Beğenilen Şiirler

Maksad o Yâr’dır, Yârin unutma

Maksad o Yâr’dır, Yârin unutma.Gayrı zünnârdır Yârin unutma Zikr eylesen de şükr eylesen deFikr eylesen de Yârin unutma Hayrın kusûrun hüznün sürûrunOlsun huzûrun Yârin unutma Sırrına mahrem Yârin bilip hemYâd eyle her dem Yârin unutma Nemrûd deyeler matrûd deyerlerMerdûd deyeler Yârin unutma Atîk olursun refîk olursunSıddîk olursun Yârin unutma Yârin …

Devamı

Özledim/ İhsan Süreyya Sırma

Herkes bir Kâbil olmuş, zulmün bataklığındaHak uğruna can veren, Hâbil’ler’i özledim Dünya putlarla doldu, ulûhiyet kaybolduBu çirkef şirk içinde, İbrahim’i özledim Zulüm dünyayı sardı, her tarafta bir CâlûtCâlût’lara son veren, Dâvûd’ları özledim. Yönümüzü şaşırdık, ele yalvarır oldukSüleyman’a yol veren, Hüdhüd’leri özledim Yaşanmıyor dünyanın, bu rahmet kıtlığındaRahmeti unutulan, Muhammed’i özledim Bir …

Devamı

Hasîb Dürrî Efendi/ Senden ola rahmet

Ya ilâhi, Senden ola RahmetÇekerim yoksa azab ı ZahmetOlmasa Rahmetine ümîdimBu kadar masiyet işler miydim! Nefs i şeytan beni madur ettiFikrim ‘ma ğarreke’den devrettiRahmetin oldu bu isyana sebepYine Sen Mağfiret eyle Ya Rab Destigir et bu Hasîb i zâreDüşmesin kendi eliyle nareErişe Lütf u inayet nagâhSon kelâmım ola Allah, Allah …

Devamı

Tövbekâr ol gönül tarîkten çıkma

Tövbekâr ol gönül tarikten çıkmaŞeytandan şefâat şifadâr olmazİyilik eyle sakın bir gönül yıkmaGörüşme kötüyle onda âr olmaz Seyreyle dünyânın kalmakâlınıGözlerim kâmilin pür kemâliniDüşürme üstüne el vebâliniGönlü havâdadır vefâdâr olmaz Dinleme dünyânın kıyl u kâliniDüşürme üstüne el vebâliniGözetle kâmilin her kemâliniZirâ böyle kişi bahtiyâr olmaz Zalimler içinden hicret et durmaKi hicret …

Devamı

Ayasofya’dan sonra Taksim’den de ses geldi

FETİH TEKRAR YAŞANDI Ayasofya’dan sonra Taksim Cami açıldı,Yılların hayaliydi, nurlar şehre saçıldı. Ayasofya’nın şoku üstündeydi küffarın,Taksim’den de ses geldi, yardımıyla Gaffar’ın. Bekliyorduk yıllardır büyük hasret, özlemle,Doluyorduk yürekten acı, dert ve elemle. Vakti geldi açıldı bu iki büyük mabet,Şimdi şevkle yapılır, engellenen ibadet. Fetih tekrar yaşandı gözyaşları sel oldu,Şükür secdeleriyle ruhlar …

Devamı

Darendeli Hulusi Efendi/ Ey Yar-ı Sadık

Aşkın yakıp eyledi nâr cümle işimi kıldı zârGitdi kamu nâmûs u âr ey yâr-ı sâdık yâr yâr Gönlüm sana hayrânedir dîdelerim giryânedirBu cân dahi kurbânedir ey yâr-ı sâdık yâr yâr Bî-çâre kıldın gönlümü âvâre kıldın gönlümüBîmâre kıldın gönlümü ey yâr-ı sâdık yâr yâr Bu gözlerim ermek diler dîdârını görmek dilerPâyına …

Devamı

Urfalı Şair Mustafa Gül/ Dua

Ömrümüze bereket,Nasip eyle Allah’ım.Hak yolunda hareket,Nasip eyle Allah’ım. Dostluk ve samimiyet,Amelde iyi niyet,Takvayla ubudiyet,Nasip eyle Allah’ım. Maişette suhulet,Hak, hukuk ve adalet,Güzel ahlak, fazilet,Nasip eyle Allah’ım. Helal rızık, sehavet,Tesbih, zikir, tilavet,Hak yola çağrı, davet,Nasip eyle Allah’ım. Hüsn-ü zan, hüsn-ü niyet,Korkulardan emniyet,Sağlık, sıhhat, afiyet,Nasip eyle Allah’ım. Müminlere muhabbet,Dostarın ile sohbet,Hayr üzere akıbet,Nasip …

Devamı

Esmâü’l Hüsna İle Allah’a Yakarış

Allah İsm-i Azam’dır, manası hikmetlidir,Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana.Sana dua edenler, nezdinde kıymetlidir,Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana. Rahman ve Rahim ile zirvede merhametin,Melik’sin her bir yerde görülür hep kudretin,Ulaşır kullarına binbir çeşit nimetin,Esmâü’l-Hüsnâ ile yalvarıyorum Sana. Kuddûs sıfatın ile eksikliğin yok asla,Selâm ve Mü’min ile korursun yüce Mevlâ,Müheymin’sin gözet de görmeyelim hiç …

Devamı

Gel ey kardeş Hakkı bulayım dersen

Gel ey kardeş, Hakk’ı bulayım dersen,Bir kâmil mürşide varmasan olmaz,Resulün cemalin göreyim dersen,Bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Niceler gittiler mürşid arayı,Arayanlar buldu derde devayı,Bin kez okur isen aktan karayı,Bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Gel şimdi kardeşler gidelim bile,Nice âşıkların bağrını dele,Cebrail delildir, Ahmet’e bile,Bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Kadılar mollalar …

Devamı