Beğenilen Şiirler

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.İmânı olan kimse gebermez bu ölümle: Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.’Davransana… Eller de senin, baş da senindir!His yok, hareket yok, acı yok… Leş mi kesildin?Hayret veriyorsun bana… Sen böyle değildin.Kurtulmaya azmin neye …

Devamı

Aydın Başar/ Derin Kuyular

Yüzüne güleni dostun belleme,Halden bilmeyene derdin söyleme,Ağyar kapısında gönül eğleme,Hatırın dinlemez, yıkarlar seni,İncitip dal gibi kırarlar seni, Kibirli yanında kendini yerme,Nefsini küçültüp yerlere serme,İçi fesat ile sohbete girme,İyiysen kötüye yorarlar seni,Bir kadir bilmeze sorarlar seni, Taş gibi ağır ol su gibi taşma,İyi niyetinde ölçüyü aşma,Tevazuda dahi dengeyi şaşma,Altınken bakıra sayarlar …

Devamı

Alvarlı Efe/ Mevla’dan al, Mevla’ya ver

Mevlâ ile eyle bâzârMevlâ’dan al Mevlâ’ya verTevekkülün eyle hezârMevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Veren alan O’dur hemânNe halk ederse her zemânRezzâk-ı merzûk bî-gümânMevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Dalma derin deryâlaraDahî tehî sevdâlaraDüşme ulu gavgâlaraMevlâ’dan al Mevlâ’ya ver İnsâf ile merhametiMahlûka eyle hürmetiHarâm helâle dikkatiMevlâ’dan al Mevlâ’ya ver Tesbîh ile bâzâra varTevhîd ile …

Devamı

Musa Topbaş Efendi’nin aziz hatırasına…

Görmeyen derdinden inler; bilmem ki gören neylesin?Gören sana doymuş mu ki, görmeyen ah eylesin? Ne bahtiyardır seni seven, kardeşlerin, evlatların,İzlerini takip eden, vefa ehli yaranların. Seni sevenler cennet yoldaşı, yol arkadaşıydı.Hem hata örter, kusur gizler, hem fena fil ihvandı Ayırmazdın birbirlerinden, gül misali koklardın,Değişemezdin dünyalara, elmas gibi saklardın, Birinin eline …

Devamı

Aman Lutfî gibi gâfil bulunma…

Aceb bir kârubânhâne bu dünyâ,Gelen gider konan göçer bu ilden.Vefâsı yok safâsı fânî hulyâ,Gelen gider konan göçer bu ilden. Civânları cefâ ile eder pîr,Ne gedâlar güler bunda ne emîr,Misâfirhânedir ol pâk-i zamîr,Gelen gider konan göçer bu ilden. Yıkar tahtları şâhların başına,Çalar yere ağu katar aşına,Yazar hasbihâlin mezar taşına,Gelen gider konan …

Devamı

Ey yâr-ı sâdık/ Hulusi Efendi

Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zârGitdi kamu nâmûs u âr ey yâr-ı sâdık yâr yâr Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedirBu cân dahi kurbânedir ey yâr-ı sâdık yâr yâr Bî-çâre kıldın gönlümü âvâre kıldın gönlümüBîmâre kıldın gönlümü ey yâr-ı sâdık yâr yâr Bu gözlerim ermek diler dîdârını görmek dilerPâyına …

Devamı

Ey güzeller güzelinin torunu,

Ey güzeller güzelinin torunu,Hep melekler bezemişler nurunu, Fahr-i Cihan, okşamış dudağını,Fatma Ana, koklamış yanağını, Ebû Tûrab, getirmiş rızığını,Hasan ile pay etmiş azığını, İlim irfan ocağında büyümüş,Hilm-i şefkat, kucağında uyumuş, Genç yaşında, nice sırlara ermiş,Cehd eyleyip, nefsi yerlere sermiş, Zühd-ü takva libâsına bürünmüş,Hâl ehline melek gibi görünmüş, Her haliyle zamanın birincisi,Nitekim …

Devamı

Maksad o Yâr’dır, Yârin unutma

Maksad o Yâr’dır, Yârin unutma.Gayrı zünnârdır Yârin unutma Zikr eylesen de şükr eylesen deFikr eylesen de Yârin unutma Hayrın kusûrun hüznün sürûrunOlsun huzûrun Yârin unutma Sırrına mahrem Yârin bilip hemYâd eyle her dem Yârin unutma Nemrûd deyeler matrûd deyerlerMerdûd deyeler Yârin unutma Atîk olursun refîk olursunSıddîk olursun Yârin unutma Yârin …

Devamı