Abide Şahsiyetler

Bu bölümde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin örnek alması gereken, örnek şahsiyetlere, abide kişiliklere dair yazıları bulacaksınız.

Bir davet öncüsü Hasan El Benna

Hasan EL- Benna… Künyesi; Hasan bin Ahmed bin Abdirrahman el-Benna’dır. 1906 yılında Mısır‘ın Buhayra vilayetine bağlı Mahmudiye kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini bir muhaddis olan babasından aldı. Babası Ahmet, önemli âlimlerdendi. Aynı zamanda saatçiydi. Hasan El Benna, Demenhur’daki eğitimine devam ederken bir yandan da babasının yanında hem ilim öğreniyor hem …

Devamı

Habib-i Neccar kimdir?

Habib-i Neccar Allah yolunda şehid olmuş bir kahramandır. Türbesi Antakya‘da ziyaretgâhtır. Buradaki Silipus Dağı‘na ve bir camiye onun adı verilmiştir. Yâsîn Sûresi’nin 13-33. ayetlerinde anlatılan olay ile Kur’ân-ı Kerim’de ismi anılmaksızın kendisine işaret edildiği müfessirlerce kabul edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan bu olaya göre, Antakya halkı putperestti. Hazreti İsa’nın havarilerinden iki …

Devamı

Abdullah Azzâm ve cihad dersleri…

Yazımızın başlığını teşkil eden “Cihâd Dersleri” ibâresi, rahmetli şehid Prof. Dr. Abdullah Azzâm’ın Türkçeye tercüme edilmiş bir kitabının adıdır. Asıl adı “Fî Zilâli Sûreti’t-Tevbe” olan bu kitap Türkçeye “Tevbe Sûresi’nin Gölgesinde Cihâd Dersleri” olarak tercüme edildi. 1996 yılında Burûc Yayınları tarafından neşredilen kitabın, benim elimde ikinci baskısı var. Elimdeki ikinci …

Devamı

Mehmed Şevket Eygi Bey’i anlamak…

Doksanlı yılların sonuna gelindiğinde, liseyi bitirmiş ve Sivas İlahiyat Fakültesi‘ni kazanmıştım. O yıllarda dedem Milli Gazete abonesi olduğu için, gazetenin ilk sayfasını açınca “Takvimden Yapraklar” serlevhasıyla karşımıza çıkan merhum Mehmed Şevket Eygi Bey’in yazılarından ve düşüncelerinden haberdardım. Gazetedeki yazılarında fotoğraf kullanmıyordu fakat o genellikle bizim gözümüzde kırmızı fesli bir fotoğrafıyla …

Devamı

Dava adamlarının namazı…

Hasan el-Benna: 3 binin üzerinde köyü tek tek gezdi. Çoğu köylere binek hayvanlarının üzerinde veya yürüyerek gitti. Kavurucu sıcağa ve zorlu şartlara rağmen tüm çalışmalarını namaz vakitlerine göre ayarladı. Ezan okunduğunda onun için dünya durdu ve hemen cemaate koştu. Namazlarını asla geçiştirmedi. En yoğun zamanlarında bile sünneti ve tesbihatı ihmal …

Devamı

Kahraman şehidimizin resmine iyi bakın…

Kahraman şehidimizin resmine iyi bakın… Orada sanki de görevini hakkıyla ifa etmiş bir kalbin mutmainliğini ve vekarını göreceksiniz. Dünyada bir yolcu gibi olan ve duran o çehre ki, ne kadar mütevekkil ve ne kadar mümin değil mi? İşte o aşına çehrede imanın nurunu; aldanmaz ve aldatmazlığın ciddiyetini; baki olanın farkını …

Devamı

İslam’ın şanlı öğretmeni Mus’ab Bin Umeyr

“Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehid olmuştur). Bir kısmı da (şehid olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.”(Ahzab Suresi, 23) Nurettin Topçu öğretmeni tanımlarken şöyle der: “Öğretmen, genç ruhları bir örs üzerinde döverek işleyen bir demircidir. Öğretmen, ruhların sanatkârıdır. …

Devamı

Akif lazım dünyaya…

Kıymetli ilim ve gönül insanı Prof. Dr. Mustafa Ağırman Hocamızın 2010 yılında yazdığı bir yazısını siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Erzurum’dan yazıyorum; Türkiye’nin en doğusundan, yazın serin, kışın çok soğuk olan ilimizden. Bu ilimizden sizi üşütecek şeyler değil, içinizi ısıtacak şeyler yazmaya gayret ediyorum. Şunu biliniz ki, burada havalar ne …

Devamı

Örnek bir davetçi Hasan El Benna

14 Ekim 1906 tarihinde Mısır’ın Buhayre vilâyetine bağlı Mahmûdiye kasabasında dünyaya gelen Hasan El Benna ilim ve irfan yuvası bir evde doğmuştu. Babası telif sahibi bir hadis âlimiydi. Bu ilimle uğraşan ve onun hakkını veren âlimlerde olduğu üzere yumuşak bir ahlaka ve nurlu bir simaya sahipti. Takva ölçülerinde yaşayan bu …

Devamı