Hayat Kitabımız

Kur’an-ı Kerim’e dair her türlü yazıyı bu bölümde bulabilirsiniz.

Kur’an’a ve meleklere karşı edebimiz

Kur’an’ın ilk suresi olan Fatiha Suresi’nden son suresi olan Nas Suresi’ne kadar tüm sure ve ayetlere iman etmek ve imanda bütünlüğü korumak Rabbimize karşı sorumluluğumuzdur. Kitaplara iman etmek imanın rükünlerinden birisidir. Bir ayete bile iman etmeyen kimse tüm Kur’an’ı inkâr etmiş gibi kâfir olur. İman bir bütündür bölünüp parçalanmaz. Kur’an-ı …

Devamı

Asıl zikir nedir biliyor musunuz?

Yüce Allah, kullarının kendisine şirksiz bir şekilde vuslat edebileceklerini bildirmiş[1] ve şirki vuslatın önündeki en kalın zulmani perde olarak görmüştür. Bu bağlamda şirki ve şirke götüren yolları ayrıntılı denebilecek biçimde Kur’an’da tanıtmıştır. Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem de şirke karşı en büyük mücadeleyi veren insan olarak yeterli açıklamayı yapmıştır. …

Devamı

Peygamberimizin Kur’an tilaveti…

Yüce Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla insanlarla kurmuş olduğu çok özel bir iletişim olan vahiy, konu olarak insanı ele alır. O, insanı felaha veya helake götüren hayat tarzlarını anlatır. Vahyin amacı, insanı doğru yola çağırmak ve cahilliği nedeniyle kaybettiği veya günahkârlığı sebebiyle yüz çevirdiği hidayeti onlara sunmaktır.[1] Kur’an-ı Kerim’in gönderilmesinin dört ana …

Devamı

Kur’an’ı nasıl ve niçin okumalıyız?

Kur’an-ı Kerim; Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’e vahiy yoluyla gelen, hiçbir harfi bile değiştirilmeden; tahriften ve tebdilden uzak olarak nesilden nesile tevatüren nakledilen, hükümleri hayatın uzunluk, genişlik ve derinlik boyutlarını kuşatan, kendisine iman ve amelle kimlik kazanılan, içerisindeki emirleri uygulayıp yasaklarından kaçınmak zorunlu olan; iman, ahlak ve ibadet başta …

Devamı

Hazreti Ebubekir’in Kur’an Anlayışı

Hazreti Ebû Bekir radıyellahu anh’ın adı “Abdullah”, künyesi “Ebû Bekir”, lakabı “Sıddîk” ve “Atîk” dir. Babasının adı “Osman”, künyesi ise “Ebû Kuhâfe”dir. Annesinin adı “Selmâ”, künyesi de “Ümmü’l-Hayr” dır. Haz Ebû Bekir’in soyu hem anne tarafından hem de baba tarafından “Mürre” ye dayandığından.[1] Peygamber Efendimiz’in soyuyla birleşmektedir. Hazreti Ebû Bekir, …

Devamı

Hazreti Ömer’in Kur’an Anlayışı

Hazreti Ömer radıyellahu anh, Adiy oğulları oymağına mensuptur.[1] Sahih rivayetlere göre Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in hicretinden kırk sene önce doğdu. Delikanlılık yıllarıyla ilgili pek malumat yoktur. Bu yaşlarda deve çobanlığı yapmıştır. Soy ilmini iyi bilirdi. Gençlik yıllarında sporla; özellikle de güreşle meşgul olmuştu. Okuma ve yazmayı …

Devamı

İbn Abbas’ın Kur’an Anlayışı

İslâm’da tefsir hareketinin en meşhur şahsiyetlerinden biri olarak karşımıza çıkan Abdullah bin Abbas, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in amcasının oğludur. Künyesi Ebu’l Abbbas’tır. Haşimîlerin Mekke’de kuşatıldığı yıl doğduğu söylenir. Annesiyle beraber, babasından önce Müslüman olmuştur. Hazreti Osman radıyellahu anh zamanında hac emiri idi. Hazreti Ali radıyellahu anh döneminde …

Devamı

İbn Mesud’un Kur’an Anlayışı

Abdullah bin Mes’ud radıyellahu anh ilk Müslümanlardandır. Babası Mes’ud Zühreoğullarının anlaşmalılarından; Ebû Abdurrahman Gâfil el-Huzelî’nin oğludur. Abdullah bin Mes’ud, Habeşistan ve Medine hicretlerine katıldı. Bedir Savaşı ve diğer savaşlarda bulundu. Sürekli, Rasulullah’la beraber oldu. Risalet döneminden sonra Şam bölgesinin fetihlerine katıldı. Hazreti Ömer, onu Kûfe’ye İslamî bilgileri halka öğretmekle görevlendirdi.1 …

Devamı

Hazreti Aişe’nin Kur’an Anlayışı

Mü’minlerin annesi, Peygamber Efendimiz’in hanımı, ümmetin hanımlarının en fakihesidir. “Ümmetin hanımları arasında ondan daha bilgili bir kadın; hatta kadınlar arasında ondan daha bilgili bir kadın yoktur.”1 İlimde ve anlayışta farklı bir yeri olan Hazreti Aişe, Hazreti Ebû Bekir’in kızıdır. Hiç çocuğu olmadığı için kız kardeşi Esma’nın (ö: 73/692) oğlu Abdullah’ın …

Devamı

Hazreti Ali’nin Kur’an Anlayışı

Peygamber Efenimiz’in amcasının oğlu ve kızı Hazreti Fatıma’nın kocasıdır. Künyesi Ebu’l Hasan ve Ebû Turab; lâkabı Haydar, yani arslandır. Nesebi, Ali bin Ebî Talib bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abdimenaf bin Kusayy bin Kilab bin Mürre bin Ka’b bin Lüeyy’dir. Annesi ise Esedi’in kızı Fatıma’dır. Rasulullah, annesi Amine Hatun’dan öksüz …

Devamı