İyi Haberler

Bu bölümde size örnek faaliyetlere, güzel haberlere dair yazılar sunuyoruz.

Dr. Emin Acar kandilde süt dağıttırırdı

Pek Değerli Muhterem Efendim; Öncelikli olarak sizlere Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin diyârından en hasbi duygularla saygı, sevgi ve hürmetlerimizi sunarız. Muhterem Efendim ; Zat-ı Âlinizin malûmu olduğu üzere yarın Pazartesi günü Resûlullah Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem’in dünyayı şereflendirdiği kutlu doğum gününü, Cenab-ı Allah’ın izniyle Mevlid Gecesi’ni idrak edeceğiz. Peygamber …

Devamı

Her Gün Bir Saat Hayatı Durdur!

  Değerli Dostlar! Değerli İrfanDunyamiz takipçileri. Gelin kendinize ve ailenize güzel bir iyilik yapın. Sizden bir isteğimiz var.  Birinci Aşama: Önce faydalı, güzel, okunaklı bir tefsir veya hadis kitabı seçeceksiniz İkinci Aşama: Sonra gün içerisinde bir saat belirleyip o saatte hayatı durduracaksınız. Üçüncü Aşama: Ailenizden bir veya birkaç kişiyle birlikte seçtiğiniz …

Devamı

Kartal Mehmet Akif Ersoy İHL’den Örnek Çalışma

Kartal Mehmet Akif Ersoy İHL’de üç senedir uyguladığımız ve her sene bir önceki yıldan edindiğimiz tecrübelerle geliştirdiğimiz bir kitap okuma projemiz var. Geçen sene 20 öğretmen ve 6 mezun öğrenci rehberliğinde yürüttüğümüz çalışmamıza yaklaşık 400 öğrencimiz katıldı ve sene boyunca düzenli kitap okudular. Bu projeyi okulumuzda “Okuma Gönüllüleri” adında bir …

Devamı

Ebu Hanife hadisleri bırakıp akla mı değer vermiş?

“Vallahi, bizim kıyası nassa tercih ettiğimizi kim söylemişse yalan söylemiş ve iftira atmıştır. Allah aşkına, nass’ın olduğu yerde kıyasa hacet kalır mı?” EBU HANİFE İmam Ebu Hanife ile ilgili olarak İbn-i Haldun, Allah bilir hangi delile dayanarak, “Ebu Hanife, hadisleri kabul etmek konusunda öylesine şüpheli ve tereddütlüydü ki, ona göre …

Devamı

Mevdudi’nin Sünnet Manifestosu

1 Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem sadece Kur’an-ı Kerim’i getirmekle görevli bir ulak veya postacı değildir. 2 Yüce Allah kendisini hem öğretmen, önder, Kur’an’ın müfessiri, kanun hazırlayıcı, hem de kadı ve yönetici olarak atamıştır. 3 Bizzat Kur’an açısından, Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem’e itaat ve sadakat bize farzdır. 4 Resullullah’a …

Devamı

Gerçek velileri nasıl tanıyabiliriz?

Kur’an-ı Kerim’de velayetle ilgili 200’den fazla ayet vardır. Kur’an’ın ana kavramlarından olan velayet, aynı zamanda anahtar bir kavramdır. Velayetin anlam alanına giren veya onunla zıt düşen onlarca kavramı tespit etmek mümkündür. Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’den de konuyla ilgili birçok hadis sadır olmuştur. 1 Şunu hemen tespit etmekte yarar …

Devamı

Cihad temel ibadet değil diyenlere gelsin…

Cihad en temel ibadettir. Risaletin hemen başında, namazla beraber ilk teşrî’ kılınan ibadetlerdendir. Diğer ibadetlerin kabul şartları olan; niyet, ihlas ve sünnete uygunluk cihad için de geçerlidir. Sadece Allah rızası için yapılır ve cihaddan muafiyet için izin istenmez. Hele de Müslümanların toprakları işgale uğramış, emniyetleri kaybolmuş, fuhşa bağlı nesil emniyetleri …

Devamı

Sünnet düşmanlarının asıl derdi ne biliyor musunuz?

Hadis ve Sünnet’i reddedenler, hayatın ayrıntılarıyla ilgili dini hükümlerin kısm-ı azamının kaynaklarının Sünnet’te olması münasebetiyle, Sünnet’i devre dışı bırakarak hayatta boşluk oluşturmak istemektedirler. Bu istemin arka plânında moderniteye; hayatın Allahsız yorumu olan batı medeniyetine iktidar yolu açmak düşüncesi vardır. Bu sebeple de Sünnet’i itibarsız kılma ve hadis inkârcılığı daha çok …

Devamı

Kardeşlerim ilim hususunda nasihatleşin!

Hadiste beyan edildiği gibi; “Yüce Allah kime ilim verdiyse ilmi gizlememe hususunda ondan söz almıştır.”1 İlmi gizlemek Kur’an’da belirtildiği üzere Allah’ın lanetini gerektiren bir suçtur: “İndirdiğimiz apaçık hükümleri ve doğru yolu, insanlara biz Kitapta beyan ettikten sonra, gizleyenler (var ya), şüphesiz Allah onlara lânet eder. (onları rahmetinden kovar) ve bütün …

Devamı

Sahabilerin Tarihselciliğe Reddiyesi

Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem evrensel tebliği olan bir peygamberdir. Tüm insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir.1 Onun evrenselliğini şu ayet açık bir biçimde beyan etmektedir: “De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben, Allah’ın (kıyamete kadar) tüm insanlığa göndermiş olduğu elçisiyim. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün egemenliği yalnızca O’na …

Devamı