Aydın Başar

Allah’ı hatırlatan medeniyet…

Eski İstanbul’da vapurlar bilinen türbelerin hizasından geçerken kaptan köşkünden “El Fatiha” anonsu yapılır ve yolcular ellerini açıp Fatiha okurlarmış. Faziletli ecdadımız daha bunun gibi birçok erdemlere sahipti. Büyüklerin kadr ü kıymetini bilen güzel insanlarımız bir şehre, bir semte girmenin edeplerini bilirlerdi. “Bu şehirde falan evliya yatar, bu şehrin manevi yıldızı …

Devamı

Hayatı Müslümanca okumak…

Müslümanca düşünemeyen toplumlar, önce ahlaki bir yozlaşmaya maruz kalır, birkaç nesil sonra da deizme veya ateizme kayarak helak olurlar. Müslümanca düşünmeyi başaramayanların, Müslümanca yaşamaları ve uzun vadede Müslüman kalmaları da mümkün değildir. “Müslümanca yaşamak” ve “Müslümanca ölmek” bizim için ne kadar önemliyse “Müslümanca düşünmek“ de o kadar önemlidir. Müslümanların ciddi …

Devamı

Mustafa Fevzi amcayı bilen bilir…

Yıllar önce bir gün helva işiyle iştigal eden ehl-i tarik bir büyüğümle birlikte Eyüp Sultan Tepesi‘ndeki Kaşgari Mescidi’nde ikindi namazlarımızı kılmıştık. Namazdan çıktığımızda yaşlı bir amca yanıma gelerek, adımı, işimi ve buna benzer şeyleri sormuştu. Sonra bizi bırakmamış yaklaşık iki saat kadar bize dini sohbetler etmişti. O sürekli konuşmuş, biz …

Devamı

Tahkikî imanın önemi…

Aliya İzzet Begoviç “Doğu ve Batı Arasında İslam” adlı eserinde “Ey Allah’a teslimiyet! Senin adın İslamiyet’tir” diyerek İslam’ın “teslimiyet” anlamına dikkat çekmiştir ki esasında bu tanım Hazreti Ali’ye isnat edilir. Bediüzzaman Said Nursi de; “İslâmiyet, hakka tarafgirlik ve teslim ve inkıyaddır; iman ise, hakkı kabul ve tasdiktir.” (Mektubat, Dokuzuncu Mektup) …

Devamı

Örnek bir davetçi Hasan El Benna

14 Ekim 1906 tarihinde Mısır’ın Buhayre vilâyetine bağlı Mahmûdiye kasabasında dünyaya gelen Hasan El Benna ilim ve irfan yuvası bir evde doğmuştu. Babası telif sahibi bir hadis âlimiydi. Bu ilimle uğraşan ve onun hakkını veren âlimlerde olduğu üzere yumuşak bir ahlaka ve nurlu bir simaya sahipti. Takva ölçülerinde yaşayan bu …

Devamı

Fazilet sahibi bir alim Abdulfettah Ebu Gudde

9 Mayıs 1917’de Halep’te doğan Abdulfettah Ebu Gudde, Halep’in ünlü Hüsreviyye Medresesi’nden sonra Kahire’de Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde okudu. O dönemde tanıdığı hocaları arasında iki büyük Osmanlı âlimi vardı ki birisi Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendi diğeri de allame Düzceli Muhammed Zâhidü’l Kevserî’dir. Çeşitli hocalarından 119 icâzet alarak devrinin en çok …

Devamı

Rahman’ın muhteşem düzeni

Yüce Allah Enbiya Sûresi’nin 16. ayetinde; “Biz yeri, göğü ve arasındakileri eğlence olsun diye yaratmadık.” buyurarak kâinatın yaratılışında bir takım hikmetlerin bulunduğunu ifade eder. Burada insana düşen o hikmetler üzerinde düşünmek ve bir “tefekkür insan”ı olmaktır. Rahman Suresi’nde evrendeki düzene çokça atıflar yapılır ve insandan bunları düşünmesi istenir. Yüce Allah, Rahman Suresi’nin …

Devamı

Aşk ile feyz ile ilim yolunda…

Yeni nesillerin hayırlı bir şekilde yetiştirilmesinde, örnek şahsiyetlerin onlara numune olarak gösterilmesinin katkısı büyük olacaktır. Merhum Ahıskalı Ali Haydar Efendi de onun gözde talebesi merhum Emin Saraç Hocamız da bizler için iki güzel örnektir. Ali Haydar Efendi ömrünü talebe okutmakla geçirmiştir. Emin Saraç Hocamız da üstadından aldığı feyz ile uzun yıllar …

Devamı

Osmanlı bakiyesi bir alim Emin Saraç Hoca

Son devrin önemli âlimlerinden merhum Mehmet Emin Saraç Hocamız, 1920’li yılların sonlarında Tokat‘ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Köyü’nde dünyaya geldi. Babasından aldığı eğitimle on iki yaşında hafızlığını tamamladı. Çocukken babasının kardeşleri ile kendisini geceleri teheccüd namazına kaldırdığını ve sabaha kadar hafızlık çalıştırdığını anlatan Emin Saraç Hoca o günlerden şöyle bahsediyor: …

Devamı

İçli ses Mahmud Esad Coşan hoca

Vahdet meyinin cur'asın, mâşuk elinden içmişemBen dost kokusun almışam, misk-i hıtânı neylerem. Yunus Emre Âşık-ı sadıkların kaderi kanla yazılmıştı adeta… Dert vardı, hüzün vardı, ayrılık vardı, gurbet vardı ve sonunda belki de acı bir ölüm vardı. Zira çile zincirinin, peygamberlerden sonraki halkalarını evliyalar oluşturmaktaydı. “Aşk mıdır ki boynuma takıp bela …

Devamı