Mehmet Sürmeli

Dr. Mehmet Sürmeli’nin Bütün Yazıları

Din hakkındaki usulsüz ve ilimsiz tartışmalar

Allah Teâlâ’nın ayetleri hakkında usulsüz bir şekilde cedelleşmenin nedeni Mü’min Suresi’nin 56. ayetinde kalplerdeki kibir olarak açıklanmıştır. Konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in şu ifadesi de oldukça çarpıcıdır: “Bir kavm, içinde bulunduğu hidayetten sonra sapıttı ise bu, mutlaka cedel sebebiyle olmuştur”1 Hadis metinlerinde de geçen “cedel” ve …

Devamı

Peygamberimizin erkeklere özel hatırlatmaları…

Erkek çocukları ergenlik çağına geldiklerinde dinin emirlerine riayet ederek vücutlarının haram bölgelerini örtmeleri şarttır. Hem kendisi haram bölgesini açmayacak, hem de başkasına bakmayacak. Açmak nasıl haramsa başkasının haram yerlerine bakmak da haramdır. Peygamber Efendimiz konuyu şu hadisiyle açıklığa kavuşturmuştur: “Erkek erkeğin haram yerlerine, kadın da kadının haram yerlerine bakmasın.“1 Bu …

Devamı

İstiğfar etmeyi ihmal etmeyelim!

Azap ile günah ve zulüm arasında doğru orantı vardır. Zaman zaman bu durumu Resûlullah sallellahu aleyhi ve sellem, müşriklere hatırlattığında, onlar; “Haydi, üzerimize gökten taş yağdır yahut bize can yakıp inleten müthiş bir azap getir”1 demişlerdir. Müşriklerin bu pervasız taleplerine yüce Allah şu karşılığı vermiştir: “Hâlbuki sen (Ey Resulüm), onların …

Devamı

Kafirun Sûresini doğru anlayın!

Müslümanlar kâfirlerin tanrılarına ve ilahlaştırılmış kurumlarına itaat/ ibadet etmezler. Küfre karşı her zaman tavırlı dururlar. (Bkz: Yunus 10/104; Enbiya 21/67, 98.) Bu hâl Müslüman olmanın doğal sonucudur. Unutmayalım ki İslâm’da, iman ve ibadette sentez olmaz. Allah emreder, Peygamber’i açıklar ve Müslümanlar da uygular. Bu konuda Kâfirûn suresinin mesajı oldukça nettir. …

Devamı

İslam kardeşliği ama nasıl?

Düşmanlarla mukateleye Medine döneminde ilk defa izin verildiğinde; “Aralarınızı düzeltiniz.”1 ayetinin inmesi çok anlamlıdır. Toplumsal hayatta siyasi ve sosyal düzenlemelerde başarılı olmak, mü’minlerin aralarını ıslah etmelerine bağlıdır. Bu açıdan Yüce Allah kardeşlik hukukunun gereği olarak Müslümanların kenetlenmesini teşvik etmiştir Ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: “Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, …

Devamı

Birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim

Dua; kulun Allah Teala ile kurmuş olduğu vasıtasız ve en samimi iletişimdir. Samimiyet, duanın kabulüne sebep olduğu gibi, duada haddi aşmamak da adaptandır. Allah celle celaluh insanları kendisiyle iletişim kurmaya davet etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kullarım, beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin …

Devamı

Ehl-i Kitabın bilgisine güven olmaz…

Kur’an-ı Kerim risaletin önemi üzerinde çok durmuş ve peygamberlerin tevhid mücadelesinden bahsetmiştir. Peygamberlerin tamamının tevhid mücadelesi önemli olmakla beraber, “seyyid’ü-l enbiya” diye bilinen; Hazreti Muhammed, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa peygamberlerin mücadelesi çok daha farklıdır.[1] Peygamber Efendimiz de peygamberlere imanın önemini sahabesine sıkça anlatmıştır. Resûlullah, kendi …

Devamı

Dünyevileşmeye karşı zühd düşüncesi

İnsan, dünyalık şeylere karşı ne kadar asaletli olur ve tüketim konusunda bir çılgınlığın girdabına girmezse Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in müjdesine nail olur. Resulullah konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Dünyaya karşı zahid ol ki Allah sevsin; insanların elindeki şeylere karşı zahid ol ki o zamanda seni insanlar sevsin.”1 Dünyaya karşı …

Devamı

Peygamberimizin çağları aşan örnekliği

Gençlerimize ve insanımıza İslamî şuur kazandırmanın yolu Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’i doğru bir şekilde anlamak ve anlatmaktır. Peygamberimiz Kur’an-ı Kerim’de defalarca tanıtılmıştır. Bu ayetlerden yola çıkarak Resulullah’ın şahsiyeti ile alakalı çok önemli ve özgün çalışmalar yapmak mümkündür. Nitekim çok sayıda çalışma yurt içinde ve dışında yapılmıştır. Resulullah ile …

Devamı