İslam İlmihalimiz

Zor zamanlarda Kunut okumak…

“Kunût” sükût etmek, namazda dua etmek anlamına gelen ‘knt’ kökünden türemiştir. İtaat etmek, huşû üzere bulunmak, ibadet yapmak, ayakta durmak, susmak, namaz, dua, ibadet, kıyam, kıyamı uzatmak, namazda sükût etmek anlamlarına gelir. Kunût’un asıl manası, itaattir.” Fıkıh terimi olarak, “taatta bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şerden kurtulmak ya da …

Devamı

İslâm’da kadının mirastaki payı…

İslâm’da niçin kadının hissesi, erkeğin yarısıdır? Bu husus âyetle sâbittir. Kur’ân ve Sünnet’te bu hususta ayrıca îzaha ihtiyaç hissedilmemiştir. Fakat İslâm’daki içtimâî nizam tetkik edildiğinde şu hikmet görülebilir: İslâm mîras hukukunda, paylar ile mükellefiyetler arasında adâletli bir denge gözetilmiştir. Harcaması fazla olan erkeğe, kadına nisbetle daha fazla pay verilmiştir. Çünkü …

Devamı

Tesettüre ikna olamıyorum, ne yapmalıyım?

Soru: Hocam başörtü konusunu tam manasıyla aklım almıyor. Evet inanıyorum Allah’ın ayetlerinde tesettür emri var ama bir türlü benimseyemedim, acaba bunun için ne yapmalıyım? Evvela böyle bir soruyu yönettiğiniz için teşekkür ederim. Aslında birçok genç kızımızın aklından geçeni sormuşsunuz. Bazı sorular vardır ki insanlar tepki almaktan çekindikleri için sormazlar. Ama …

Devamı

Namaz insanı arındırır…

Namaz, Yüce Allah ile kurulan en büyük iletişim yoludur. Bu nedenle Peygamber Efendimiz; “Amellerin en faziletlisi namazdır”1 buyurmuştur. Bir başka rivayette ise; “En faziletli namaz ilk vaktinde kılınan namazdır”2 buyurarak namazı geciktirmemeye dikkat çekmiştir. Müslümanları bu önemli ibadete teşvik bağlamında “Namaz cennetin anahtarıdır”3 müjdesini vermiştir. Bu anahtarın iyi çalışabilmesi için …

Devamı

Muhteşem abdest mucizesi…

Şu üç şey mü’minleri güzelleştirir. 1. Abdest almak Abdest suyu değdiği yerleri nurlandırır. Onun içindir ki kimi sahabe nurlu yerlerimiz çok olsun diye fazlaca yer yıkarlarmış. Efendimiz aleyhis selam mü’minlerin ahiretteki alametlerini sayarken “eğirrae muhaccelîn” vasıflarını söyler. Yani Resulullah aleyhis selam abdest suyunun vesile olduğu nuru atın ayağındaki beyazlıklara teşbih etmektedir. …

Devamı

Delilleriyle cihad ilmihali…

Cihad, cehd kökünden gelir. Bir konuda ciddi olmak, mübalağa etmek, takatin sonunu harcamak manasınadır. (Sa’dî Ebû Ceyb, el-Kâmûsu’l-Fıkhî, s. 70-71.) Istılah manası ise gücü kâfirlere karşı savaşta sarf etmek, hak dine davet etmek, daveti kabul etmeyenlerle savaşmak, nefse, şeytana, kâfir ve fâsıklara karşı mücâhede etmektir. (Sa’dî Ebû Ceyb, a.g.e., s. …

Devamı

Farklı yönleri ile namaz ibadeti…

Tertemiz ferah bir abdestin ardından, gönül huzuru ile namaza dururuz. Namaz kılarken farzlara, vaciplere ve sünnetlere dikkat edilmelidir. Namazın hakkını vererek yavaş yavaş kılmak yani tadil-i erkan hem vaciptir hem de Rabbimizin huzurunda O’na karşı edebimizin bir göstergesidir. Namaz ibadetler arasında en önemli olanıdır. Allah Resulü sallellahu aleyhi ve sellem’in …

Devamı

Gusül abdesti nasıl alınır?

Toplumumuzda gusül abdesti konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır. Kimi kişiler de bu tür konuları bir hocaya sormaktan çekinmektedir. Belli bir yaşa geldikleri halde gusül abdestini bilmeyen bazı kardeşlerimize rastlıyoruz. Oysa ki buluğ çağına gelmiş her Müslümanın gusül abdesti almayı öğrenmesi; farz, sünnet ve edeplerine riayet ederek gusül abdestini alması icap eder. …

Devamı

İhsan makamında bir ibadet: Tefekkür

Ruhi olgunluğu zirve noktada yaşayan peygamberlerin sünneti olan tefekkür, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in de en önemli sünnetlerindendir. Hatta denilebilir ki onun nübüvveti tefekkürle başlamıştır. Otuz beş yaşından kırk yaşına kadar Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, Hira’da tefekkür hayatı yaşamıştır. Onun tefekkürünün odağında Allah celle celaluh vardı. Yani, …

Devamı

Teşrik tekbirleri ne zaman okunur?

  Teşrik Tekbiri Nedir? اَللّهُ اَكْبَرْاَللّهُ اَكْبَرْلاَ اِلهَ اِللّهُ وَاللّهُ اَكْبَرْ اَللّهُ اَكْبَرْ وَ لِلّهِ الْحَمْدْ “Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd”cümlesidir. Ne zaman Okunur? Kurban bayramından önceki gün yani Zilhicce’nin 9. günü olan arefe günü sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına …

Devamı