İslam İlmihalimiz

Peygamberimiz döneminde teravih namazı nasıldı?

Teravih namazı aslında bir teheccüt eğitimidir. Asr-ı saadette farz namazlar dışında Peygamber Efendimiz’in devamlı kıldığı tek namaz teheccüttür. Hatta teheccüt namazının tarihi farz namazlardan daha eskidir. İlk inen surelerden birisi Müzzemmil’dir ve Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Ey örtülere bürünen (peygamber)! Gece biraz ilerleyince (namaz için) kalk; Gece yarısı -biraz önce …

Devamı

Mezhepler bidat midir?

Özellikle bazı heyecanlı tipler sık sık “Mezhebler bid’attir, sonradan ortaya çıkmış türedi kurumlardır. Resulullah zamanında yoktu” şarkısını söylerler. Bu söyleme göre sahabe toplumunda herkes kendisi Kitab ve Sünnet’ten hüküm çıkarıyor, kimse kimseyi taklid etmiyor. Dolayısıyla imam da, onu takip eden de yoktu. Yani tüm sahabe müctehid idi onlara göre. Bu söylemleri özellikle …

Devamı

Kimlerin duası kabul edilir?

Allah Teâlâ duaları kabul eder ve ihtiyaçları yerine getirir. Bunun delili şu âyet-i kerimedir: “Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim’.” (Mü’min sûresi, 60.) Allah Teâlâ, her şeye kâdirdir. Kullar vermeyi sevseler bile isteyeni sevmezler. Allah celle celaluh ise kendisinden isteyeni sever. Çünkü ihsan etmeyi sever. …

Devamı

Erkeklerin açılıp saçılması caiz midir?

Erkek çocukları ergenlik çağına geldiklerinde dinin emirlerine riayet ederek vücutlarının haram bölgelerini örtmeleri şarttır. Hem kendisi haram bölgesini açmayacak, hem de başkasına bakmayacak. Açmak nasıl haramsa başkasının haram yerlerine bakmak da haramdır. Peygamber Efendimiz konuyu şu hadisiyle açıklığa kavuşturmuştur: “Erkek erkeğin haram yerlerine, kadın da kadının haram yerlerine bakmasın.“1 Bu …

Devamı

Kıyametin Küçük Alametleri Nelerdir?

Kıyâmetin alâmetleri hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de işareten, hadîs-i şerîflerde ise sarahaten haber verilen küçük ve büyük alâmetler vardır. Küçük alâmetler, insan iradesi ve fiileri ile alakalıdır ve onlar büyük alâmetlerden önce olacaktır. Küçük alâmetler, neticesi bakımından aslında küçük değil büyüktürler. Mesela emanet hissinin kalkması, şuursuzca işlenen cinayetlerin çoğalması gibi.

Devamı

Bayram Namazının Kılınışı

Bayram namazı iki rekattir. Diğer iki rekatlı namazlardan farkı her rekatında üçer tane fazladan tekbir olınmasıdır. İlk önce niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için vacip olan bayram namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama.” Birinci rekat Başlangıç tekbirinden sonra eller bağlanır. Sübhâneke okunur. İlave 3 tane tekbir getirilir. Yani “Allahüekber” …

Devamı

Evde veya arabada uğursuzluk olabilir mi?

Sahîh-i Buhârî’deki hadîs-i şerîflerden biri şudur: “İnsanlar uğursuzluğun üç şeyde; atta, kadında ve evde bulunduğunu zannederler.” (Buhârî, Cihâd 47, nr. 2858.324) İslâm öncesi Araplar uğursuzluğun yukarıda sayılan üç şeyde bulunduğuna inanırlardı. O devirde insanlar at, kadın ve ev ile hep birlikte ve âdetâ iç içe yaşadıkları için, uğursuzluğun, hayırsızlığın onlarda …

Devamı

Kız çocukları kaç yaşında örtünmelidir?

Örtünmenin hayatın uzunluk alanının geç dönemlerine sarkıtılması yanlış bir davranıştır. Çünkü hiçbir kimse ne zaman öleceğini bilemez. “Kırktan veya elliden sonra örtünürüm” diye hesap yapmak Müslümanlığının farkında olan bir kimsenin yapmaması gereken bir davranıştır. Unutmayalım ki ecelle ilgili yapılan hesaplar hiçbir zaman tutmaz.  Nitekim başörtüsünü emreden şu ayet geldiğinde; “Mü’min …

Devamı

Teşrik tekbirleri ne zaman okunur?

Teşrik Tekbiri Nedir? اَللّهُ اَكْبَرْاَللّهُ اَكْبَرْلاَ اِلهَ اِللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرْ اَللّهُ اَكْبَرْ وَ لِلّهِ الْحَمْدْ “Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd”cümlesidir. Ne zaman Okunur? Kurban bayramından önceki gün yani Zilhicce’nin 9. günü olan arefe günü sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar …

Devamı