Rıfat Oral

Rıfat Oral Hocamızın tüm yazıları.

Sevgili çocuklar Rıfat Hoca’dan mesaj var!

Sevgili çocuklar! Sizler tertemiz, günahsız varlıklarsınız. Çünkü Allah sizi tertemiz yaratmıştır. Ama yaşınız büyüdükçe çevreniz ve etrafınız sizi değiştirecek, değiştirmeye çalışacak, belki günah işletecek ve Allah’ı unutturacak. Buna karşılık sürekli şu tavsiyelere dikkat ederseniz size değiştiremezler, kötü bir insan haline getiremezler: 1- Her işe besmele ile başlayın. Sonra Allah’a hamd …

Devamı

Cennetle müjdelenen kadın sahabe var mı?

Dini konularda, ilim ehli olmayan kişilerin konuşması doğru değildir. Birisi çıkmış; Niye Peygamberimiz sadece 10 sahabeyi cennetle müjdelemiş? Hiç cennetle müjdelenen kadın sahabi var mı? gibi tweetlerle milletin kafasını karıştırıyor. Aşere-i mübeşşere, aynı anda cennetle müjdelenen 10 sahabedir. Ama onlar dışında (hadislerde) Peygamberimizin cennetle müjdelediği erkek ve kadın sahabiler de …

Devamı

Konya’nın Cezerisi Ali Rıza Işın hoca

Hafız, kurra ve kıraat alimi Ali Rıza Işın Hoca Konya’nın büyük ilim adamlarındandır. Biz İmam Hatip Lisesi’nde okurken onu Kur’an ve Kur’an ilimleri hocası olarak duyardık. Ona “Cezeri” derlerdi. Biz de onun isminin Cezeri olduğunu zannederdik, halbuki Ali Rıza Hoca’ya Kıraat ilmindeki derinliği ve İmam Cezeri’nin kıraatla ilgili kitabını ezbere …

Devamı

Rıfat Oral hocadan tavsiye kitap listesi

Kitap hayattır, hayat kitaptır… Bir arkadaş okunması öncelikli bir kitap listesi istedi. Kendileri için aşağıdaki kitap listesini hazırladım. İnşallah İslam’ı anlama, yaşama ve tebliğ noktasında faydalı olur. A- KUR’ÂN 1- KUR’AN-I KERİM MEALİ, Heyet, Türkiye Diyanet Vakfı (Düzenli ve akıcı meal) 2- TEFSİRU’L-KUR’ÂNİ’L-AZİM, İbn Kesir (Hadisler ışığında Kur’ân’ı anlamak için …

Devamı

Gizli kalmış bir alim Hüseyin Küçükkalay

Unutulan değerlerden birisi olan çağımızın büyük tefsir alimi Konyalı Hüseyin Küçükkalay hoca, aynı zamanda Arap dili ve edebiyatında da bir deha idi. O kadar dolu bir insandı ki, Cahiliye döneminden başlar Rasulullah dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemine kadar gelen tarihi süreçteki şiirler, tartışmalar ve önemli bilgileri hafızasından nakleder, harika analizler …

Devamı

Besmelenin üç güzel sonucu

Kitabımız Kur’an besmele ile başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile… Merhametlilerin en merhametlisi Allah’tan yardım isteyerek başlıyorum.. Peygamberimiz de; “Herhangi bir iş ‘Bismillah..’ ile başlamazsa sonu kesiktir, sonu başarısızlıktır” der. Bugün Osmanlılardaki bir uygulamayı okudum, çok hoşuma gitti. Çocuklar okula başlarken ilk derste kendilerine besmele öğretilirmiş. Manası …

Devamı

Kur’an-ı Kerim’i doğru anlamak için öneriler

Kur’ân’ı doğru anlamak için düşünmek ve yöntem geliştirmek hepimizin görevidir. Aşağıda zikredilen maddeler (25 yol) bu çabanın bir ürünüdür. Buna göre; 1-     Başlangıçta şeytanın şerrinden (saptırmasından) Allah’a sığınmak gerekir. Çünkü Kur’ân okuyan kişiyi, şeytan saptırmak ister. “Sen Kur’ân okurken kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığın.” (Nahl, 98) 2-     Doğru anlamak için …

Devamı

Peygamberimiz döneminde teravih namazı nasıldı?

Teravih namazı aslında bir teheccüt eğitimidir. Asr-ı saadette farz namazlar dışında Peygamber Efendimiz’in devamlı kıldığı tek namaz teheccüttür. Hatta teheccüt namazının tarihi farz namazlardan daha eskidir. İlk inen surelerden birisi Müzzemmil’dir ve Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Ey örtülere bürünen (peygamber)! Gece biraz ilerleyince (namaz için) kalk; Gece yarısı -biraz önce …

Devamı