İslam Alimleri

Bu bölümde değerli İslam alimlerine dair yazıları bulacaksınız.

Kendi dilinden Halil Günenç Hoca

Babam Menda isminde bir köyün imamıydı. Ben o köyde dünyaya geldim. (Mardin Savur’a bağlı yeni adı Akyürek Köyü) 6 yaşında Kur’an-ı Kerim’i okudum. O zaman biliyorsunuz ki Türkiye yasaklar ülkesiydi, Kur’an-ı Kerim’in okunması dahi yasaktı. Böyle bir zamanda dünyaya geldik. Ben 1930 doğumluyum. Okumayı çok istiyordum. İlim tahsil edeceğim, hoca …

Devamı

Konya alimlerinden Hacı Veyis Efendi…

Hacı Veyis Kurucu Efendi 1858 yılında Konya’nın otuz km güney doğusundaki Şatır köyünde doğmuştur. Kurucu ailesinin aslı bu köydendir. Babası Hacı Mustafa Ağa oğlunu on beş yaşındayken ilim tahsili için Konya’ya Cevizaltı Medresesi’ne gönderir. Bu tarihten sonra onun bereketli hayatı ölünceye kadar okumak ve okutmakla geçecektir. Talebelik yıllarının ardından müderrislik …

Devamı

Üstad Mehmet Yalar’ı tanımanızı çok isterim

Prof. Dr. Mehmet Yalar Hocamız gönülden iletişim kurduğumuz, sohbetler ettiğimiz çok değerli bir isim. Onun hakkında ne zaman ki güzel bir cümle kursam, mahviyet ve mahcubiyet duyduğunu hissederim. Elmas kıymetinde bir utangaçlık haliyle mukabele eder ve “Allah ayağımızı kaydırmasın” veya “Allah utandırmasın” gibi bir temennide bulunur. “Ben oldum, piştim, tamam …

Devamı

Zahid El Kevseri’nin etkileyici hayatı…

“Son Osmanlı Devri Âlimleri” diye bir ifade kullansak aklımıza gelen ilk isimlerden biri mutlaka Muhammed Zâhid el-Kevserî olmalıydı ve bizim İslâmî hassasiyet taşıyan gençliğimiz onun hayat seyrini, gayretlerini, ümitlerini, çilelerini, fikirlerini, eserlerini çok yakından tanımalı, bilmeliydi… Ne yazık ki ismi akla gelmiyor, gençlerimiz onu tanımıyor… “Bu gerçek ilim ve irfan …

Devamı

Kendi dilinden Hasan Hüseyin Varol hocamız

Konya’nın meşhur hafızlarından Hayra Hizmet Vakfı kurucusu merhum Hasan Hüseyin Varol hocamızın hatıralarını rahmete ve Fatihalara vesile olması niyeti ile yayınlamaya devam ediyoruz. Konya’dayım… Uzakta bir köy var… Orada… Bebekliğimin, çocukluğumun ve 14 yaşıma kadar gençliğimin geçtiği köy… Elime aldığım ilk kitap, Kur’an-ı Kerim olmuştur. Okumayı öğrendiğim ilkyazı da onun …

Devamı

Kendi dilinden Emin Saraç hocamız…

Hafızlığımı küçük yaşlarımda babamdan bitirdim. Babamız bizi, dört erkek bir de kız kardeşimizi öyle karanlık bir devirde hafız yaptı ki gayreti takdire değer. Babam ve dedem Nakşi tarikatından Yanyalı İsmet Efendi’nin Erbaa’daki hulefasından Bahrullah Efendi’ye müntesiplerdi. Dedem, müderrislerdendi. Dedemin vefatı da ayrı bir hengamedir, onunla ilgili de bir iki şey …

Devamı

Kardeşinin dilinden Molla Nizameddin Yakışık

Seyda Molla Nizameddin Yakışık, aslen Hizan’ın Karbastı (Qursinç) köyünden olan Seyda Molla Muhyeddin’in oğludur. Molla Nizameddin’in babası Merhum Molla Muhyeddin, gerek talebe olarak gerekse imam ve müderris olarak ömrünün büyük bir kısmını Tatvan’a bağlı köylerde geçirmiştir.​ Seyda Molla Nizameddin Yakışık 1967 yılında Bitlis‘in Tatvan İlçesine bağlı Çavuşlar (Kirtvan) Köyünde dünyaya …

Devamı

Kendi dilinden Şeyh Abdulkerim Çevik

Altı yaşında iken medreseye ve okula başladım. O zamanın çocukları bu zamanki çocuklardan çok farklıydı. Şimdi çocukların kafaları bir orda bir şurada yerinde değil… O zamanki çocuklar yaşının farkındaydı. Bizim zamanımızda, -bin dokuz yüz yetmiş altı senesinde- televizyon yoktu. Norşin’e elektrik Bin dokuz yüz seksen yılında geldi. Elektrik geldikten bir …

Devamı

Kıymetli bir alim Nurettin Can Hoca…

Siirt’in Arap asıllı ailelerinden birinde 1950 senesinde dünyaya gelmişti Nurettin Can Hocamız. Ekonomik zorlukların kol gezdiği zamanlarda Siirt’te Molla Bedrettin (Sancar) ve özellikle de Tillo ilçesindeki Molla Burhâneddin (El Mücâhidî) hocaefendilerin medreselerinde okumuş, başta Arap dili ve edebiyatı olmak üzere temel İslâmî ilimleri tahsil etmişti. 1970 yılında Molla Burhâneddin’den icâzet …

Devamı

Bir ilim aşığı Mehmet Sofuoğlu hoca…

Hocamız, Asım Efendi‘nin Kâmůs Tercemesi‘ne hayrandı. Klâsik ilmi metinlerin çözümünde Kâmůs Tercemesi’ni bir anahtar olarak görürdü. Derslerde, onun Arapça kelimelere çok uygun Türkçe karşılıklar bulmaktaki maharetini övgü ve takdirle anlatır, özellikle bunun tespit ettiği örneklerine dikkatimizi çekerdi. Bu arada merhum Hocamızın Celâleyn ile Elmalılı Tefsiri ne aşk derecesinde bir bağlılığı …

Devamı