Altın Öğütler

İslam alimlerinin, büyük şahsiyetlerin vecizleri ve öğütlerini bu bölümden okuyabilirsiniz.

Abdülhâlik Gucdüvânî’den öğütler

Abdülhâlik Gucdüvânî hazretleri talebesi Evliyâ-yı Kebîr’e bazı tavsiyelerde bulunmuş ve bu nasihatler Farsça Vasâyâ (Vasiyetler) isimli küçük bir eserde toplanmıştır. Bu tavsiyeler şunlardır: Oğlum, sana vasiyetim şudur ki; bütün hallerinde ilim, edeb ve takvâ üzere olasın. Selefin (önceki âlimlerin) eserlerini oku, izlerinden yürü. Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat çizgisinden ayrılma! Fıkıh ve …

Devamı

Belaların def’i için hangi duaları okuyalım?

Arkadaşlar, belaların, sıkıntıların ve bombaların bu derece kol gezdiği günümüz dünyasında dualara ve sadakaya her zamankinden daha sıkı sarılmalıyız… Özellikle “Bismillahillezi la yedurru” ile başlayan duayı mutlaka ezberleyin ve zarar gördüğünde çok üzüleceğiniz bütün sevdiklerinize de ezberletin… Çocuklarınızın da üstlerine okuyun. Bu arada “Gidip de dönmemek,, dönüp de bulamamak” lafı …

Devamı

Deprem sonrası bazı hatırlatmalar

Kahramanmaraş merkezli ve on bir ilimizi birinci derecede, mücavir illerimizi ikinci derecede tesir altına almış olan zelzele hadisesinde vefat eden tüm mü’minlere rahmetiyle muamele eylesin. Allah Teala’nın bu kardeşlerimizi şehit muamelesine tabi tutacağını Muhbir-i Sadık Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in beyanlarından anlıyoruz. Allah azze ve celle depremzedelerin yakınları başta …

Devamı

Üç Aylarda ne yapalım?

Müslümanlarda farklı bir heyecan ve hissiyatın yaşanmasına vesile olan Üç Aylar, yani Recep, Şaban ve Ramazan ayları pratik olarak Müslümanların kültürel hayatında olduğu gibi teorik olarak klasik kaynaklarda da bir şekilde yer bulmuştur. Üç ayların ilki olan Recep ayı, aynı zamanda savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Müslüman âlimlerimizin …

Devamı

Dişçi Baba’dan harika bir ders…

Gazetecilik yaptığım yıllarda adım adım Anadolu’yu dolaştık. Bu ziyaret esnasında hem mesleğimizle ilgili haber yaptık hem de şehirlerimizin maneviyat erlerini tanıma imkânı bulduk. Yıllar önce ilk defa tanıştığım Konya’nın “Doktor Abi“si merhum Mehmet Hulusi Baybal Abimizden size bir hakikat mesajı nakletmek istiyorum. Kendisi insanlara hem tıbbı olarak şifaya vesile oluyor, …

Devamı

Babamın altın nasihatleri…

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalıştığım günlerde rahmetli babam Yahya Akan bir kış gününde ziyaretime gelmişti. Bakanlıkta çalışırken yanıma gelen giden çok oluyordu. Çünkü her ilçe ve köyde ya okul ya da okuyan vardır. Yılın her ayında ve her gününde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geleni gideni her zaman böyle çok olur. Bu yoğunluk …

Devamı

Peygamberimizden atamalarda liyakat uyarısı

Hazreti Ebu Bekir radıyellahu anh hilafeti döneminde Şam bölgesine emîr/komutan olarak bu Süfyan’ın oğlu Zeyd’i görevlendirmiş ve daha göreve başlamadan ona birtakım uyarı ve tavsiyelerde bulunmuş, daha doğrusu uyması gereken talimat vermiştir. İsterseniz bu uyarı ve talimatı bizzat Yezid bin Ebu Süfyan’dan dinleyelim:  “Ebu Bekir radıyellahu anh beni Şam bölgesine …

Devamı

Şems-i Sivasî’den Padişaha nasihatler

Şemseddin- i Sivasi Hazretleri, hayâtının sonuna doğru, Sultan III. Mehmed Han‘la birlikte Eğri Seferi’ne katıldı. Eğri Seferiyle ilgili olarak talebelerinden Receb Efendi şöyle nakleder: “Şemseddîn Sivâsî bir gün bu fakîri odalarına çağırıp; ‘Din düşmanlarının, sınırlardaki müslümanlara baskı ve zulümleri haddinden fazla olmuş, tahammül edilemez hâle gelmiştir. İçimde onlara karşı sefere …

Devamı

Hazreti Ali ile oğlu Hazreti Hasan’ın sohbeti

Hazreti Ali radıyellahu anh, mürüvvet hususunda oğlu Hazreti Hasan radıyellahu anh’a bazı sorular sordu: – Ey oğulcuğum, doğruluk nedir? – Babacığım, doğruluk, kötülüğü iyilikle savmaktır. – Şeref nedir? – İnsanlarla iyi geçinmek ve suçu üstlenmektir. – Mürüvvet nedir? – İffetli olmak ve kişinin malını ıslah etmesidir. – Alçaklık nedir? – …

Devamı