Beğenilen Şiirler

Neyleyeyim dünyayı…

Neyleyeyim dünyâyıBana Allah’ım gerekGerekmez mâsivâyıBana Sultân’ım gerek Ehl-i dünyâ dünyâdaEhl-i ukbâ ukbâdaHer biri bir sevdâdaBana Allah’ım gerek Derdli dermânın isterKullar sultânın isterÂşık cânânın isterBana Sübhân’ım gerek Fânî devlet gerekmezTürlü ziynet gerekmezHak’sız cennet gerekmezBana Allah’ım gerek Mecnûn ister Leylâ’yıVâmık özler Azrâ’yıN’idem gayrı sevdâyıBana Allah’ım gerek Bülbül güle karşı zârPervâneyi yakmış nârHer …

Devamı

Tövbekâr ol gönül tarîkten çıkma

Tövbekâr ol gönül tarikten çıkmaŞeytandan şefâat şifadâr olmazİyilik eyle sakın bir gönül yıkmaGörüşme kötüyle onda âr olmaz Seyreyle dünyânın kalmakâlınıGözlerim kâmilin pür kemâliniDüşürme üstüne el vebâliniGönlü havâdadır vefâdâr olmaz Dinleme dünyânın kıyl u kâliniDüşürme üstüne el vebâliniGözetle kâmilin her kemâliniZirâ böyle kişi bahtiyâr olmaz Zalimler içinden hicret et durmaKi hicret …

Devamı

Bu şehir Bursa

Bu Şehir Bursa Taşına, tarihin mührü vurulmuş,Bağrına, evliyâ tahtı kurulmuş,Mânevî mîraslar, ehlini bulmuş,Kim bana, bu şehrin adını sorsa;Tereddüt etmeden, derim ki; Bursa. Erenler saf tutmuş, aşk otağında,Bülbül meşke dalmış, gönül bağında,Yeşil, beyaz, raks ediyor dağında,Kim bana, dünyada cenneti sorsa;Gözümde canlanır, mübârek Bursa. Emir Sultan, postu sermiş Hak yola,Üftâdeler, Hüdâyiler kol …

Devamı

Subuti Sıfatları Öğrenmek Çok Kolay

Subuti Sıfatlar İlahisi Hayat, İlim, Semi, Basar,İrade, Kudret, Kelam, TekvinBunlar subutî sıfatlar,Bunu öğrenin tüm çocuklar Hayat daim Hay olandırİlim her şeyi bilendir.Semi her şeyi duyandır.Basar her şeyi görendir. İrade karar verendir.Kudret her şeye gücü yetendir.Kelam sözü söyleyendir.Tekvin bizi var edendir. Aydın Başar   Behlül Dânâ bir gün fırınları denetler Ali …

Devamı

Bayram o bayram ola

Can bula cânânını Bayram o bayram ola Kul bula sultanınıBayram o bayram ola. Hüzn-ü keder def ola Dilde hicap ref ola Cümle günah af ola Bayram o bayram ola. Lütfi ya lütfü kerim Erişe rahmü-rahim Bermurad ede fehim Bayram o bayram ola.                      Alvarlı Efe İrfanDunyamiz.com/ Beğenilen Şiirler Behlül Dânâ …

Devamı

Vasıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadan

Vâsıl olmaz kimse Hakk’a cümleden dûr olmadanKenz açılmaz şol gönülde tâ ki pür-nûr olmadan Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ide HakkPâdişâh konmaz sarâya hâne ma’mûr olmadan “Mûtû kable en temûtu” sırrını fehm eyleyenHaşr u neşri gördü bunda nefha-i sûr olmadan Sen müyesser eyle ya Rab bizlere beytin tavâfİlmin ile amil …

Devamı

Muhsin İlyas Subaşı’nın Naat-ı Şerifi

Bir gönül mevsimi kapına geldim,Sevgilim, Sultanım, Efendim benim.Seninle üzüldüm, seninle güldüm,Sevgilim, Sultanım, Efendim benim. Zamanın ilinden gönlüme aktın,Kaç hamı pişirdin, erittin, yaktın,Beni benden aldın, bana bıraktın,Sevgilim, Sultanım, Efendim benim. Hüsnündeki nuru gördü melekler,Seninle murada erdi melekler,Sırrını bizlere verdi melekler,Sevgilim, Sultanım, Efendim benim. Güneş ellerinde osun her sabah,Arayan gölgeni bulsun her …

Devamı