Şemsettin Dursun

Prof. Dr. Şemsettin Dursun’un Tüm Yazıları

Ramazanla yepyeni bir dünya kurulur

“Ramazan”, “ramda” mastarından “yanmak” manasına gelir. Yani kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu aya “Ramazan” denmesinin bir sebebi de bu ayın günahları yakmasıdır. Bu ayda açlık, susuzluk hararetinden ıstırap çekilir. Veyahut oruç hararetinden günahlar yakılır. (Bkz. Elmalılı Tefsiri) Bütün çağları aşan, çağlar üstü mutlak nizam İslam, Ramazan’la kendi insanını …

Devamı

Eğitimde temel unsurlar nelerdir?

Sevgi merkezli ve insan odaklı bir anlayışla verilen eğitim, çocuğun severek bilgi edinmesini sağladığı gibi, akıl- kalp- ruh dengesini sağlayan ve çocuğun şahsiyetini inşa eden bir süreçtir. Bu eğitim süreci, düzgün yürürse, yaratılış fıtratına uygun doğal hayatın inşasına süreklilik ve hayatiyet kazandırır. Çocuk eğitiminde üç temel unsur vardır: Öğrenci, öğretmen …

Devamı

Çocuklar sevgiyle büyür…

Çocuk, aile bahçesinin nadide gülüdür. Bu gülün yetişmesi, gelişmesi gerekir. Her gülün kendine has güzelliği, kokusu ve ahengi vardır. Çocuğun kendisine, ailesine, çevresine ve bütün bir topluma yararlı olması, olumlu ve dengeli bir eğitim alması ile mümkündür. Çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterleri şu üç kelime ile özetleyebiliriz: “Sevgi, …

Devamı

Ruhsuz eğitimle nereye kadar?

Her insan biriciktir. Yeryüzünde yaşayan takriben 7,5 milyar insanın her biri, farklı yetenek ve özellikte yaratılmıştır. Bu insanların her birinin ses tonu, siması, mimik hareketleri, jestleri, parmak izi, el avucu izi, DNA’sı, göz retinası farklıdır. Bundan dolayı diyoruz ki, insan “Mikro Evrendir.” İnsan, evren çapında bir değere sahiptir. Yapılan son …

Devamı

İnsanın özünde iyilik var…

Varlık dünyasının dört temel ögesi vardır. Bunlar; madde, bitki, hayvan ve insandır. Madde karmaşıktır. Bitki daha karmaşıktır. Hayvan daha da karmaşıktır. En karmaşık olanı ise insandır. İnsan kavramının etimolojik olarak iki kök anlamı vardır. Birincisi, “Bağ kurmak, tanışmak, bilişmek” anlamında ünsiyet, ikincisi, “Unutmak, terk etmek“ anlamında nisyandır. Ünsiyet, insanın pozitif, …

Devamı

Şehirler ve nesillerin yeniden ihyası

Yaşadığımız bu son büyük felaket, bizlere işini iyi yapan, hilesi olmayan, ahlaki erdemlere sahip insan yetiştirmenin önemini bir kez daha hatırlattı. Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirenler, işini güzel yapanlar bu imtihandan alnının akıyla çıkarken, daha çok kazanmaya odaklananlar, malzemeden çalanlar, denetim mekanizmasını işletmeyenler ve gerekenleri yapma hususunda ihmalkar davrananlar büyük …

Devamı

Öğretmen insan yeşertir…

Öğretmen; çekim enerjisi ile öğrenciyi yörüngesinde tutan, ısı enerjisi ile öğrencilerin iç dünyasını ısıtan, onların duygu ve düşüncelerini anlayan, ışık enerjisi ile karanlıkları dağıtan; ilim, hikmet, irfan ve tasavvur ışığını sunan, öğrencilerinin gerçekçi düşünmelerini, olayları ve olguları objektif bir perspektifle değerlendirmelerini sağlayan ve “Çocuklarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdendir …

Devamı

Kendini keşfetmeye hazır mısın?

“Ben” bilinci, biyolojik, sosyolojik, psikolojik, fizyolojik ve zihinsel boyutlarıyla oluşunca, bütün bir varlık dünyasının Yaratıcısını tanımaması mümkün değildir. “Ben” bilincini elde eden kişi, İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin perspektifiyle anlar ki kendi varlığı mukayyet (mutlak varlıkla kayıtlı) ve mümkün olan varlıktır. Bu bilinç, bireyi şuna götürür: “Ben varsam, …

Devamı

Sözün ve özün güzel olsun

Öyle konuş ki sözün Kur’an’ın tabiriyle “kavl-i hasen” yani “güzel söz” olsun. Özü güzel olmayanın sözü de güzel olmaz. Güzel insanlar, güzel sözler söylerler. Hadis-i şerifte bildirildiği üzere güzel söz sadakadır. (Buharî, Edeb, 34.) Hatta bazen sadakadan daha da hayırlıdır: Cenab-ı Hak buyurur ki: “Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden …

Devamı

İnsanın basireti neden bağlanır?

“Akıl tutulması” kavramı, “Güneş tutulması” ve “Ay tutulması” olaylarından ilham alınarak inşa edilmiş bir kavramdır. Güneş tutulması olayında, dünya ile güneş arasına ay girdiği için bizler, güneşten gelen aydınlıktan, ışıktan mahrum kalırız. Güneş tutulunca, dünyamıza karanlık çöker. Aynı durum Ay tutulmasında da kendini gösterir. Bu kez, dünyamız Ay ile Güneş …

Devamı