Seçkin İçerikler

Harun Reşid’i ağlatan sözler…

Mehran oğlu Abdullah’ın rivayetine göre Harun Reşid hacca giderken Kufe’ye uğradı. Orada birkaç gün durdu. Sonra tekrar yola devam edeceğini ilan etti. Bu münasebetle halk, yolların kenarlarına, halifenin kafilesini seyretmek için döküldüler. Dökülenlerin arasında Behlül Dânâ da vardı. Behlül yolun tam kenarında oturdu. Çocuklar ona çeşitli eziyetler edip, kendisiyle eğleniyorlardı. …

Devamı

Rahmetli Asım Abi’den Uçtun Yine Deli Gönül

Birçok gönle dokunmuş olan Rahmetli Asım Gültekin Abimizi bizler çok severdik, uzun yıllar GENÇ‘te Yayın Kurulu’nda bulundu, birçok yazı katkısı oldu. Vefatının ardından, özlem dolu hüznün gölgesinde, vefa hisleri eşliğinde, onun adına bir kitap hazırlama isteği doğdu gönlümüzde. Özellikle gençler yazılarından daha çok istifade etmeliler diye düşündük. Bir de, nasıl …

Devamı

Namaza gelmeyene ceza veriyordum

Boyabat İmam-Hatip Lisesi‘ni 1982 senesinde başarı ile bitirmiş yeni ufuklara yelken açmak için fırsat bekliyordum… İdeallerim, hayallerim ve bir gayem vardı: Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmek… İmam-Hatip lisesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan burslu okumuştum. Onun için 1982 yılının Eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda yeterlilik sınavına çağrıldım. Birçok katılımcının olduğu sınavı başarı …

Devamı

Dinimi sarhoştan öğrendim…

Küçük yaşta medrese ilmine başlayan Kasım, çok ciddi bir öğrenciydi. Hocasının verdiği ödevleri günü gününe tamamlayıp arkadaşları arasında birinci olmanın gayretiyle ders çalışıyordu. Ders konusu içki idi. Kasım pürdikkat dinliyor ve içkinin akla da zarar verdiğini duyunca hayretler içinde kalıyordu. “Nasıl olur da insanlar kendi aklına zarar veren o kötü …

Devamı

Bir lokma deyip geçme!

Allah adamlarının kalpleri ve dimağları açık olduğu için nerede sorun varsa onu çok güzel tespit ederler. İbadetlerimizden haz alamıyorsak, içimizde sebebi belirsiz bir huzursuzluk varsa, bunların birçok nedeni olabilir. Netice de bir kalp taşıyoruz ve kalbimiz her geçen gün menfi tesirlere maruz kalıyor. Kimimiz internet ve televizyonun nefsani ekranlarından etkileniyoruz, kimimiz yediğimiz lokmalardan, kimimiz de faiz gibi ağır günahların verdiği ağır hasarlardan etkileniyoruz. Bu güzel menkıbe bize "Bir lokmadan ne olur ki" demememiz gerektiğini, her lokmada helal ve haram hassasiyetini gözetmemiz gerektiğini öğretiyor.

Devamı

Neyleyeyim dünyayı…

Neyleyeyim dünyâyıBana Allah’ım gerekGerekmez mâsivâyıBana Sultân’ım gerek Ehl-i dünyâ dünyâdaEhl-i ukbâ ukbâdaHer biri bir sevdâdaBana Allah’ım gerek Derdli dermânın isterKullar sultânın isterÂşık cânânın isterBana Sübhân’ım gerek Fânî devlet gerekmezTürlü ziynet gerekmezHak’sız cennet gerekmezBana Allah’ım gerek Mecnûn ister Leylâ’yıVâmık özler Azrâ’yıN’idem gayrı sevdâyıBana Allah’ım gerek Bülbül güle karşı zârPervâneyi yakmış nârHer …

Devamı

İmam hayırlı işlerde öncüdür

”İmam” kelimesi, Arapçada önde duran, önde giden, öncü olan kimse demektir. Dolayısıyla imam, bulunduğu muhitteki “öncü şahsiyet”tir. Namazda önde durduğu gibi din adına, iman adına, Kur’an adına yapılan her türlü hayırlı işlerde de öncülük eden kimsedir. İmamlığı sadece namaz kıldırmak olarak algılamak, bu ulvi vazifeyi hafife almak olur. Osman Gülşen …

Devamı

Tövbekâr ol gönül tarîkten çıkma

Tövbekâr ol gönül tarikten çıkmaŞeytandan şefâat şifadâr olmazİyilik eyle sakın bir gönül yıkmaGörüşme kötüyle onda âr olmaz Seyreyle dünyânın kalmakâlınıGözlerim kâmilin pür kemâliniDüşürme üstüne el vebâliniGönlü havâdadır vefâdâr olmaz Dinleme dünyânın kıyl u kâliniDüşürme üstüne el vebâliniGözetle kâmilin her kemâliniZirâ böyle kişi bahtiyâr olmaz Zalimler içinden hicret et durmaKi hicret …

Devamı

Bu şehir Bursa

Bu Şehir Bursa Taşına, tarihin mührü vurulmuş,Bağrına, evliyâ tahtı kurulmuş,Mânevî mîraslar, ehlini bulmuş,Kim bana, bu şehrin adını sorsa;Tereddüt etmeden, derim ki; Bursa. Erenler saf tutmuş, aşk otağında,Bülbül meşke dalmış, gönül bağında,Yeşil, beyaz, raks ediyor dağında,Kim bana, dünyada cenneti sorsa;Gözümde canlanır, mübârek Bursa. Emir Sultan, postu sermiş Hak yola,Üftâdeler, Hüdâyiler kol …

Devamı