Sünnet Yolumuz

Peygamber Efendimize dair her türlü güzel ve faydalı yazıya bu bölümümüzden ulaşabilirsiniz. Unutulan sünnetler ve Sünnetin önemine dair içerikleri bu bölümde okuyabilirsiniz.

Ona Salât Ona Selam…

Salât ve selam kelimelerinden oluşan “salât-u selam” terkibi, Peygamber Efendimiz sallâlahu aleyhi ve sellem için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Osmanlı Türkçesinde “salâvat getirme” olarak kullanılan ifadeye Arapçada “tasliye” denir. Bu duadan söz edilirken de “salvele” ifadesi …

Devamı

Sünnet ümmeti birleştirir…

Hadis ve Sünnet’i Kur’an’dan ayrı düşünmek mümkün değildir. Peygamber Efendimiz’e beyan hakkını layık görmeyenler, kendilerinde bu hakkı görebilmekteler ve Hadis/ Sünneti reddederek veya “yorumdur” diyerek küçük düşürmekteler ve kendileri işlevsel, sahte peygamberlik iddiasında bulunmaktadırlar. Hadis/ Sünnet, iyi ve kötü Müslümanı belirlemenin kıriterlerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, hayatın …

Devamı

Nebevî zühd anlayışı…

Madde ve mana yönleri ile insan bu dünya hayatında kulluğunu ifade edebilme adına maddî ve manevî yönü arasında bir denge kurmak zorundadır. İnanan-inanmayan, büyük-küçük, kadın-erkek farklılıkları ne olursa olsun insan dünya hayatı ile doğru veya yanlış şekliyle bir ilişki içerisindedir. Her konuda olduğu gibi dünyaya bakışımızın ne olması gerektiği konusunda …

Devamı

Medine-i Münevvere’deki ziyaret yerleri

Peygamber Efendimiz sallelahu aleyhi ve sellem’in gezdiği toprakları beraber gezmeye ne dersiniz. Medine-i Münevvere’deki ziyaret yerlerini sizler için derledik. İşte o mübarek mekanlar… Medine, İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ve ashabının hicret ettiği, İslam davetinin ve devletinin merkezi olan mübarek şehirdir. Peygamber Efendimiz Hicretten sonra burada …

Devamı

Peygamberimize olan sevginin tezahürleri

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in ismi anıldığında salâvat getirmek kuşku yok ki dinimizin üzerimize yüklediği bir vazife ve Peygamber Efendimiz’in de üzerimizdeki bir hakkıdır. Kaldı ki; Yüce Allah celle celaluh ve melekleri de ona salât etmektedir. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: “Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar. Ey …

Devamı

Sahabelerle ilgili kısa kısa bilgiler

En son vefat eden sahabi kimdi? Kabe’de ilk defa Kur’an okuyan sahabe kimdi? Peygamberimiz çok oruç tuttuğu için hangi sahabiyi uyardı? Hangi sahabi vefat edince Peygamber Efendimiz ağlamıştı? Cemaatle namaz hariç evinden hiç çıkmayan sahabi kimdi? Bedir savaşında elini kaybeden sahabi kimdi? Uhud savaşında topal kalan sahabi kimdi? Yemame savaşında …

Devamı

Sünnet münkirlerinin sinsi planları

1. Hadisi şüpheli hale getirmek ve bu şüphenin haklılığını ispatlamak için batılı oryantalistlerin kullandıkları bütün metotlara inanmak ve bunları kendi açıklamalarıyla Müslüman halkın arasında yaymak… Öyle ki Hazreti Muhammed Mustafa sallellahu aleyhi ve sellem’den bu güne güvenilir kaynaklardan Kur’an-ı Kerim’in dışında hiçbir şeyin ulaşmadığına bilgisiz kimseler inanıversin… 2. Hadis mecmualarını …

Devamı

Muhatap alma sünneti

İslam’ın insanlar arası ilişkilerde bizden istediği tavır, insanın eşref-i mahlûkat olduğu hakikatini hissederek hareket etmemizdir. İslam toplumunda insanların en değerlisi en takvalı olanıdır. İnsanlara değer vermek, onlara şefkatle yaklaşmak, toplumdaki statülerine bakmadan onlarla ilgilenmek ve onları muhatap almak takvanın bir gereğidir. Muhatap aldığınız kişilere güler yüz göstermek, onlara iltifat etmek, …

Devamı

Tahnîk sünnetini duymuş muydunuz?

Âişe radıyellahu anha vâlidemiz anlatıyor: “Yeni doğan çocuklar Rasûlullah sallellahu aleyhi ve sellem’e getirilir, o da çocuklara mübarek olması için duâ eder, tahnikte bulunurdu.”(1)  Tahnîk: Kuru hurmanın ağızda iyice yumuşatılarak çocuğun ağzına verilmesi, damağına sürülmesidir. Böylece çocuk yumuşatılmış hurmayı hisseder, fıtrî duyguyla onu emerek tadını alır, midesine giden ilk gıda …

Devamı

Peygamberimizin hafızlığa verdiği önem

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in peygamber olarak gönderildiği zaman Arap yarımadasında etkin olan kültür, sözlü kültürdü. Bu münasebetle, yazıdan çok ezbere değer verilirdi. Bir kimsenin ezberindeki şiirler, kıssalar ve hitabeler onun zekâsı ile orantılı görülürdü. Yetişme şartları ve içinde bulundukları coğrafi ortam da ezber kabiliyetlerinin gelişmesine olumlu katkı sağlamıştır. …

Devamı