Şahsiyet Gelişimi

Kimilerinin kişisel gelişim de dediği kişisel tekamüle dair yazıları bu bölümde bulabilirsiniz.

Bilge kişilerin hayata bakışı…

Hayattan kopuk olan bilgi işlevsizdir. Hayatla bağlantılı ve işlevsel olan bilgi, kanattır. Hiç kuşkusuz kanat, bireyi hem yükseltir hem uçurur. İki kanatlı bilgiyle donatılan kişiler, bir kanatla bu dünyaya, diğer kanatla ebedi hayata bağlanırlar. Bu iki hayat, birbirinden kopmaz bağlarla bağlıdır. Farabi; “Erdemlerin en büyüğü ilimdir” der. Hiç kuşkusuz esas …

Devamı

Kendi işinize odaklanın…

İnsan neye odaklanırsa o çoğalır. İnsanların ilgi duydukları alana odaklandıklarında çok daha başarılı oldukları tecrübeyle sabittir. Kişi odaklandığı işten zevk almalı, haz duymalı ve tat almalıdır. O zaman hayat, anlamlı hale gelir. Aksi halde, hayat anlamsızlaşır. Yaptığımız işin zihnimizde bir anlam örgüsüyle irtibatını kuramazsak kendimizi değersiz hissederiz. Yaptığı işin önemli olduğunu …

Devamı

Yaşadığımız anın farkında olmak…

Zaman, en büyük sermayemizdir. Her gün bize yaratıcı tarafından, 24 saat=1440 dakika=86400 saniye sermaye olarak verilmektedir. Bu sermayeyi, etkin ve verimli bir şekilde kullananlar, geleceği inşa etmede önemli bir adım atmış olurlar. Hayatımız, geçmiş, an ve gelecek demektir. Geçmiş zaman, artık elimizde değil. Gelecekle ilgili herhangi bir tasarrufumuz da olamaz. …

Devamı

Ben yenildim diyebiliyor muyuz? 

Kur’an da bildirildiğine göre, kavmi kendisini yalanlayınca Hazreti Nuh aleyhis selam Allah Teâlâ’ya sığınmış ve “Ennî mağlubun fentesır” (Ben yenildim yardım et) diyerek tazarru ve niyazda bulunmuştu. (Bkz. Kamer, 9,10) Hazreti Nuh aleyhis selam’ın yenilgiyi kabul etmesi, insanın hayatta bazı başarısızlıklarının olabileceğini ve bazı durumlarda mağlup olmanın da hayatın bir …

Devamı

Bir seçim tasavvurumuz var mı?

Seçmek bir imkan, bir yetenek ve bir ayrıcalıktır. Seçerken değerli olduğumuzu hissederiz. Ülkemizin geleceğinde bizim de bir etkimizin olacağını düşünürüz. Nesne değil özne olduğumuzu idrak ederiz. Nasıl bir dünya istiyorsak, rengimiz, kişiliğimiz neyse ona göre seçeriz. Bir filozof; “İnsan başkalarını seçerken, kendini seçer” der. Hayat, sürekli bir seçiştir. Ayırarak, analiz ederek, …

Devamı

İlim kendini bilmektir…

Ben idraki hem kendini hem de ötekini tanımanın platformudur. “Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz” sözü, ariflerin sözüdür ve ben idrakinin temelini oluşturur. Yunus Emre’nin “İlim kendini bilmektir” aynı hakikati ifade eder. Mevlana’nın Pergel Metaforunda izah edildiği gibi, bir ayağımız hakikat üzerinde, diğer ayağımız bütün bir evreni dolaşarak, güzellikleri ve …

Devamı

Bir kamil mürşide varmasan olmaz

Mutasavvıflar, manevi yolun tuzakları ve çeldiricileri çok olduğundan, yolu bilen bir mürşidin rehberliğini zaruret olarak görmüşlerdir. Bütün sufiler illa ki bir mürşide bağlanmak gerektiğini ifade ederler. Velilerin hayatlarına baktığımızda, hepsinin de bir mürşidin eteğine sarılarak bulundukları makama eriştiklerini görüyoruz. Yunus Emre kendi kendine Yunus Emre olmuş değildir. Uzun seneler Taptuk …

Devamı

Bilgi nasıl bilince dönüşür?

Akıl fonksiyonu, Cenab-ı Hakkın bizlere lütfettiği en önemli değerdir. Bu değerle; araştırırız, inceleriz, tetkik ederiz, tahkik ederiz ve böylece hakkı-hakikati bulmaya çalışırız. Ancak bütün bu çalışmalar, verilen özgün, özgür, pür-saf akılla mümkün olur. Başkalarının ödünç aklıyla ve çevrede her türlü olumsuz düşüncelerle iğfal edilmiş, kirletilmiş akılla olmaz. Soran, sorgulayan, analiz …

Devamı

Sufilere göre riyazet kavramı…

“Nefsin isteklerini kesmek, asgariye indirmek ve nefse zor gelen şeyleri ona yaptırmak” şeklinde tarif edilen riyazet konusu üzerinde sûfîler detaylı bir şekilde durmuşlardır. Manevî hassasiyetlere sahip maddî bir bedene ulaşmak arzusu, sûfîlerin bu konuda hedefleri olmuştur. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de ifade edildiği gibi nefs daima kötülüğü emretmektedir1 ve sûfîler de nefsin …

Devamı

Düşüncelerimiz ne kadar gerçekçi?

Zihin dünyamızdaki kavram ve algı haritaları, gerçek dünyanın haritalarıyla ne kadar uyumlu? İç dünyamızın beklentileri, hayalleri, planları, projeleri içinde yaşadığımız dünya ile ne kadar örtüşüyor? Bunu görmek ve gerekli tedbirleri almak durumundayız. Eğer, iç dünyamızdaki zihinsel fonksiyonların oluşturduğu beklentiler, hayaller, projeler dış dünyamızdaki gerçeklerle örtüşüyorsa bir uyum ve denge var …

Devamı