İslam İlmihalimiz

Musibetler ve Sebepleri

Kulun başına gelen bela ve musibetlerin pek çok sebebi olabilir. Başına bir musibet gelen kimsenin isyan etmeyip bu sebepler üzerinde düşünmesi ve durumunu düzeltmesi gerekir. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz: A. AZAP ETMEK İÇİN Azabın da birtakım sebepleri vardır: 1) Zulüm: Konuyla ilgili bazı âyet-i kerîmeler şöyledir: “Rabbin, ana yerleşim merkezlerine …

Devamı

Bayram Namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı iki rekattir. Diğer iki rekatlı namazlardan farkı her rekatında üçer tane fazladan tekbir alınmasıdır. İlk önce niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için vacip olan bayram namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama.” Birinci rekat Başlangıç tekbirinden sonra eller bağlanır. Sübhâneke okunur. İlave 3 tane tekbir getirilir. Yani “Allahüekber” …

Devamı

Seher vaktini nasıl değerlendirelim?

Birçok ayette ve hadiste ihya edilmesine işarette bulunulan seher vaktinin tayini ve kıymeti hususunda Ömer Nasuhi Bilmen şöyle der: “Seher; fecrin tuluundan (fecr-i sadık dediğimiz sabah namazı vaktinin girişinden) biraz evvelki vakittir ki güneş tekrar doğmaya, beşeriyet âlemine yeni bir faaliyet-i hayatiye gelmeye yüz tutmuş olur. Bu, bir feyizli andır, …

Devamı

Fakire yemek yedirmek zekattan sayılır mı?

Soru: Bir fakire yemek yedirmek ile zekat borcu ödenmiş olur mu? Cevap: Hayır, ödenmiş olmaz. Çünkü; 1-Zekatta temlik şartı vardır. Yemek verme ve yedirmede ise “ibaha” söz konusudur. Bundan dolayı zekat borcu, yemek yedirme ile eda edilmez. 2-Ancak lokantacı olan kişi zekatını yemek yedirme ile ödeyebilir. Bu ilkenin istisnası budur. …

Devamı

Muhteşem abdest mucizesi…

Şu üç şey mü’minleri güzelleştirir. 1. Abdest almak Abdest suyu değdiği yerleri nurlandırır. Onun içindir ki kimi sahabe nurlu yerlerimiz çok olsun diye fazlaca yer yıkarlarmış. Efendimiz aleyhis selam mü’minlerin ahiretteki alametlerini sayarken “eğirrae muhaccelîn” vasıflarını söyler. Yani Resulullah aleyhis selam abdest suyunun vesile olduğu nuru atın ayağındaki beyazlıklara teşbih etmektedir. …

Devamı

Peygamberimiz döneminde teravih namazı nasıldı?

Teravih namazı aslında bir teheccüt eğitimidir. Asr-ı saadette farz namazlar dışında Peygamber Efendimiz’in devamlı kıldığı tek namaz teheccüttür. Hatta teheccüt namazının tarihi farz namazlardan daha eskidir. İlk inen surelerden birisi Müzzemmil’dir ve Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “Ey örtülere bürünen (peygamber)! Gece biraz ilerleyince (namaz için) kalk; Gece yarısı -biraz önce …

Devamı

Mezhepler bidat midir?

Özellikle bazı heyecanlı tipler sık sık “Mezhebler bid’attir, sonradan ortaya çıkmış türedi kurumlardır. Resulullah zamanında yoktu” şarkısını söylerler. Bu söyleme göre sahabe toplumunda herkes kendisi Kitab ve Sünnet’ten hüküm çıkarıyor, kimse kimseyi taklid etmiyor. Dolayısıyla imam da, onu takip eden de yoktu. Yani tüm sahabe müctehid idi onlara göre. Bu söylemleri özellikle …

Devamı

Kimlerin duası kabul edilir?

Allah Teâlâ duaları kabul eder ve ihtiyaçları yerine getirir. Bunun delili şu âyet-i kerimedir: “Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim’.” (Mü’min sûresi, 60.) Allah Teâlâ, her şeye kâdirdir. Kullar vermeyi sevseler bile isteyeni sevmezler. Allah celle celaluh ise kendisinden isteyeni sever. Çünkü ihsan etmeyi sever. …

Devamı

Erkeklerin açılıp saçılması caiz midir?

Erkek çocukları ergenlik çağına geldiklerinde dinin emirlerine riayet ederek vücutlarının haram bölgelerini örtmeleri şarttır. Hem kendisi haram bölgesini açmayacak, hem de başkasına bakmayacak. Açmak nasıl haramsa başkasının haram yerlerine bakmak da haramdır. Peygamber Efendimiz konuyu şu hadisiyle açıklığa kavuşturmuştur: “Erkek erkeğin haram yerlerine, kadın da kadının haram yerlerine bakmasın.“1 Bu …

Devamı