Tüm Videolar

Özbek sanatçılardan Ramazan geldi ilahisi

Quyaşni hem küldürüp,Qalpge sürür toldurup,Dostlarni süyündürüp,Remazan keldi Remazan. Seher turing yarenler,Khatim qiling Kur’enler,Dan diyvarsin şeytanler,Remazan keldi Remazan. Ğaflet ayı emes bu,Nefret ayı emes bu,Rehmet ayı dimek bu,Remazan keldi Remazan. Ğaflet ayı emes bu,Nefret ayı emes bu,Rehmet ayı dimek bu,Remazan keldi Remazan.Remazan kedi Remazan Mübarek olsun Remazan sizge,Mübarek olsun Remazan bizge,Bayram …

Devamı

Gönül Nûr-i Cemâlinden/ M. Esad Erbili

Gönül Nûr-i cemâlinden Habibim bir ziyâ ister,Gözün Hâk-ı rehinden ey Tâbîbim tûtiyâ ister. Safây-ı sineme zulmet veren; jeng-i günâhımdırAman ey kân-ı ihsân zulmeti kalbim cilâ ister. Yetiş imdâde ey şâh-i Risâlet, rûz-i mahşerde,Ki derdi bîdevây-ı mâ’siyet senden şifâ ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sineden imdâd.Benim bâr-ı günahım lütf-i …

Devamı

Seherde açılan güller hürmetine/Hacı Hasan Efendi

Seherde açılan güller hürmetineZikrinle dönen diller hürmetineRükuya bükülen beller hürmetineHacalet nârına yakma ya Rabbî! Yolunda kaim kullara bağışlaRızana giden yollara bağışlaArşına açılan ellere bağışlaCahîm’in içine sokma ya Rabbi! Secdeye kapanan başlar hürmetineAşkınla sızlayan döşler hürmetineGecelerde dökülen yaşlar hürmetineGazabınla bize bakma ya Rabbi! Uhud’da yarılan yüze bağışlaMi’rac’da gören göze bağışlaO anda …

Devamı

Aydın Başar/ Derin Kuyular

Yüzüne güleni dostun belleme,Halden bilmeyene derdin söyleme,Ağyar kapısında gönül eğleme,Hatırın dinlemez, yıkarlar seni,İncitip dal gibi kırarlar seni, Kibirli yanında kendini yerme,Nefsini küçültüp yerlere serme,İçi fesat ile sohbete girme,İyiysen kötüye yorarlar seni,Bir kadir bilmeze sorarlar seni, Taş gibi ağır ol su gibi taşma,İyi niyetinde ölçüyü aşma,Tevazuda dahi dengeyi şaşma,Altınken bakıra sayarlar …

Devamı

Ruhum Sana Aşık/ Ali Ulvi Kurucu

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın,Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim. Mahşerde nebîler bile senden medet ister,Rahmet, diyen âlemlere, Rahman’dır Efendim. Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından,Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim.. Ta Arşa çıkar her gece âşıkların …

Devamı