Güzel İlahiler

Bu şehir Bursa

Bu Şehir Bursa Taşına, tarihin mührü vurulmuş,Bağrına, evliyâ tahtı kurulmuş,Mânevî mîraslar, ehlini bulmuş,Kim bana, bu şehrin adını sorsa;Tereddüt etmeden, derim ki; Bursa. Erenler saf tutmuş, aşk otağında,Bülbül meşke dalmış, gönül bağında,Yeşil, beyaz, raks ediyor dağında,Kim bana, dünyada cenneti sorsa;Gözümde canlanır, mübârek Bursa. Emir Sultan, postu sermiş Hak yola,Üftâdeler, Hüdâyiler kol …

Devamı

Vasıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadanKenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide HakkPâdişâh konmaz sarâya hâne ma’mûr olmadan “Mûtû kable en temûtu” sırrını fehm eyleyenHaşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan Sen müyesser eyle ya Rab bizlere beytin tavâfİlmin ile amil …

Devamı

Seherde açılan güller hürmetine/Hacı Hasan Efendi

Seherde açılan güller hürmetine Zikrinle dönen diller hürmetine Rükuya bükülen beller hürmetine Hacalet nârına yakma ya Rabbî! Yolunda kaim kullara bağışla Rızana giden yollara bağışla Arşına açılan ellere bağışla Cahîm’in içine sokma ya Rabbi! Secdeye kapanan başlar hürmetine Aşkınla sızlayan döşler hürmetine Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine Gazabınla bize bakma ya …

Devamı

Ruhum Sana Aşık/ Ali Ulvi Kurucu

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın, Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim. Mahşerde nebîler bile senden medet ister, Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim. Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından, Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim.. Ta Arşa …

Devamı

Gönül Nûr-i Cemâlinden/ M. Esad Erbili

Gönül Nûr-i cemâlinden Habibim bir ziyâ ister, Gözün Hâk-ı rehinden ey Tâbîbim tûtiyâ ister. Safây-ı sineme zulmet veren; jeng-i günâhımdır Aman ey kân-ı ihsân zulmeti kalbim cilâ ister. Yetiş imdâde ey şâh-i Risâlet, rûz-i mahşerde, Ki derdi bîdevây-ı mâ’siyet senden şifâ ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sineden imdâd. …

Devamı

Bismillah İlahisi

Bismillah İlahisi Bismillah her hayrın başıdır Biz dahi onunla başlarız Bismillah, İslam’ın nişanı Bütün mevcudatın lisanı, Bismillah söylüyor her anı Kainatın vird-i zebanı Bismillah der cümle nebatat Şükreder zikriyle mahlukat Bismillah, tükenmez bir kuvvet Bismillah, bitmez bir bereket Bismillah ne büyük kelime, Bahrine daldırır ilime Bismillah mübarek define Rahmeti taşıyan …

Devamı