Mehmet Sürmeli

Dr. Mehmet Sürmeli’nin Bütün Yazıları

Peygamberimizin Kur’an tilaveti…

Yüce Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla insanlarla kurmuş olduğu çok özel bir iletişim olan vahiy, konu olarak insanı ele alır. O, insanı felaha veya helake götüren hayat tarzlarını anlatır. Vahyin amacı, insanı doğru yola çağırmak ve cahilliği nedeniyle kaybettiği veya günahkârlığı sebebiyle yüz çevirdiği hidayeti onlara sunmaktır.[1] Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesinin dört ana …

Devamı

Dünya dediğin nedir ki!..

Allah ‘ı hakkıyla bilmeden, hayatın tüm alanlarında O’na teslim olup hayatı O’nun buyruklarıyla anlamlandırmadan, ahireti tanıyıp dünyanın ne olduğunu gerçek anlamda kavramadan vuslata ermek mümkün değildir. Vuslat yolunda mü’minlerin önündeki en büyük engellerden biri de dünyayı gereği gibi tanıyamamaktır. İnsan, dünyalık şeylere karşı ne kadar asaletli olur ve tüketim konusunda …

Devamı

Hayata seferi gözüyle bakmak…

Dünya ve içindeki her şey kendisi için yaratılan insana Yüce Allah, dünyayı olması gereken şekilde tanıtmıştır. Dünyayı tanıma noktasında, Kur’an’ın iniş sürecindeki insanların dünyaya bakışları iyi kavranmazsa; dünyayı ret, onu imar etmeme, içinde hâkimiyet mücadelesi vermeme, onun güzelliklerinden istifade etmeme ve ona sahip olmama dediğimiz ruhbanî anlayış insanın hayatına egemen …

Devamı

Peygambersiz bir din icat ediyorlar

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’e kadar gönderilen peygamberlerin tamamı bölgeseldir. Tek bir kavme peygamber olarak gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz ise kendi zamanından kıyamete kadar tüm evrene; insanlara ve cinlere resul seçilmiştir. Son elçi olmasına bağlı, getirmiş olduğu dinle beraber bütün dinler de yürürlükten kaldırılmıştır. Peygamber Efendimiz de şeriatı da “nasihtir.” …

Devamı

Cennet mü’minlere tahsis edilmiştir

“Ayetlerimizi yalan sayan ve (buyruğumuza boyun eğmeyi gururlarına yediremeyerek) onlara karşı büyüklük taslayanlar var ya, göğün rahmet kapıları onlara asla açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe, onlar da cennete giremeyeceklerdir. (Devenin iğne deliğinden geçmesi nasıl mümkün değilse, inkârcıların da cehennemden çıkıp cennete girmeleri öylece imkânsızdır.) İşte biz, suçluları böyle cezalandırırız!” (A’raf Suresi,40) A’raf suresini …

Devamı

Elin zinası: Kadın erkek tokalaşması

Eşlerinden başka hiçbir kadına dokunmayan ve yabancı kadınlarla musafaha/ tokalaşma yapmayan Resulullah sallellahU aleyhi ve sellem(1) bizim yegâne örneğimizdir. Resulullah sallellellahU aleyhi ve sellem yabancı kadınlara dokunmayı ve onlarla musâfaha yapmayı el zinası saymıştır.(2) Bu çerçevede, kendisiyle musafaha etmek isteyen kadınlara şöyle buyurmuştur: “Ben kadınlarla musâfaha etmem/ tokalaşmam.”(3) Kadınlarla toklaşmadı …

Devamı

Ezan okuma ve dinleme adabı

Risaletin başlamasıyla farz kılınan namaz ibadeti Mekke’de miraç gecesinde yeniden düzenlenmiş ve Allah celle celaluh’un bildirmesi ile beş vakit olarak emredilmiştir. Cemaatle yerine getirilmesi daha sevap olan namaza çağrı, Mekke’de alenî olarak yapılamamıştır. Mü’minler bu dönemde Kâbe’de daimi bir cemaat de oluşturamamışlardır. Çünkü müşriklerin komplo ve saldırılarından emin olamamışlardır. Müşrikler …

Devamı

İhsan makamında bir ibadet: Tefekkür

Ruhi olgunluğu zirve noktada yaşayan peygamberlerin sünneti olan tefekkür, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in de en önemli sünnetlerindendir. Hatta denilebilir ki onun nübüvveti tefekkürle başlamıştır. Otuz beş yaşından kırk yaşına kadar Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, Hira’da tefekkür hayatı yaşamıştır. Onun tefekkürünün odağında Allah celle celaluh vardı. Yani, …

Devamı

Matüridilik üzerinden oynanan oyun

Emretme alanında Allah Teâlâ’yı kabul etmeme, insanlığın içine düştüğü yeni bir inkâr türü değildir. Tarihte hep var olmuştur. Günümüzün bu bağlamdaki en önemli sorunu, hayatın genişlik alanında Allah’ın hâkimiyetini bilerek veya cehaleten reddedenlerin kendilerini hâlâ Müslüman saymalarıdır. Siyaset, hukuk, eğitim-öğretim, sosyal ilişkiler, iktisat ve diğer alanlarda Allah’ın hâkimiyetine sınırlama getirmenin …

Devamı

Hazreti Lokman’ın şirk hassasiyeti

Hazreti Lokman, Kur’an-ı Kerim’de kendisine ilim ve hikmet verildiği açıklanan fakat bir veli mi yoksa peygamber mi olduğu açıkça belirtilmeyen büyük bir şahsiyettir. Kur’an’da O’nun verdiği bir tevhid mücadelesinden bahsedilmez. Bu nedenle ilk dönem müfessirlerinden kabul edilen Mukatil bin Süleyman (ö. h: 150), Hazreti Lokman’ın peygamber olmadığını belirtmiştir. (1) Hazreti Lokman’ın, …

Devamı