Altın Öğütler

İslam alimlerinin, büyük şahsiyetlerin vecizleri ve öğütlerini bu bölümden okuyabilirsiniz.

Hoca Ahmed Yesevi’den kritik uyarı!

Kutbu’l-aktâb Hâce Ahmed Yesevî ve Tabakât meşâyıhı (ilk dönem sûfîleri) şöyle demişlerdir: Âhir zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhûr edecek ki, Şeytan aleyhi’l-la‘ne onlardan ders alacak ve onlar Şeytan’ın işini yapacaklar. Halka dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. Müridlerine yol gösterip onları maksada ulaştıramayacaklar. Dış görünüşlerini süsleyip müridden daha …

Devamı

Emin Saraç Hoca’dan İmam Hatip Nesline Selam

Bu diyarlar İslam tarihinde Asr-ı Saadetten sonra İslam’ın en güzel şekilde yaşandığı yerlerdir. Osmanlı vardı burada. Allah rahmet eylesin Bekir Haki Efendi hocamız, derdi ki; Ebu Hanife hazretleri Abbasiler devrinde eziyet gördü. Benim Osmanlımın devrinde yaşasaydı baş tacı olurdu. İşte böyle şerefli bir İslam milletini, küfür devletleri bir araya gelip …

Devamı

Ahmet İslamoğlu Hocanın Vasiyeti

Sevgili, Muhterem Evlâd-ı İyâlim ve Yakınlarım! Evvelâ nefsime ve cümlenize Cenâb-ı Hak’dan ittikâyı tavsiye ederim. İnanç ve itikadım Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat inancıdır.  Bunca senelik irşâd hayatımda bu inancı yaşadım ve Allah için yaymaya çalıştım. Her kim hakkımda bundan gayrısını iddia ederse o, yalancı bir müfterîdir. Muhâkemeleşmemiz mahkeme-i kübra’ya aittir. İtikâden …

Devamı

Çocuklarınız İçin 100 Güzel Nasihat

1. Ey babasının canı canım evlâdım, ciğerpârem; Hak Teâlâ Hazretleri’ni tanı. 2. Başkasına nasihat etmeden evvel, kendin o tavsiye edeceğin şeyle âmil ol. 3. Kendi ölçüne, bilgi ve haddine göre söz söyle. 4. Herkesin «kendine göre olan» kadrini bil. 5. Herkesin hakkına riâyet et. 6. Sırrını sakla. 7. Dostunu müşkül …

Devamı

Hâris El Muhâsibi’nin 10 Altın Öğüdü

Hâris El Muhâsibi’nin şu sözleri ne ibret vericidir: “Nefsini hesaba çeken muhasebe ehlinin belli nitelikleri vardır. Bunları tecrübe ve tatbik edince Allah’ın ihsanıyla yüce makamlara ulaşmışlardır. Her şey güçlü bir azimle ve kötü arzuları tamamen terk etmekle elde edilir. Çünkü azmi sağlam olanların nefsin hevâ ve hevesine karşı durmaları basitleşir. …

Devamı

Aydoldu’nun Hükümdar Gündoğdu’ya Mektubu

Kâğıt kalem istedi. Allah’ın adı ile başlayarak bir mektup yazdı. Yaratan, yetiştiren, göçüren Rabbim ki, yarattığı milyonlarca, sayısız mahlûkun hepsine rızk verir, hiçbirini aç bırakmaz. Her şeye ve herkese hükmünü geçirir, hiçbir yardımcıya ve desteğe ihtiyacı yoktur. Dilerse yaratır. Ol dediği hemen oluverir. Yaptıkları hep kendi isteği ile meydana gelmiştir. Sayısız …

Devamı

Aydoldu’nun Oğlu Öğdülmüş’e Vasiyeti

Ey oğul, sakın ha ölümü unutma… Bu dünya hayatına inanma, yel gibi geçer gider. Gaflete dalma, uyanık ol, bu dünyadan çabuk göçersin. Seni Yüce Rabbime emanet ettim. o dilerse seni gözetir, rızkını çoğaltır, nimetini arttırır. Benden sonra ne yapacağını sana izah edeyim, dinle… Kalbini ve dilini doğru tut. Allah’a kullukta …

Devamı

Hazreti Ali’nin Vasiyeti

Hazreti Ali radıyellahü anh diyor ki: Ey Oğul! Her şeyden önce Allah celle celalüh’den kork. Bütün emirlerini yerine getir. O’nu anmakla kalbini yaşat. İpine sımsıkı sarıl. Eğer tutunursan Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğüt dinleyerek yaşat. Zâhidlikle onu öldür. Ciddi olarak ölümü an. Ve ölümü anmakla …

Devamı