İslam Alimleri

Bu bölümde değerli İslam alimlerine dair yazıları bulacaksınız.

Rabbani bir alim Abdulfettah Ebu Gudde

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem Efendimizin: “Ümmetimden kıyamete kadar hak üzere sebat eden ve mu­halefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir grup daima var olacaktır”1 “Bu ilmi, her kuşağın adil olanları devralacaktır. Bunlar, aşırıların tahrifatını, batıl ehlinin ona sızarak yapacağı tahribi ve cahil kimselerin te­villerini ondan (İslâm dininden) uzak tutarlar”2 …

Devamı

Vaiz Ahmet Yılmaz’ın hayatı…

Vaiz Ahmet Yılmaz Erzurum’un Ilıca ilçesine bağlı Tebrizcik köyünde rumi 1330, miladi 1914 yılında dünyaya geldi. Babası Hafız Ali Efendi, annesi ise Arife Hanımdır. Hafız Ali Efendi Erzurum’un yetiştirdiği ender hafızlardan birisidir. Hafızası öylesine güçlüymüşki Kuran’ı Kerim’den bir ayet sorulduğunda anında, nerede ve kaç kez geçtiğini hemen söyleyebilirmiş. Onu görenler …

Devamı

Büyük iman kahramanı Bediüzzaman

1878’de Bitlis’in Hizan İlçesi'nin Nurs Köyü'nde dünyaya gelen büyük iman kahramanı Bediüzzaman Said Nursi kendi ifadesi ile acele etmiş kışta gelmişti. Yani Osmanlı’nın karanlık bir devresinde dünyaya gelmiş, imanî hizmetlerini de büyük ölçüde, inananların baskılara maruz bırakıldığı başka bir karanlık devirde sürdürmüştü.

Devamı

Ramazan El Buti’nin tartışmalı yönleri

Son dönem Suriye âlimlerinden Ramazan El Buti’nin suikast sonucu öldürüldüğü 2013 tarihine kadar istikrarlı bir şekilde Suriye’deki Baas rejimini desteklediğini görüyoruz. Buti’nin başkanlığını yaptığı Bilad-ı Şam Âlimler birliği de başından beri hep Esed destekçisi bir tavır sergilemiştir. Bugün Buti’nin oğlu aynı çizgide bu kuruluşu yönetmeye devam etmektedir. Ramazan El Buti …

Devamı

Parayla arası iyi olmayan alim: Arabkendî

Mardin, Kızıltepe‘nin Ali Paşa Köyü’nde doğdum. Köyümüz on iki köyden oluşan Ğurs mıntıkasındadır. Ali Paşa bizim dedemizdir ve o köyün kurucusudur. Köyü o kurduğu için onun adıyla anılmıştır. Çocukluk dönemim orada geçti. Dini ilimler ile olan irtibatım çok küçük yaşlarda başladı. İlk İslâmî eğitimimi, Kur’ân-ı Kerim’i ve ibtida seviyesindeki dersleri …

Devamı

Ebu’l Hasen En Nedvi bir güneşti

Ebu’l Hasen En Nedvi denildiğinde Hindistan, Hindistan denildiğinde de Ebu’l Hasen En Nedvi akla gelir. Soyu Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem’in torunu Hasan radıyellahu anh’a dayanan ailesinin, Hindistan’a ilk gelen ferdi Kutbuddin Muhammed el-Medeni‘dir. (H. 581-677) Hicri yedinci asırda Tatar istilasından kaçarak büyük bir kafile ile Bağdat‘tan Hindistan‘a hicret etmiştir. …

Devamı

Mevdudi Sünnet’e bağlı bir alimdir…

Ebu’l Ala Mevdudi’nin “Sünnetin Anayasal Niteliği” adlı kitabını okuyunca 351 sayfa boyunca hep aynı şeyi hissettim. Müslümanlar ister Anadolu’nun bir yerinde yaşasınlar isterse başka bir coğrafyada yaşasınlar, aslında birbirine benzeyen yönleri benzemeyen yönlerine oranla çok daha fazla. Eseri okuyunca Pakistanlılara karşı sevgim arttı ve oraya gitsem yabancılık çekmeyeceğimi hissettim. Neden …

Devamı

Gönenli Mehmet Efendi’nin üslubu çok tatlıydı

Asıl ismi Mehmet Öğütçü olup 1901’de Gönen’de doğmuş, onun için halk arasında Gönenli Mehmet Efendi diye tanınmıştır. 1920’li yıllarda İstanbul’a gelmiş, 1954- 1982 tarihlerinde Sultan Ahmet Camii’nde İmam- Hatip olarak görev yapmıştır. Çok yönlü bir din âlimi ve hizmet adamı olan Gönenli Mehmet Efendi’nin hiç ihmal etmediği görevlerinden biri de …

Devamı

İlim ve edep timsali Halil Günenç hoca

Çocukluğumun geçtiği 90’lı yıllarda babam bazı meseleler hakkında görüş almak için ahizeli telefonumuzla Halil Günenç Hocaefendi’yi arar ve ona bazı fetvalar sorardı. Meseleyi anlatıp fetvayı alınca keyfi yerine gelir, gönül rahatlığı ile o fetvaya uyardı. Artık tartışılan konu hakkında kendisinin bir tereddütü kalmadığı gibi, mahallelinin de itiraz hakkı kalmazdı. Ne …

Devamı

Fazilet sahibi bir alim Abdulfettah Ebu Gudde

9 Mayıs 1917’de Halep’te doğan Abdulfettah Ebu Gudde, Halep’in ünlü Hüsreviyye Medresesi’nden sonra Kahire’de Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde okudu. O dönemde tanıdığı hocaları arasında iki büyük Osmanlı âlimi vardı ki birisi Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi diğeri de allame Düzceli Muhammed Zâhidü’l Kevserî’dir. Çeşitli hocalarından 119 icâzet alarak devrinin en çok …

Devamı