Aydın Başar

Dinlerini tahrif edenler…

Kur’an-ı Kerim dindeki tahrifat süreçlerinden bahsederken Ehl-i Kitab’tan örnekler vererek Müslümanları bu konuda uyarır. Yüce Allah Bakara Suresi’nin 41. ayetinde İsrailoğullarına “Ayetlerimizi az bir bedel karşılığında satmayın” uyarısında bulunur. Bu ayet sadece o günkü Yahudilere has olarak anlaşılamaz. Kim dininin prensiplerini dünyada elde edeceği bir takım menfaatler uğruna göz ardı …

Devamı

Ay parçası Erbakan hocamız

“Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!  Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!”                    Necip Fazıl Kısakürek Bu bir dertli bakıştı. Bir gayeye, bir davaya baş koymanın resmiydi. Bağrı yanıklığın, adanmışlığın simgesiydi. Işık gibi parlayan yüzüyle, birçok kez öpmekle şerefyap olduğum nurlu elleriyle tam bir ay parçasıydı. Şimdi yaşasaydı da o elleri öpsem, …

Devamı

Şerafettin amca kimlere yetişmemiş ki…

Erzurumlu Şerafettin Tübu Amca, 1956’da şeyhi Alvarlı Efe Hazretleri vefat ettikten sonra İstanbul’a taşınır. İstanbul’a taşınmadan önce de zaman zaman İstanbul’a iş amacıyla gelmiştir. Daha önce Gemlik iskelesinin yapımında da çalışan Şerafettin Amca, İstanbul’a geldiğinde de çeşitli inşaatlarda işçilik yapmıştır. 1937 doğumlu olan Şerafettin Amca’nın o günlerden bahsederken; “Beş torba çimentoyu rahat götürüyordum” demesine …

Devamı

Saim Efendi amcanın attar dükkanı…

Ahmet Yüksel Özemre merhumun “Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı” adlı kitabının giriş yazısında müellif, gönlüne doğması ile 1994 yılının Ramazan ayında on yedi gün on yedi gece bir odaya kapanarak attar dükkânındaki hatıralarını yazdığını söylüyor. Üç yaşından itibaren tam elli üç sene ehl-i irfan ve ehl-i sanatın muhabbet ve sohbet mekânı …

Devamı

Şeraffetin Tübu amca Alvarlı Efe’yi anlatıyor…

Alvarlı Efe Hazretlerinin yanında yetişen ve 30 Ağustos 2021 tarihinde vefat edene kadar adeta onun hatıraları ve şiirleri ile yaşayan insan güzeli merhum Şerafettin Tübu Amcamızla 2011 yılında yaptığımız mülakatı istifadenize sunuyoruz. Şerafettin Tübu Amca Erzurum’un Aşkale ilçesinin Merdiven köyünden… 1937 doğumlu… Alvarlı Efe Hazretleri olarak tanıdığımız büyük veli Muhammed …

Devamı

 Edep erkân medeniyeti…  

Oturup kalkmasını bilmeyen, nerede ne konuşması gerektiğini tayin edemeyen, büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranacağını kestiremeyen, zaman zaman kaba ve agresif hareketler sergileyen, edep ve erkân bilmeyen bir neslin yetiştiğinden bahsediliyor. Çıkış saatinde bir okulun önünden geçen birçok insan öğrencilerin takındıkları tavırlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. “Bu nesiller nereye gidiyor” diye bir …

Devamı

Müslümanların hayat tarzı zühd….

Zühd yani dünya ile aramıza mesafe koyma düşüncesi bizlere peygamberlerden kalan nebevi bir mirastır. Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem; “Dünya ile benim ne alakam var. Ben, bir ağaç altında gölgelenip sonra da orayı terk edip yoluna devam eden bir yolcu gibiyim.” (Tirmizi, Zühd 44; İbn Mace, Zühd 3) buyurarak bu konudaki …

Devamı

İlk dönem sufilerinden Muhasibi hazretleri…

İmam Ebû Abdullah el Hâris bin Esed el Muhasibi yaklaşık olarak hicri 165 tarihinde Basra’da doğmuş, Bağdat’ta yaşamış, İmam-ı Şafiî’den ders almış, Rafizilere, Mutezile’ye ve kaderi inkâr edenlere karşı Ehl-i Sünneti savunmuş, daha çok tasavvufî yönüyle bilinen bir âlimdir. İbrahim bin Edhem, Davud et Tâî, Fudayl bin Iyâz, Ma’ruf el …

Devamı

Fıkıh ve cihad olmadan tasavvuf olmaz

Tasavvuf İslam fıkhı ile mukayyettir. Nefsi terbiye etmek için İslam kurallarını aşan metotlar kullanmanın adı değildir tasavvuf… İslam fıkhının kabul etmediği hiçbir görüş, hiçbir düşünce, hiçbir uygulama her ne suretle olursa olsun tasavvuf büyükleri tarafından da kabul görmemiştir. İslam fıkhı ile kayıtlı olmayan söz ve eylemlerin, mutasavvıfların onayından geçmesi mümkün …

Devamı

Herkes ektiğini biçer…

Gündüzleri bir hazine bulmak için dağ bayır her tarafı kazarak vakit geçirenler muhtemeldir ki gece rüyalarında ya hazineleri ya da kazma kürek gibi aletleri görürler. Günlük hayatlarında sürekli birileriyle tartışıp didişen insanların gece rüyalarında birileriyle kavga ettikleri gözlemlenir. Tabiri caizse stresle yatan kâbus ile uyanır. Olaylara olgun yaklaşan halim selim …

Devamı