Mustafa Ağırman

Said Nursi’nin mâriz asra reçetesi…

“Marîz bir asrın, hasta bir unsurun, alîl bir uzvun reçetesi ittibâ-i Kur’ân’dır.” Bu söz, Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretlerinin sözüdür. “Azametli bahtsız bir kıtanın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir milletin reçetesi ittihâd-ı İslâm’dır” sözü de onundur. “Evet, ümitvar olunuz; şu istikbâl inkılâbâtı içinde en yüksek gür sadâ, İslâm’ın …

Devamı

Nefisle mücadele büyük cihaddır…

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in en son katıldığı gazve Tebûk Seferi’dir. Tebûk Seferi, Peygamberimizin, 9/630 yılında Bizans İmparatorluğu’na karşı düzenlediği bir gazâdır. Tebûk, Medine-Suriye ticaret yolu üzerinde Medine’ye yedi yüz yetmiş sekiz kilometre uzaklıkta bulunan eski bir şehirdir. Peygamber Efendimiz ve İslâm ordusu, Tebûk Seferi esnasında büyük güçlükler ve …

Devamı

Cihad üzerinden oynanan oyun…

Cihâd çocuk oyuncağı değildir, bir ibâdettir. Yüce İslâm dini de hiç kimsenin babasının oyuncağı değildir, üstün bir nizamdır. İslâm dini, Yüce Allah’ın gönderdiği en son ve kâmil bir dindir. Allah’ı, peygamberi ve kitabı olan bir dindir. Bu dinin sahibi olan Yüce Allah, elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallellahu aleyhi ve sellem’e …

Devamı

Abdullah Azzâm ve cihad dersleri…

Yazımızın başlığını teşkil eden “Cihâd Dersleri” ibâresi, rahmetli şehid Prof. Dr. Abdullah Azzâm’ın Türkçeye tercüme edilmiş bir kitabının adıdır. Asıl adı “Fî Zilâli Sûreti’t-Tevbe” olan bu kitap Türkçeye “Tevbe Sûresi’nin Gölgesinde Cihâd Dersleri” olarak tercüme edildi. 1996 yılında Burûc Yayınları tarafından neşredilen kitabın, benim elimde ikinci baskısı var. Elimdeki ikinci …

Devamı

Bir umuttur Anadolu Gençlik…

Analarla dolu olan bir memleket, elbette bu anaların doğurduğu gençlerle de dolu olacaktır. Önemli olan anaların doğurduğu gençleri yetiştirmek ve onlara sahip çıkmaktır. Gençlik, insan hayatının baharıdır. Baharda suyunu iyi alan ekinler, bitkiler ve ağaçlar bol ürün verirler ve verdikleri ürünler de bereketli olur. Bahar yağmuru ve özellikle Nisan yağmuru …

Devamı

Ömer Bolat hakkında eski bir yazı…

Prof. Dr. Mustafa Ağırman Hoca, 2005 yılında Akit Gazetesi’nde yazdığı bir yazısında Ticaret Bakanı sayın Ömer Bolat hakkında “Modern Medine Pazarını onlar inşâ edecek inşâallah” diyerek ilginç öngörülerde bulunmuş. İşte Mustafa Ağırman Hoca’nın pek bilinmeyen o yazısı: Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, tüccâr bir âileden gelir. Babası Abdullah, dedesi …

Devamı

Akif lazım dünyaya…

Kıymetli ilim ve gönül insanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman Hocamızın 2010 yılında yazdığı bir yazısını siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Erzurum’dan yazıyorum; Türkiye’nin en doğusundan, yazın serin, kışın çok soğuk olan ilimizden. Bu ilimizden sizi üşütecek şeyler değil, içinizi ısıtacak şeyler yazmaya gayret ediyorum. Şunu biliniz ki, burada havalar ne …

Devamı

Öğrencisinin dilinden İhsan Süreyya Sırma hoca

Bu yazı, Muhterem Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma için Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin yaptığı veda gecesine gönderilen konuşmanın metnidir. Çok Aziz ve Muhterem Hocam Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma Bey; sizi ilk defa Düşünce Yayınları’ndan çıkan “Yemen İsyanları”  isimli kitabınızla tanıdım. Daha sonra “dergi gibi günlük gazete” olarak bilinen Yeni Devir Gazetesi’nin yazarlarından İsmet …

Devamı