Şemsettin Dursun

Prof. Dr. Şemsettin Dursun’un Tüm Yazıları

Vicdanın sesi bir çağrıdır…

Vicdan iletişimi sessiz ve derindendir. Vicdanı olan insan, etrafına karşı kulak ve göz kesilir. Görmesi gerekeni görür, dokunulması gerekene dokunur. Vicdanın kanalları tıkalıysa bu sefer kör ve sağır kesilir, duyarsız kalır ve aldırış etmez. Bir düşünür; “ Sonlu olduğumuz gerçeği, aldırışı mümkün kılar. Aldırış aynı zamanda vicdanın kaynağıdır. Vicdan aldırışın …

Devamı

Kesintisiz iletişim dua…

Dua, bizleri yoktan var eden Yüce Allah celle celaluh ile konuşmaktır. Allah ile iletişim dua yolu ile gerçekleşir. Duanın dili, yüreğin dilidir. Asıl olan “kal“ dili değil “hal” dilidir. Söylem ve eylem birlikte olunca bir anlamı vardır. Rabbim, kalıbımıza değil, kalbimize bakar. Dua, aciz olan insanın Aziz olan Allah’tan talebidir. Dua …

Devamı

Yüz yüze iletişimde on altın kural…

Yüz yüze iletişim; doğrudan, aracısız bir iletişimdir. Bu iletişim iki kişi arasında olabileceği gibi, bir ders, bir konferans, bir seminer tarzında da olabilir. Ölçekler farklı olsa da yüz yüze iletişimde, iletişimin psikolojisi, yöntemi ve ahlakı da vardır. Bir iletişimde sadece söz ve yazı etkili değil aynı zamanda üslup, beden dili …

Devamı

Ben dili ayırır, biz dili toparlar…

“Ben” orucuna durmak, “ben” demeyi bırakmak, “biz” olmanın erdemine, güzelliğine, yüceliğine erişmek, bireysel gururun, yalnızlığın zindanından; bizi çoğaltan, gönül kapılarını bütün bir varlık dünyasına açarak “biz” cennetine hicret etmek ne büyük bir mutluluk! Tevazuun, doğruluğun, dostluğun, yarenliğin ve hasbiliğin kanatları altında “biz” anlayışını inşa edersek yepyeni ufuklara kanat çırparız. Sadi …

Devamı

Hoş söz meyvesini verir…

Öyle konuş ki sözlerin Kur’an’ın ifadesiyle kelime-yi tayyibe kıvamında olsun. Zira hoş ve güzel sözler her zaman bereketlidir ve meyvesini verir. Kısır tartışmaların insana bir menfaati yoktur. Kapıları açan, insana yaşama sanatında mesafe kat ettiren hoş ve güzel sözlerdir.  Cenab-ı Hak şu ayet-i kerimelerde güzel sözün bereketini çok güzel bir …

Devamı

Ramazanla yepyeni bir dünya kurulur

“Ramazan”, “ramda” mastarından “yanmak” manasına gelir. Yani kızgın yerde yalın ayak yürümekle yanmak demektir. Bu aya “Ramazan” denmesinin bir sebebi de bu ayın günahları yakmasıdır. Bu ayda açlık, susuzluk hararetinden ıstırap çekilir. Veyahut oruç hararetinden günahlar yakılır. (Bkz. Elmalılı Tefsiri) Bütün çağları aşan, çağlar üstü mutlak nizam İslam, Ramazan’la kendi insanını …

Devamı

Ma’ruf üzere söz söylemek…

Öyle konuş ki sözün Kur’an tabiriyle kavl-i ma‘rûf olsun. Bilgiye dayalı, anlamlı, gönül alıcı, olumlu, güzel, yapıcı ve meşru sözdür kavl-i ma’rûf… Nitekim Kur’an-ı Kerim’de her bir toplumsal katmana yönelik olarak nasıl bir tavır takınmamız ve nasıl bir söz söylememiz gerektiği açıkça ortaya konulmaktadır. Cenab-ı Hak yoksullara karşı ma’rûf üzerine …

Devamı

Hakikatin üç basamağı…

Hakikat “gerçeklik” demektir. Gerçeklik, göreceli gerçeklik ve mutlak gerçeklik olarak ikiye ayrılır. Mutlak hakikatin dışında bir de herkesin bir hakikati vardır. Bir olayı, bir nesneyi ya da olguyu analiz ederken herkes bulunduğu pencereden bakarak değerlendirmesini yapar. O değerlendirme, sahibinin hakikatidir. Bu hakikat görecelidir. Bana göre, sana göre, ona göre hakikat, …

Devamı

İzzet ve direnişin mektebi Gazze…

Filistin halkı şimdiye kadar maruz kaldıkları zulmün ve soykırımın artık zirve noktasını yaşamaktadır. Bölgeden gelen haberlere göre tecrit altındaki Gazze halkı açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele etmek durumundadır. Yardım faaliyetleri ise kısıtlanmaktadır. Böyle bir ortamda dünya adeta bu zulümlere kör, sağır ve dilsiz kesilmiştir. Gazze insanların gerçek yüzünü ortaya …

Devamı