el-Karasevi’ye teslim etmiş ve oğlu bir sene içinde …

Devamı

Muhammed Emin Er Hoca’nın Akaid Görüşleri

Son dönemin en önemli âlimlerinden Muhammed Emin Er Hoca, ilmi donanımı, eserleri, insan yetiştirmesi, talebelerine ilmî emaneti devretmesi, siyasal istikameti, yaşadığı zühd hayatı ve çok yönlü cihadıyla tam bir Rabbanî âlimdir. Alet ilimlerinde ve İslâmî ilimlerin her alanında eserler vermiş seçkin bir kişidir. Şahsında usul ilimlerini, şer’î ilimleri cem etmiştir. …

Devamı

Konyalı Büyük Bir Alim Ahmed Tahir Özyazıcı

Osmanlı devrinde “makarr-ı ulema” denen Konya’mız, pek çok âlim ve veli yetiştirmiş mübarek bir beldedir. Muhterem Mehmet Ali Uz gibi himmet ehli, unutulmuş bu değerlerimizi keşif yönünde takdire şâyân büyük bir gayret(1) gösterse de gene de nisyana terk edilen nice Konyalı âlim var. Bunlardan biri de Ahmed Tahir Özyazıcı (1881-1944) …

Devamı

Osmanlı bakiyesi bir alim Emin Saraç Hoca

Son devrin önemli âlimlerinden merhum Mehmet Emin Saraç Hocamız, 1920’li yılların sonlarında Tokat‘ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Köyü’nde dünyaya geldi. Babasından aldığı eğitimle on iki yaşında hafızlığını tamamladı. Çocukken babasının kardeşleri ile kendisini geceleri teheccüd namazına kaldırdığını ve sabaha kadar hafızlık çalıştırdığını anlatan Emin Saraç Hoca o günlerden şöyle bahsediyor: …

Devamı

Son Osmanlı alimi: Muhammed Ali Sabuni!

Muhammed Ali Sabuni, Abdulfettah Ebu Gudde gibi birçok alimin doğum yeri olan Halep‘te dünyaya gelmiştir. Bu şehirde yetişmiş ve ilkokul ve ticaret lisesi gibi okullara devam ettikten sonra babası Cemil Sabuni‘nin eğiliminden etkilenerek kendisini dini eğitime vermiş, kaptırmıştır. Ailesi bir ulema hanedanıdır. Şeyh Ataullah Sabuni ve Şeyh Ahmet Sabuni, Sabuni …

Devamı

Büyük İman Kahramanı Bediüzzaman

1878’de Bitlis’in Hizan İlçesi'nin Nurs Köyü'nde dünyaya gelen büyük iman kahramanı Bediüzzaman Said Nursi kendi ifadesi ile acele etmiş kışta gelmişti. Yani Osmanlı’nın karanlık bir devresinde dünyaya gelmiş, imanî hizmetlerini de büyük ölçüde, inananların baskılara maruz bırakıldığı başka bir karanlık devirde sürdürmüştü.

Devamı

Kendi dilinden Halil Günenç Hoca

Babam Menda isminde bir köyün imamıydı. Ben o köyde dünyaya geldim. (Mardin Savur’a bağlı yeni adı Akyürek Köyü) 6 yaşında Kur’an-ı Kerim’i okudum. O zaman biliyorsunuz ki Türkiye yasaklar ülkesiydi, Kur’an-ı Kerim’in okunması dahi yasaktı. Böyle bir zamanda dünyaya geldik. Ben 1930 doğumluyum. Okumayı çok istiyordum. İlim tahsil edeceğim, hoca …

Devamı