Şemsettin Dursun

Prof. Dr. Şemsettin Dursun’un Tüm Yazıları

Erdem odaklı düşünmek zorundayız…

Günümüz dünyasında yeni neslin ihtiyaç duyduğu en önemli şey, değerlerdir. Yani ahlak ve maneviyatı tamamlayan sorumluluk, duyarlılık, sevgi, saygı, dayanışma, adalet, cesaret, doğruluk, vefa, sabır, tutumluluk, yardımseverlik ve benzeri erdemlerdir. Bunlar geleceğimizin inşasında çok önemli parametrelerdir. Bu değerlerden yoksun bırakılan bireyler, ben-merkezci bir anlayışla hayatlarını sürdürürler. Attıkları ya da atacakları …

Devamı

Evrende her şey uyumlu, ya sen?

Varlık dünyamızın denge unsuru demek olan uyum, “uy” kökünden türetilmiştir. “Uyku” kavramı ile aynı köktendir. Uyku, somut olarak elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ağırlığı ve hacmi olmayan, bedenin sükûnetini, uyumunu ve dengesini sağlayan yegâne unsurdur. Acıktığımızda yemek yeriz. Bunun bir ağırlığı ve hacmi vardır. Susadığımızda su içeriz. Bunun da bir ağırlığı …

Devamı

Geleceğin inşasında umut/ ufuk dengesi

Ufuk; “Yerle göğün birleşir gibi göründüğü çizgi” şeklinde tanımlanabilir. İki türlü ufuk vardır: Bir; Görme duyusu olan göz için ufuk, “Gözün görebildiği son çizgi.” İki; Akıl için ufuk, “Aklın idrak edebildiği son çizgi” şeklinde ifade edilebilir. Burada akla nispet edilen ufuk, geleceğimizin inşasında önemli bir parametredir. İnsan hayatının üç aşaması …

Devamı

Davet dili nasıl olmalı?

Kur’an-i Kerim’de Allah celle celaluh Musa aleyhis selam’a, Firavun’a gidip hakkı-hakikati tebliğ etmesini söyler. Firavuna hakkı tebliğ ederken, kavl-i leyyin/ yumuşak söz ve hikmetle yaklaşmasını emreder. Firavun ki halkına; “Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?” diyen adamdır. Varlık dünyasının Mutlak Yaratıcısı olan Allah celle celaluh’a kafa tutan kişidir. Yüce …

Devamı

Hayatın imanla inşası

Öğretmen sınıfa girer. Öğrenciler ayağa kalkar. Öğretmen, büyük bir nezaketle “oturun!” der. Dersin konusu imanın değeridir. İmanın kişiliğin inşasındaki yerini onlara anlatmak ister. İman nurdur Tahtaya kocaman “1” rakamını yazar. “Bu, imandır. Hayatta, insanoğlunun sahip olabileceği en değerli şeydir. İman yoksa insan boş teneke gibidir. İman olmayınca diğer kazanım ve …

Devamı

Çocuk eğitiminde temel kriterler

Çocuk, aile bahçesinin nadide gülüdür. Bu gülün yetişmesi, gelişmesi gerekir. Her gülün kendine has güzelliği, kokusu ve ahengi vardır. Çocuğun kendisine, ailesine, çevresine ve bütün bir topluma yararlı olması, olumlu ve dengeli bir eğitim alması ile mümkündür. Çocuk eğitiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterleri şu üç kelime ile özetleyebiliriz: “Sevgi, …

Devamı

Hakikat arayışları…

Hakikat “gerçeklik” demektir. Gerçeklik, göreceli gerçeklik ve mutlak gerçeklik olarak ikiye ayrılır. Mutlak hakikatin dışında bir de herkesin bir hakikati vardır. Bir olayı, bir nesneyi ya da olguyu analiz ederken herkes bulunduğu pencereden bakarak değerlendirmesini yapar. O değerlendirme, sahibinin hakikatidir. Bu hakikat görecelidir. Bana göre, sana göre, ona göre hakikat, …

Devamı

Bir sevdası olmalı insanın…

Bir işe sevda ile başlamak, sevda ile sürdürmek ve sevda ile bitirmek. İşte bütün mesele bu… Sevda mayası, hayatın iksiridir. Bütün sorunlarımızın kördüğümünü açacak yegâne anahtardır, sevda… Sevdasız bir hayat, karanlıktır. Sevda- sevgi; su, hava ve ekmek gibi temel bir ihtiyaçtır. Sevgi odaklı bir anlayışla, geleceğimizi inşa etmek durumundayız. Mevlana; …

Devamı

Umut olacak nesillerin inşası…

Öğretmen birilerine köle yetiştirmez, topluma umut olacak nesiller yetiştirir. Makedonya Kralı Philip, bir gün oğlu İskender’in hocası olan Aristoteles’e kızar ve onu aşağılamak için şöyle der: “Ne olacak sanki? Senin yerine bir köle tutar, onun oğlumla ilgilenmesini ve eğitmesini sağlarım.” Bu sözler üzerine ünlü düşünür kendinden emin bir şekilde krala …

Devamı

Sahip olduklarımızın farkında mıyız?

1976 ya da 1977 yılıydı… Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatmakta olan bir dostumu ziyarete gitmiştim. Ziyaretimi tamamladım ve Batman’a dönmek üzere, Diyarbakır-Kurtalan arasında çalışmakta olan ara trene binmek üzere tren garına geldim. Henüz erkendi ancak yer bulmakta bazen zorluk çekildiğim için, yerimi garantilemek üzere uygun bir kompartıman arayışına girdim. …

Devamı