Aydın Başar

Aydın Başar’ın Bütün Yazıları

Zaralı Abdulmuttalib Gökçe Efendi

“Beni kimsecikler okşamaz madem, Öp beni alnımdan sen öp seccadem.” Necip Fazıl Kısakürek Bir zamanlar Zara’da nurlu mu nurlu, mübarek mi mübarek, derin mi derin, masum mu masum bir Gökçe Sultan yaşarmış. Her haliyle edep timsali, vakar abidesiymiş. Tarihteki tasavvuf büyükleri gibi, İslam’ın izzeti için çalışan devlet adamlarına dua ve …

Devamı

Müslümanın ağzı güzel olmalı

İslam medeniyeti bir fıkıh medeniyeti olmakla birlikte aynı zamanda hizmet, hürmet ve zarafetin iç içe geçtiği bir irfan medeniyetidir. İslam dini hükümlerinin yanı sıra edepleriyle de hayatı kuşatır. Büyükler edebi olmayanın ilminin de makbul olmayacağını söylerler. “Helale harama dikkat ederim, gerisini önemsemem” gibi bir anlayışın irfan geleneğimizde bir karşılığı yoktur. …

Devamı

Allah ciddileri sever

Bazı insanları ilk görüşte seversiniz ve o sevgi öylece devam eder. Hal ehli derler ki; Elest Bezmi’nde tanışıp bilişenler, bu dünyada da tanışıp bilişirler. 2013 yılında ilk defa Okuder’de dinleme imkânı bulduğum Dr. Ahmet Alabalık Hoca bende tam da böyle bir tesir bıraktı. Ne güzel bir Müslümandı böyle. Sözünden, sohbetinden, …

Devamı

Namazla ilgili kısa kısa notlar

Namazla ilgili olarak üzerinde önemle durmamız gereken bazı hatırlatmaları derleyerek okurlarımızın istifadesine sunuyoruz. İlmihalden namaz nahsini okuyalım Namaz ibadetler arasında en önemli olanıdır. Allah Resulü sallellahu aleyhi ve sellem’in beyanına göre ahiret gününde imandan sonra amel hususundaki ilk sorgu namaz konusunda olacaktır. (Bkz. Tirmizi, Salah, 305) Dolayısıyla namaz konusunda ilk …

Devamı

Aşk ile feyz ile ilim yolunda…

Yeni nesillerin hayırlı bir şekilde yetiştirilmesinde, örnek şahsiyetlerin onlara numune olarak gösterilmesinin katkısı büyük olacaktır. Merhum Ahıskalı Ali Haydar Efendi de onun gözde talebesi merhum Emin Saraç Hocamız da bizler için iki güzel örnektir. Ali Haydar Efendi ömrünü talebe okutmakla geçirmiştir. Emin Saraç Hocamız da üstadından aldığı feyz ile uzun yıllar …

Devamı

Kolaylığa erişmenin sırrı

İslâm ahlakını benimseyen ve onu hayatında sergileyen, İslâm’ın hükümlerine ve nizamına sıkı sıkıya bağlı olan bir kimsenin dünya ve ahiret işlerinde bir takım kolaylıklar hâsıl olur. Bu durum takva sahibi olmanın getirdiği bir ayrıcalıktır. Takvalı olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de malını hayır için harcamaktır. Kur’an’da “verme”, “sakınma/takvalı olma” …

Devamı

Endülüslü bilge İbn Hazm

Rahmetli Asım Gültekin Abi gittiği bir misafirlikte veya herhangi bir yerde bir kitaplık ya da kütüphane bulursa mutlaka orayı karıştırırdı. Kitap okumanın zevkini almıştı; isterdi ki herkes bir şeyler okusun, bir şeyler yazsın. Beraber Fatih’te bir yayınevine uğradığımızda da çok mutluydu. Onun dünyasında dergilerin olduğu gibi kitapların da yeri büyüktü. …

Devamı

Bir yıkım hareketi olarak modern ilahiyatçılar

Eski âlimlerimizin metotlarının, söylemlerinin, ilimlerinin günümüz sorunlarına çözüm bulmakta yetersiz kaldığı görüşü, bugün ilahiyat çevrelerinde çok dillendirilen bir tezdir. Bu tezden yola çıkarak birçok kendini bilmez kimse, Ebu Hanife’den İmam Şafiî’ye, İmam Gazali’den İmam Rabbani’ye kadar birçok âlimlerimizi küçük göstermeye çalışmaktadır. Bu kimselere onların tırnağı bile olamayacaklarını hatırlatmak gerekir. Zira …

Devamı

Bin yıllık kardeşlik..

2020 yılında yayıncı yazar Recep Songül Ağabeyle bir sempozyum için gittiğimiz Batman’dan İstanbul’a dönerken, uçakta yanımda oturan Recep Ağabey bir poşetten dört tane gıcır gıcır kitap çıkarttı ve incelemeye başladı. Yerimde siz olsaydınız ne yapardınız bilmem ama benim gözlerim kitaplarda kaldı. Büyük bir merakla biran önce onlara göz atmak istedim. …

Devamı