Etiket Arşivi: Dr. Mehmet Sürmeli

Ezan okuma ve dinleme adabı…

Risaletin başlamasıyla farz kılınan namaz ibadeti Mekke’de miraç gecesinde yeniden düzenlenmiş ve Allah celle celaluh’un bildirmesi ile beş vakit olarak emredilmiştir. Cemaatle yerine getirilmesi daha sevap olan namaza çağrı, Mekke’de alenî olarak yapılamamıştır. Mü’minler bu dönemde Kâbe’de daimi bir cemaat de oluşturamamışlardır. Çünkü müşriklerin komplo ve saldırılarından emin olamamışlardır. Müşrikler …

Devamı

İhsan makamında bir ibadet: Tefekkür

Ruhi olgunluğu zirve noktada yaşayan peygamberlerin sünneti olan tefekkür, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in de en önemli sünnetlerindendir. Hatta denilebilir ki onun nübüvveti tefekkürle başlamıştır. Otuz beş yaşından kırk yaşına kadar Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, Hira’da tefekkür hayatı yaşamıştır. Onun tefekkürünün odağında Allah celle celaluh vardı. Yani, …

Devamı

Çocukların çalıştırılması doğru mu?

Çocukların nafakalarını sağlamak ebeveynlerin üzerlerine bir borçtur. Onların her türlü bakımı, beslenmesi, tahsili ve korunması anne-babanın sorumluluk alanına girmektedir. Şayet onlara gerekli itina gösterilmez ise helak olurlar. Neslin helaki ile meriyette olan siyasal yapının kimliği arasında doğru orantı vardır. Esas söylemek istediğimiz, velayet kâfirlerin ve münafıkların elinde olursa, ayette buyurulduğu …

Devamı

İyiliği emredebilmek özgüven ister…

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, emr-i bil marufu yerine getiren kimselere yaptıkları görevin ulviliğinden dolayı dokunulmazlık alanı biçmiş ve onların hayatına kast edenlerin yaptığı günahı nasıl bir suça denk gördüğünü sorulan soru üzerine şu hadisinde dile getirmiştir: “Kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba çarptırılacak olanları, peygamberlerini ve emr-i bil maruf …

Devamı

Bir hakikat alimi Ebubekir Sifil hoca

Dr. Ebubekir Sifil Hocamızın, merhum babasını anlattığı “Bir Fikri Hoca geçti bu alemden” başlıklı yazısını okuyunca; “Bir Ebubekir Hoca var bu alemde!” şeklinde bir yazı yazmayı gönlümden geçirmiştim. Sağolsun bazı dostlar; “Bidatlerin yaygın olduğu bu devirde istikamet ehli sağlam hocaları dilinin döndüğünce yazmalısın” diyerek beni teşvik ettiler. Fakir de bu …

Devamı

Birbirimize dua etmeyi ihmal etmeyelim

Dua; kulun Allah Teala ile kurmuş olduğu vasıtasız ve en samimi iletişimdir. Samimiyet, duanın kabulüne sebep olduğu gibi, duada haddi aşmamak da adaptandır. Allah celle celaluh insanları kendisiyle iletişim kurmaya davet etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kullarım, beni senden soracak olurlarsa, bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin …

Devamı

Mehmet Sürmeli hoca ve şuur mücadelesi

Gönül isterdi ki; “Yetişmemizde emeği geçen Mehmet Sürmeli Hocamız” ifadesiyle başlayan bir cümleyi hakkıyla kurabileyim. “Yetişmiş olma” iddiasının içini dolduramayacağım için buna cüret edemedim. Bu bir tanıtım yazısı olmayacak. Böyle bir yazıyı gerçek manada öğrenci-hoca ilişkisi olanlar ya da beraber uzun vakitler geçiren, birlikte sohbet-konferans için yollara düşenler yazmalı diye düşünüyorum. …

Devamı

Dünyevileşmeye karşı zühd düşüncesi

İnsan, dünyalık şeylere karşı ne kadar asaletli olur ve tüketim konusunda bir çılgınlığın girdabına girmezse Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in müjdesine nail olur. Resulullah konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: “Dünyaya karşı zahid ol ki Allah sevsin; insanların elindeki şeylere karşı zahid ol ki o zamanda seni insanlar sevsin.”1 Dünyaya karşı …

Devamı

Cihadsız bir İslam düşünülemez

Yüce Allah Müslümanlara adalet esasına dayalı hakiki ve sağlam bir ahlaki sosyopolitik düzen kurma görevi yüklenmiştir. Böyle bir düzenin kurulması için çalışma fıkhını Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem belirlemiştir. O’nun çalışması; tevhidi, ilkeli, fıkıhlı, ahlaklı, adaletli, istişareli, liyakatli, gündemli, planlı, kadrolu, yakın ve uzak hedefleri belli, yerel ve evrensel …

Devamı

Sünnetsiz Müslümanlık tehlikesi!

Sünnet’i reddedenler bu ölçüyü Müslümanların elinden alarak kaos ortaya çıkarmak isteyen; iyi ile kötüyü birbirine karıştırmayı amaçlayan art niyetli ve bilinçsiz kişilerdir. Sünnet ve hadise karşı çıkan ve sadece Kur’an’la yetinileceğini söyleyen kimseler, Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem’e veremedikleri tebliğ, tebyin, temsil ve teşri görevlerini kendi ukdelerine almak isteyen yalancılardır. …

Devamı