Şahsiyet Gelişimi

Kimilerinin kişisel gelişim de dediği kişisel tekamüle dair yazıları bu bölümde bulabilirsiniz.

Erdem odaklı düşünmek zorundayız…

Günümüz dünyasında yeni neslin ihtiyaç duyduğu en önemli şey, değerlerdir. Yani ahlak ve maneviyatı tamamlayan sorumluluk, duyarlılık, sevgi, saygı, dayanışma, adalet, cesaret, doğruluk, vefa, sabır, tutumluluk, yardımseverlik ve benzeri erdemlerdir. Bunlar geleceğimizin inşasında çok önemli parametrelerdir. Bu değerlerden yoksun bırakılan bireyler, ben-merkezci bir anlayışla hayatlarını sürdürürler. Attıkları ya da atacakları …

Devamı

Evrende her şey uyumlu, ya sen?

Varlık dünyamızın denge unsuru demek olan uyum, “uy” kökünden türetilmiştir. “Uyku” kavramı ile aynı köktendir. Uyku, somut olarak elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ağırlığı ve hacmi olmayan, bedenin sükûnetini, uyumunu ve dengesini sağlayan yegâne unsurdur. Acıktığımızda yemek yeriz. Bunun bir ağırlığı ve hacmi vardır. Susadığımızda su içeriz. Bunun da bir ağırlığı …

Devamı

Müslüman trafikte belli olur!

Müslüman her zaman güzel ahlaka önem vermelidir. Sadece mescitlerde değil her yerde ve özellikle de trafikte edep kurallarına riayet etmelidir. Bakıyorsunuz en dindar olarak bildiğimiz kardeşlerimiz bile bazen trafiğe çıkınca başka bir kimliğe bürünüyor. Kimisi aceleci tavırlarla, agrasif ve saygısız bir şekilde araba kullanıyor. Kimisi küfrü basıyor… Bizler her daim …

Devamı

Geleceğin inşasında umut/ ufuk dengesi

Ufuk; “Yerle göğün birleşir gibi göründüğü çizgi” şeklinde tanımlanabilir. İki türlü ufuk vardır: Bir; Görme duyusu olan göz için ufuk, “Gözün görebildiği son çizgi.” İki; Akıl için ufuk, “Aklın idrak edebildiği son çizgi” şeklinde ifade edilebilir. Burada akla nispet edilen ufuk, geleceğimizin inşasında önemli bir parametredir. İnsan hayatının üç aşaması …

Devamı

Davet dili nasıl olmalı?

Kur’an-i Kerim’de Allah celle celaluh Musa aleyhis selam’a, Firavun’a gidip hakkı-hakikati tebliğ etmesini söyler. Firavuna hakkı tebliğ ederken, kavl-i leyyin/ yumuşak söz ve hikmetle yaklaşmasını emreder. Firavun ki halkına; “Ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim?” diyen adamdır. Varlık dünyasının Mutlak Yaratıcısı olan Allah celle celaluh’a kafa tutan kişidir. Yüce …

Devamı

Hayatın imanla inşası

Öğretmen sınıfa girer. Öğrenciler ayağa kalkar. Öğretmen, büyük bir nezaketle “oturun!” der. Dersin konusu imanın değeridir. İmanın kişiliğin inşasındaki yerini onlara anlatmak ister. İman nurdur Tahtaya kocaman “1” rakamını yazar. “Bu, imandır. Hayatta, insanoğlunun sahip olabileceği en değerli şeydir. İman yoksa insan boş teneke gibidir. İman olmayınca diğer kazanım ve …

Devamı

Hakikat arayışları…

Hakikat “gerçeklik” demektir. Gerçeklik, göreceli gerçeklik ve mutlak gerçeklik olarak ikiye ayrılır. Mutlak hakikatin dışında bir de herkesin bir hakikati vardır. Bir olayı, bir nesneyi ya da olguyu analiz ederken herkes bulunduğu pencereden bakarak değerlendirmesini yapar. O değerlendirme, sahibinin hakikatidir. Bu hakikat görecelidir. Bana göre, sana göre, ona göre hakikat, …

Devamı

Müslümanlar neden başarısız?

Müslümanlar neden başarısız? Çünkü Müslümanlar samimi değiller. İslam’ı evinde hakim kılamamış ama devlette hakim kılmak istiyor. İki metre karelik bir odada hizmeti yok ama hayalinde medreseler, külliyeler kuruyor. Ahlaksızlıktan, kötü gidişattan dem vuruyor ama kendisi verdiği sözleri tutmuyor. Gönül medeniyetinden bahsediyor ama kendisi ile hukuku olanların hatırını dikkate almıyor. Bütün …

Devamı

Bir sevdası olmalı insanın…

Bir işe sevda ile başlamak, sevda ile sürdürmek ve sevda ile bitirmek. İşte bütün mesele bu… Sevda mayası, hayatın iksiridir. Bütün sorunlarımızın kördüğümünü açacak yegâne anahtardır, sevda… Sevdasız bir hayat, karanlıktır. Sevda- sevgi; su, hava ve ekmek gibi temel bir ihtiyaçtır. Sevgi odaklı bir anlayışla, geleceğimizi inşa etmek durumundayız. Mevlana; …

Devamı

Umut olacak nesillerin inşası…

Öğretmen birilerine köle yetiştirmez, topluma umut olacak nesiller yetiştirir. Makedonya Kralı Philip, bir gün oğlu İskender’in hocası olan Aristoteles’e kızar ve onu aşağılamak için şöyle der: “Ne olacak sanki? Senin yerine bir köle tutar, onun oğlumla ilgilenmesini ve eğitmesini sağlarım.” Bu sözler üzerine ünlü düşünür kendinden emin bir şekilde krala …

Devamı