Tüm Videolar

Aydın Başar/ Derin Kuyular

Yüzüne güleni dostun belleme,Halden bilmeyene derdin söyleme,Ağyar kapısında gönül eğleme,Hatırın dinlemez, yıkarlar seni,İncitip dal gibi kırarlar seni, Kibirli yanında kendini yerme,Nefsini küçültüp yerlere serme,İçi fesat ile sohbete girme,İyiysen kötüye yorarlar seni,Bir kadir bilmeze sorarlar seni, Taş gibi ağır ol su gibi taşma,İyi niyetinde ölçüyü aşma,Tevazuda dahi dengeyi şaşma,Altınken bakıra sayarlar …

Devamı

Seherde açılan güller hürmetine/Hacı Hasan Efendi

Seherde açılan güller hürmetine Zikrinle dönen diller hürmetine Rükuya bükülen beller hürmetine Hacalet nârına yakma ya Rabbî! Yolunda kaim kullara bağışla Rızana giden yollara bağışla Arşına açılan ellere bağışla Cahîm’in içine sokma ya Rabbi! Secdeye kapanan başlar hürmetine Aşkınla sızlayan döşler hürmetine Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine Gazabınla bize bakma ya …

Devamı

Ruhum Sana Aşık/ Ali Ulvi Kurucu

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın, Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim. Mahşerde nebîler bile senden medet ister, Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim. Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından, Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim.. Ta Arşa …

Devamı

Gönül Nûr-i Cemâlinden/ M. Esad Erbili

Gönül Nûr-i cemâlinden Habibim bir ziyâ ister, Gözün Hâk-ı rehinden ey Tâbîbim tûtiyâ ister. Safây-ı sineme zulmet veren; jeng-i günâhımdır Aman ey kân-ı ihsân zulmeti kalbim cilâ ister. Yetiş imdâde ey şâh-i Risâlet, rûz-i mahşerde, Ki derdi bîdevây-ı mâ’siyet senden şifâ ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sineden imdâd. …

Devamı