Kaynak Metinler

Her Müslüman’ın bilmesi gereken meselelere dair Temel Dini Metinleri burada bulabilirsiniz. İlim yolcularının mutlaka okuması gereken içeriklerden oluşmaktadır.

Hadislere Karşı Tutarsız Yaklaşımlar

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 8 Hadislere Karşı Tutarsız YaklaşımlarProf. Dr. METİN YİĞİT Yerleşik usulde isnada rağmen hadisin Kur’an öğretilerine, tarihi gerçeklere, tecrübeye ve yaşanan gerçekliğe aykırı olup olmadığına bakmadan bir hadisin Peygamber’e aidiyetini inceleme faaliyetinin olmadığını” ileri süren tezler vakıayı yansıtmamaktadır. Ancak bu faaliyet, mu’terizlerin istedikleri oranda ve mahiyette …

Devamı

Nesefî Akâidi Tercümesi

İmam Nesefî rahmetullahi aleyh’in El- Akaidün-Nesefiyye adlı temel eserini, muhterem İbrahim Cücük Hocaefendi’nin tercümesiyle istifadenize sunmak amacıyla sitemizin Kaynak Metinler bölümüne ekledik. Hocamıza vermiş olduğu özel izinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki talebeleri ve ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Mevla’dan bu içerikleri Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılmasını niyaz ederiz.

Devamı

Tahâvi Akâidi Tercümesi

İmam Tahâvi rahmetullahi aleyh'in El- Akîdetü’t-Tahâviyye adlı temel eserini, muhterem İbrahim Cücük Hocaefendi’nin tercümesiyle istifadenize sunmak amacıyla sitemizin Kaynak Metinler bölümüne ekledik. Hocamıza vermiş olduğu özel izinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki talebeleri ve ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Mevla’dan bu içerikleri Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılmasını niyaz ederiz.

Devamı

Fıkh-ı Ekber Tercümesi

Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz.

Devamı

Hasan el Basrî’nin Ömer bin Abduaziz’e Mektubu

İlim Yolcuları İçin Temel Dini Metinler 5 Hasan el Basrî’nin Ömer bin Abduaziz’e Mektubu MUHAMMED EBU ZEHRA “Ey müminlerin emiri! Şunu bil ki, Cenab-ı Allah, adil imamın yoldan çıkanları yola getiren, haksızlara engel olan, bozulanları düzelten, zayıflara güç veren, mazlumların hakkını koruyan ve yardım isteyenlere el uzatan bir kimse olmasını, …

Devamı

Sünneti İnkar Etme Fitnesi

İlim Yolcuları İçin Temel Dini Metinler 13 Sünneti İnkar Etme Fitnesi EBU’L ÂLA MEVDUDİ Sünnet’i inkâr etme fitnesi, İslam tarihinde ilk defa Hicri ikinci yüzyılda ortaya çıktı. Bu meşum çığırın ilkleri Hariciler ve Mutezililer oldu. Hariciler, buna şundan gerek duydular; Zira Müslüman toplumunda çıkarmak istedikleri anarşiyi engelleyen, bu toplumu belli …

Devamı

İmam Eş’ari’nin Temel Görüşleri

İlim Yolcuları İçin Temel Dini Metinler 3 İmam Eş’ari’nin Temel Görüşleri MUHAMMED EBU ZEHRA Hicri 260 senesinde Basra’da doğan Eş’ari, Hicri 330’larda vefat etmiştir. Kelam ilmini Mu’tezilîler’den öğrenen Imam Eş’arî, kendi dönemindeki Mu’tezilî hocası Ebû Ali el-Cübbâî’ye talebelik yaptı. İmam Eş’arî, fesahatinden ve yaşından dolayı, bazen, hocasının yerine tartışmaları da …

Devamı

İmam Matüridi ve Bazı Görüşleri

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 4 İmam Matüridi ve Bazı GörüşleriMUHAMMED EBU ZEHRA Matüridi, Maveraünnehir bölgesi kentlerinden Semerkant’ta bir mahalle olan “Matürid’de doğmuştur. Hicretten sonra, 333 senesinde vefat ettiği tespit edilen Matüridi, Hicri 3. asrin son üçte birinde ilim tahsil etmiştir. Bu dönem, Mu’tezililer’in aynı asrın ilk üçte birinde fıkıh …

Devamı

Bilinmesi Gereken Bazı Dinî Terimler

  İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 2 Bilinmesi Gereken Bazı Dinî TerimlerÖMER NASUHİ BİLMEN İbadet: Lügatte kullukta bulunmak demektir. Şeriat teriminde “İyi niyete bağlı olarak yapılmasında sevab bulunan her iştir.” Yüce Allah’a saygı ve itaat için yapılır. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi… Taat: Emri benimseyip yerine getirmek demektir. Buna itaat …

Devamı

Ehl-i Sünnet İmamları ve Müctehidlerimiz

  İlim Yolcuları İçin Temel Dini Metinler 1 Ehl-i Sünnet İmamları ve MüctehidlerimizÖMER NASUHİ BİLMEN Bilindiği üzere, Peygamber Efendimiz ile görüşüp ona iman edenlere “Ashab-ı Kiram ve Ashab-ı Güzin” denir. Ashabı görüp de onlardan feyiz alan müslümanlara “Tabiîn” adı verilmiştir. Ashab-ı güzin ile Tabiîne “Selef-i Salihin” denir. Bunlar ehl-i sünnetin …

Devamı