Mehmet Sürmeli

Yazarımız Dr Mehmet Sürmeli’nin yazı arşividir.

İslam çözüm demektir

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in İslâm davasını hâkim kılmadaki başarısının bir çok etkenleri olmakla beraber bunlardan en önemlilerinden biri de insanların sorunlarına çözümler sunmasıdır. Bir hareketi ütopik olmaktan kurtaracak olan sorunlara çözüm bulma eylemi, aynı zamanda ulema merkezli bir yapının da oluşmasını sağlar. Peygamber Efendimiz bunları başardığı gibi âlim …

Devamı

Hazreti Ebubekir’in Kur’an Anlayışı

Hazreti Ebû Bekir radıyellahu anh’ın adı “Abdullah”, künyesi “Ebû Bekir”, lakabı “Sıddîk” ve “Atîk” dir. Babasının adı “Osman”, künyesi ise “Ebû Kuhâfe”dir. Annesinin adı “Selmâ”, künyesi de “Ümmü’l-Hayr” dır. Haz Ebû Bekir’in soyu hem anne tarafından hem de baba tarafından “Mürre” ye dayandığından.[1] Peygamber Efendimiz’in soyuyla birleşmektedir. Hazreti Ebû Bekir, …

Devamı

İslam sömürüye karşı direnmeyi emreder…

Maişet ve geçim talebiyle çalışmak hem çok onurlu hem de önemli bir iştir. İslam; “Geçim için çalışmanın günahlara kefaret olacağını”1 bildirmiştir. İnsanın kendisinin ve aile bireylerinin geçimi için çalışması günahlara kefaret olduğuna göre İslâm, emeğe kutsallık atfetmiştir. Hazreti Âdem aleyhis selam’dan, Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’e kadar peygamberlerin gönderiliş …

Devamı

Medine dönemi dini hakim kılma sürecidir

Allah celle celaluh insanlığa gönderdiği dinin hayata hâkim olmasını istemiştir. Dininin ve peygamberlerinin mahkûm olmasını istemediğini şu ayetle açıklamıştır: “Allah, müşrikler beğenmeseler de (kendi) dinini bütün dinlere (hayat tarzlarına) üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile göndermiştir.”1 Hazreti Âdem aleyhis selam’dan Hazreti Muhammed sallelallahu aleyhi ve sellem’e kadar bütün …

Devamı

Darlıktan çıkmak için ne yapmalı?

Zikreden bilinçli Müslümanlar, Yaratan’ı ile bir yakınlık kurarlar. Bu yakınlık dolayısıyla kul zaman zaman dara düşecek olursa yardımına, zikrettiği Yüce Allah koşar; kulunu yalnız bırakmaz, onu karanlıklardan İslâm’ın aydınlığına çıkarır.1 Konu ile ilgili Hazreti Yunus aleyhis selam kıssasını örnek olarak verebiliriz. Aşağıdaki ayetin bizzat kendisinde Yunus aleyhis selam’ın balığın karnından …

Devamı

Türkçe mealler üzerine kısa bir değerlendirme

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem, en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber evrensel değildir. belirli kavimlere gönderilmişlerdir. Risaleti evrensel olan Resulullah’ın daveti de evrenseldir.1 Şu hadis Peygamber Efendimizin evrensel olduğuna ve herkesin ona iman etmesinin zorunlu olduğuna delalet etmektedir: “Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki …

Devamı

Hazreti Ömer’in Kur’an Anlayışı

Hazreti Ömer radıyellahu anh, Adiy oğulları oymağına mensuptur.[1] Sahih rivayetlere göre Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in hicretinden kırk sene önce doğdu. Delikanlılık yıllarıyla ilgili pek malumat yoktur. Bu yaşlarda deve çobanlığı yapmıştır. Soy ilmini iyi bilirdi. Gençlik yıllarında sporla; özellikle de güreşle meşgul olmuştu. Okuma ve yazmayı …

Devamı

Muhammed Emin Er Hoca’nın Akaid Görüşleri

Son dönemin en önemli âlimlerinden Muhammed Emin Er Hoca, ilmi donanımı, eserleri, insan yetiştirmesi, talebelerine ilmî emaneti devretmesi, siyasal istikameti, yaşadığı zühd hayatı ve çok yönlü cihadıyla tam bir Rabbanî âlimdir. Alet ilimlerinde ve İslâmî ilimlerin her alanında eserler vermiş seçkin bir kişidir. Şahsında usul ilimlerini, şer’î ilimleri cem etmiştir. …

Devamı

Salih evlatlar helal gıda ile yetişir!

Allah Teâlâ; “Batıl yollardan hareketle mallarınızı yemeyin…”(Bakara 2/188) ayetiyle bizleri haramlara karşı uyarmıştır. Benzeri bir uyarıyı da şöyle yapmıştır: “Ey iman edenler! Arınızda gerçekleştirip razı olduğunuz meşru ticaretin dışında (hareket ederek) batıl sebeplerle birbirinizin mallarını yemeyin…” (Nisa 4/29.) Mehmet Sürmeli Helal kazanç Yüce Allah’ın belirlediği meşru ticaret ve diğer kazanç …

Devamı

İbn Abbas’ın Kur’an Anlayışı

İslâm’da tefsir hareketinin en meşhur şahsiyetlerinden biri olarak karşımıza çıkan Abdullah bin Abbas, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in amcasının oğludur. Künyesi Ebu’l Abbbas’tır. Haşimîlerin Mekke’de kuşatıldığı yıl doğduğu söylenir. Annesiyle beraber, babasından önce Müslüman olmuştur. Hazreti Osman radıyellahu anh zamanında hac emiri idi. Hazreti Ali radıyellahu anh döneminde …

Devamı