Yazarlar

Dünyanın ayarı bozuldu beyim…

Bilmiyorum nereden başlasam söze… Dünyanın ayarı bozuldu beyim. Uzun yıllardan beri dünyanın çeşitli ülkelerini geziyorum. Gittiğim yerlerde görüyorum ki her taraf birbirine benziyor. Her milletin, her devletin en büyük derdi ahlak olmuş. Ahlaklı insan, vicdanlı insan, dürüst insan, güvenilir insan bulmak her geçen gün güçleşiyor. Yaşadığımız şu çağda dünyanın her …

Devamı

Gizli bir Allah dostu Numan Efendi…

Numan Efendi, her Allah dostu gibi sıradan bir insan görüntüsünde ve halktan biri olarak Tuzla‘da yaşıyordu ve orada vefat etti. Hatırladığım kadarıyla soyadı Yıldız’dı. Kendisiyle bir kez görüşebilmiştim. Maalesef o zaman fotoğraf da çekmemiştik. Mektuplaşır, tebrikleşirdik. Her nedense sadece bir mektubunu saklamışım. Onu da geçen gün arşivimde başka bir şey …

Devamı

İnsan üslubuyla insandır…

İletişimde bilgi, hikmet, irfan ve tasavvur tabanlı bir yaklaşımla toplumsal sorunlara çözüm aranmalıdır. Hiç kuşkusuz bütün bunlar, “Âlemin özü” demek olan insan eliyle olur. Bu öz, sağlam, tahrif ve tahrip olmamış, bozulmamış bir öz ise insanlığın selameti ve huzuru bu güzel insanların ortaya koyacağı tutum ve tavırla gerçekleşmiş olur. Eğer …

Devamı

Bunun adı imtihandır…

İnsan çoğu kez kendi hayatına değil başkalarının hayatına gıpta eder, hayranlık duyar. Oysaki her şey dışarıdan göründüğü gibi midir? Her insanın hayatı kendine özel ve güzeldir. Sahip olduklarımızla yetinmek en iyisidir. İmtihansız olmaz. Herkes kaldırabileceğiyle imtihan edilir. Cennet de imtihanların sonuçlarıyla şekillenir. Ne zaman ne ile karşılaşacağımız belli değildir. Büyük …

Devamı

Resul ve Nebi arasında fark var mı?

Allah Teâlâ, yaratıp üstün vasıflarla donattığı ve icra etmesi için sorumluluklar yüklediği insanla sürekli irtibat hâlinde olmuştur. Bu irtibat yollarından biri de “haberleşmedir” ki bunu onlara peygamberler göndermek suretiyle gerçekleştirmiştir. Yine haberleşme ile bağlantılı olarak bazı peygamberlere kitap da vermiştir. Kur’an-ı Kerim, Allah celle celaluh ile kulları arasında haberleşmeyi temin …

Devamı

Sufilerin hadefi istikamettir

İstikâmet, “Dînî ve ahlâkî hükümlere uygun bir hayat sürmek, her türlü aşırılıktan sakınmak, Allah’a itaat edip Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in sünnetine uymak”1 şeklinde tanımlanmıştır. Peygamber Efendimiz kendisinden öğüt isteyen bir sahâbeye; “Allah’a iman ettim de sonra dosdoğru ol” şeklinde tavsiyede bulunmuş ve bu tavsiyeden başka bir nasihate ihtiyaç …

Devamı

Çekiçlerli İzzet Efendi’den bir hatıra…

Efendim, seneler önce Aksaray’da babamızın kuyumcu dükkânında okuldan sonra gelir, ağabeyimle birlikte babamıza yardımcı olurduk. O yıllarda henüz ortaokul öğrencisiydim. Aksaray’da haftalık pazarımız Salı günü olduğu için o gün şehrimize civar köylerden ürününü satmak için gelen hemşerilerimiz dükkânımıza uğrarlardı. O gün dükkânımıza Aksaray’ın Çekiçler Köyü’nden de müşteriler geldi. Kendi aralarında …

Devamı

Bu iman yangınını kim durduracak!

Her peygamber yaşadığı çağın inanç problemlerini çözmek için gelmiş, ilahi reçeteyle insanlığın inancına arız olan hastalıkları tedaviye çalışmıştır. İnsanlığın son kurtarıcısı İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem de o günün Mekke ve Medine’sinde gördüğü sahih imana, doğru akideye ters imani hastalıklara karşı mücadele vermiştir. Başta putperestlik olmak …

Devamı

Bir davet öncüsü Hasan El Benna

Hasan EL- Benna… Künyesi; Hasan bin Ahmed bin Abdirrahman el-Benna’dır. 1906 yılında Mısır‘ın Buhayra vilayetine bağlı Mahmudiye kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini bir muhaddis olan babasından aldı. Babası Ahmet, önemli âlimlerdendi. Aynı zamanda saatçiydi. Hasan El Benna, Demenhur’daki eğitimine devam ederken bir yandan da babasının yanında hem ilim öğreniyor hem …

Devamı