İslam Alimleri

Bu bölümde değerli İslam alimlerine dair yazıları bulacaksınız.

Kendi dilinden Hasan Hüseyin Varol hocamız

Konya’nın meşhur hafızlarından Hayra Hizmet Vakfı kurucusu merhum Hasan Hüseyin Varol hocamızın hatıralarını rahmete ve Fatihalara vesile olması niyeti ile yayınlamaya devam ediyoruz. Konya’dayım… Uzakta bir köy var… Orada… Bebekliğimin, çocukluğumun ve 14 yaşıma kadar gençliğimin geçtiği köy… Elime aldığım ilk kitap, Kur’an-ı Kerim olmuştur. Okumayı öğrendiğim ilkyazı da onun …

Devamı

Kendi dilinden Emin Saraç hocamız…

Hafızlığımı küçük yaşlarımda babamdan bitirdim. Babamız bizi, dört erkek bir de kız kardeşimizi öyle karanlık bir devirde hafız yaptı ki gayreti takdire değer. Babam ve dedem Nakşi tarikatından Yanyalı İsmet Efendi’nin Erbaa’daki hulefasından Bahrullah Efendi’ye müntesiplerdi. Dedem, müderrislerdendi. Dedemin vefatı da ayrı bir hengamedir, onunla ilgili de bir iki şey …

Devamı

Kardeşinin dilinden Molla Nizameddin Yakışık

Seyda Molla Nizameddin Yakışık, aslen Hizan’ın Karbastı (Qursinç) köyünden olan Seyda Molla Muhyeddin’in oğludur. Molla Nizameddin’in babası Merhum Molla Muhyeddin, gerek talebe olarak gerekse imam ve müderris olarak ömrünün büyük bir kısmını Tatvan’a bağlı köylerde geçirmiştir.​ Seyda Molla Nizameddin Yakışık 1967 yılında Bitlis‘in Tatvan İlçesine bağlı Çavuşlar (Kirtvan) Köyünde dünyaya …

Devamı

Kendi dilinden Şeyh Abdulkerim Çevik

Altı yaşında iken medreseye ve okula başladım. O zamanın çocukları bu zamanki çocuklardan çok farklıydı. Şimdi çocukların kafaları bir orda bir şurada yerinde değil… O zamanki çocuklar yaşının farkındaydı. Bizim zamanımızda, -bin dokuz yüz yetmiş altı senesinde- televizyon yoktu. Norşin’e elektrik Bin dokuz yüz seksen yılında geldi. Elektrik geldikten bir …

Devamı

Kıymetli bir alim Nurettin Can Hoca…

Siirt’in Arap asıllı ailelerinden birinde 1950 senesinde dünyaya gelmişti Nurettin Can Hocamız. Ekonomik zorlukların kol gezdiği zamanlarda Siirt’te Molla Bedrettin (Sancar) ve özellikle de Tillo ilçesindeki Molla Burhâneddin (El Mücâhidî) hocaefendilerin medreselerinde okumuş, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere temel İslâmî ilimleri tahsil etmişti. 1970 yılında Molla Burhâneddin’den icâzet …

Devamı

Bir ilim aşığı Mehmet Sofuoğlu hoca…

Hocamız, Asım Efendi‘nin Kâmůs Tercemesi‘ne hayrandı. Klâsik ilmi metinlerin çözümünde Kâmůs Tercemesi’ni bir anahtar olarak görürdü. Derslerde, onun Arapça kelimelere çok uygun Türkçe karşılıklar bulmaktaki maharetini övgü ve takdirle anlatır, özellikle bunun tespit ettiği örneklerine dikkatimizi çekerdi. Bu arada merhum Hocamızın Celâleyn ile Elmalılı Tefsiri ne aşk derecesinde bir bağlılığı …

Devamı

Mevdudi’nin amacı neydi?

Bizim inancımıza göre içinde yanlış olmayan tek kitap Kur’ân-ı Kerîm, hayatında yanlış olmayan tek insan da Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’dir. Kur’ân-ı Kerîm’in dışındaki kitaplarda yanlışlar olabilir, Peygamber Efendimiz’in dışındaki insanlar da yanlış söz söyleyebilirler ve hata işleyebilirler. İnsanlar, peygamberler gibi olamaz; peygamberler de hata işlemiyorlar diye ilahlaştırılamaz. Şeriatımızda …

Devamı

Rabbani bir alim Abdulfettah Ebu Gudde

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem Efendimizin: “Ümmetimden kıyamete kadar hak üzere sebat eden ve mu­halefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir grup daima var olacaktır”1 “Bu ilmi, her kuşağın adil olanları devralacaktır. Bunlar, aşırıların tahrifatını, batıl ehlinin ona sızarak yapacağı tahribi ve cahil kimselerin te­villerini ondan (İslâm dininden) uzak tutarlar”2 …

Devamı

Vaiz Ahmet Yılmaz’ın hayatı…

Vaiz Ahmet Yılmaz Erzurum’un Ilıca ilçesine bağlı Tebrizcik köyünde rumi 1330, miladi 1914 yılında dünyaya geldi. Babası Hafız Ali Efendi, annesi ise Arife Hanımdır. Hafız Ali Efendi Erzurum’un yetiştirdiği ender hafızlardan birisidir. Hafızası öylesine güçlüymüşki Kuran’ı Kerim’den bir ayet sorulduğunda anında, nerede ve kaç kez geçtiğini hemen söyleyebilirmiş. Onu görenler …

Devamı

Büyük iman kahramanı Bediüzzaman

1878’de Bitlis’in Hizan İlçesi'nin Nurs Köyü'nde dünyaya gelen büyük iman kahramanı Bediüzzaman Said Nursi kendi ifadesi ile acele etmiş kışta gelmişti. Yani Osmanlı’nın karanlık bir devresinde dünyaya gelmiş, imanî hizmetlerini de büyük ölçüde, inananların baskılara maruz bırakıldığı başka bir karanlık devirde sürdürmüştü.

Devamı