Kaynak Metinler

Her Müslüman’ın bilmesi gereken meselelere dair Temel Dini Metinleri burada bulabilirsiniz. İlim yolcularının mutlaka okuması gereken içeriklerden oluşmaktadır.

Müslümanların zenginliğe bakışı nasıl olmalıdır?

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 10 Müslümanların Zenginliğe Bakışı Nasıl Olmalıdır?ŞEYHULİSLAM MUSTAFA SABRİ EFENDİ Bazılarımızda, eskiden kalma ve son zamanlarda umûmiyetle İslâm Dinine isnad olunan bazı yanlış fikirler vardır; “Fâni Dünya için çalışmaya ne lüzum var? Ahiretim mâmur olsun da, üç günlük dünyayı nasıl olsa geçiririm. Cenab-ı Hak rızkımı tekeffül etmiştir. …

Devamı

Ömer Bin Abdülaziz’in Kader Konulu Mektubu

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 9 Ömer Bin Abdülaziz’in Kader Konulu MektubuEBU DAVUD İmdi, sana, Allah’a karşı takva ve onun emirlerinde îtidalli olmayı, Resûlullah sallellahu aleyhi ve sellem’in sünnetine ittiba etmeyi öğütlerim. Peygamber bir sünnet ortaya koyduktan ve böylece gidilecek yolu gösterdikten sonra, bid’atçilerin din diye ortaya attığı şeyleri terk …

Devamı

Ey şefkatli ve mutaassıp kardeş!

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 6 Ey şefkatli ve mutaassıp kardeş!İMAM GAZALİ Gazâlî, Eş’ari ve Maturidi’nin varmış oldukları çoğu sonuçlara katılmış ve her ikisine de, uyulmasını gerekli gördükleri bazı meselelerde muhalefet etmiştir. Bu yüzden, çoğu Eş’ari taraftarları onu küfür ve zındıklıkla itham etmişlerdir. Bu konuda, Gazâli’nin “Faysalü’t-tefrike beyne’l- Islam ve’z- …

Devamı

İslam’da tedricilik metodu

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 7 İslam’da Tedricilik MetoduALİ MUHAMMED SALLABİ Medeniyetleri oluşturmada liderlik makamının önemi büyüktür. Batıla mukavemet etmede muazzam olan mümin cemaatinin önemi büyüktür. Mümin cemaatin, akide, ahlak, ibadet, değer ve düşüncelerini ondan alacağı metot ve programın önemi büyüktür. Şu mezkûr şeylerde apaçık olan Allah’ın sünnetlerinden biri, “tederrüc” …

Devamı

Ehl-i Sünnet ve Cemaat Akidesinin Beyanı

İnsan, öncelikle itikadını düzeltmesi gerek. Bu düzeltme de, fırka-i naciye olan Ehl-i Sünnet ve cemaatın görüşlerine uygun olarak yapılmalıdır. Allah onların hepsinden razı olsun. Zira onlar, süvad-ı âzamdır; cemm-i gafirdir. Evet, itikad anlatılan manada tashih edilmeli ki, uhrevi felâh, ebedi necât tasavvur edile...

Devamı

Hadislere Karşı Tutarsız Yaklaşımlar

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 8 Hadislere Karşı Tutarsız YaklaşımlarProf. Dr. METİN YİĞİT Yerleşik usulde isnada rağmen hadisin Kur’an öğretilerine, tarihi gerçeklere, tecrübeye ve yaşanan gerçekliğe aykırı olup olmadığına bakmadan bir hadisin Peygamber’e aidiyetini inceleme faaliyetinin olmadığını” ileri süren tezler vakıayı yansıtmamaktadır. Ancak bu faaliyet, mu’terizlerin istedikleri oranda ve mahiyette …

Devamı

Nesefî Akâidi Tercümesi

İmam Nesefî rahmetullahi aleyh’in El- Akaidün-Nesefiyye adlı temel eserini, muhterem İbrahim Cücük Hocaefendi’nin tercümesiyle istifadenize sunmak amacıyla sitemizin Kaynak Metinler bölümüne ekledik. Hocamıza vermiş olduğu özel izinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki talebeleri ve ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Mevla’dan bu içerikleri Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılmasını niyaz ederiz.

Devamı

Tahâvi Akâidi Tercümesi

İmam Tahâvi rahmetullahi aleyh'in El- Akîdetü’t-Tahâviyye adlı temel eserini, muhterem İbrahim Cücük Hocaefendi’nin tercümesiyle istifadenize sunmak amacıyla sitemizin Kaynak Metinler bölümüne ekledik. Hocamıza vermiş olduğu özel izinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki talebeleri ve ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Mevla’dan bu içerikleri Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılmasını niyaz ederiz.

Devamı

Fıkh-ı Ekber Tercümesi

Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz.

Devamı