İbrahim Cücük

İbrahim Cücük Hocamızın tüm yazıları.

İman bütünlüğünün korunması

İman edilmesi gereken âmentüden birisini kabul etmemek kişiyi imandan çıkarır. Bunun delili şu âyet-i kerîmedir: “Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Şu hâlde içinizden böyle yapanların cezası, dünya hayatında perişanlıktan başka bir şey değildir. Kıyâmet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.” …

Devamı

Peygamberimizin saçı ve sakalı nasıldı?

Kâinattaki güzellik insanda toplanmıştır. İnsanlar içinde de Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’de güzelliklerin en mükemmel olanı tecelli etmiştir. Berâ bin Âzib, Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’i şöyle vasfetmiştir: “Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem orta boylu idi. İki omuzu arası genişti. Kulak yumuşağına kadar inen gür saçı vardı. Ben …

Devamı

Musibetler ve sebepleri

Kulun başına gelen bela ve musibetlerin pek çok sebebi olabilir. Başına bir musibet gelen kimsenin isyan etmeyip bu sebepler üzerinde düşünmesi ve durumunu düzeltmesi gerekir. Bu sebepleri şöyle sıralayabiliriz: A. AZAP ETMEK İÇİN Azabın da birtakım sebepleri vardır: 1) Zulüm: Konuyla ilgili bazı âyet-i kerîmeler şöyledir: “Rabbin, ana yerleşim merkezlerine …

Devamı

Kimlerin duası kabul edilir?

Allah Teâlâ duaları kabul eder ve ihtiyaçları yerine getirir. Bunun delili şu âyet-i kerimedir: “Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, Ben de duanızı kabul edeyim’.” (Mü’min sûresi, 60.) Allah Teâlâ, her şeye kâdirdir. Kullar vermeyi sevseler bile isteyeni sevmezler. Allah celle celaluh ise kendisinden isteyeni sever. Çünkü ihsan etmeyi sever. …

Devamı

Nesefî Akâidi Tercümesi

İmam Nesefî rahmetullahi aleyh’in El- Akaidün-Nesefiyye adlı temel eserini, muhterem İbrahim Cücük Hocaefendi’nin tercümesiyle istifadenize sunmak amacıyla sitemizin Kaynak Metinler bölümüne ekledik. Hocamıza vermiş olduğu özel izinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki talebeleri ve ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Mevla’dan bu içerikleri Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılmasını niyaz ederiz.

Devamı

Tahâvi Akâidi Tercümesi

İmam Tahâvi rahmetullahi aleyh'in El- Akîdetü’t-Tahâviyye adlı temel eserini, muhterem İbrahim Cücük Hocaefendi’nin tercümesiyle istifadenize sunmak amacıyla sitemizin Kaynak Metinler bölümüne ekledik. Hocamıza vermiş olduğu özel izinden dolayı teşekkür ederiz. Kaynak Metinler bölümümüzde bilhassa ilim talebelerinin okumasında fayda olacağını düşündüğümüz temel dini metinler bulunmaktadır. İnternet ortamında az bulunan ya da hiç bulunmayan bu önemli metinlerden etrafınızdaki talebeleri ve ilim ile meşgul kimseleri haberdar etmenizi sizlerden istirham ediyoruz. Mevla’dan bu içerikleri Ümmet-i Muhammed’e faydalı kılmasını niyaz ederiz.

Devamı

Kıyametin Küçük Alametleri Nelerdir?

Kıyâmetin alâmetleri hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de işareten, hadîs-i şerîflerde ise sarahaten haber verilen küçük ve büyük alâmetler vardır. Küçük alâmetler, insan iradesi ve fiileri ile alakalıdır ve onlar büyük alâmetlerden önce olacaktır. Küçük alâmetler, neticesi bakımından aslında küçük değil büyüktürler. Mesela emanet hissinin kalkması, şuursuzca işlenen cinayetlerin çoğalması gibi.

Devamı

Hazreti İsa Tekrar Dünyaya Gelecek mi?

Îsâ bin Meryem aleyhis selam’ın yeryüzüne inmesi Hazreti Îsâ aleyhis selam, sahîh hadîs-i şerîflere göre kıyâmetin kopmasına yakın inecek, Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem’in şeriatiyle amel edecek, adâletle hükmedecek, indikten sonra yedi sene kalacak, Deccâl’i öldürecek sonra da ölecektir. Ebû Hüreyre radıyellahu anh’ın rivayetine göre Rasûlullah sallellahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Nefsim/hayatım …

Devamı