Etiket Arşivi: Dr. Mehmet Sürmeli

Peygamberimizin Yönetici Belirleme Esasları

Allah Teâlâ’nın işleri ehil insanlara tevdi etmesiyle bağlantılı Kur’an’da onlarca ayet vardır. Konuyu zihinlere yerleştirmek açısından şu örnekleri hatırlatmakta yarar görüyoruz: Allah Teâlâ, insanı bilgiyle donatıp emaneti taşımaya hazır hale getirince ona hilafet görevi vermiştir.1 Hazreti İbrahim aleyhis selam’ı önce çeşitli konularda denemiş sonra önderlik makamına getirmiştir.2 Talut’un ordu komutanlığına …

Devamı

Peygambersiz İslam projesine dair…

Kur’an-ı Kerim’e ve İslâm’ın, sübutu ve delaleti kesin hükümlerinden birine inkârcı yaklaşım, dinin halkalarından birisini koparmaktır. Zira Kur’an-ı Kerim bir bütündür. İslam bir bütündür. Kur’an-ı Kerim’in tek hükmünü reddeden; eskilerin deyimi ile zarurat-ı diniyeden bir emri veya yasağı inkâr eden dinin tamamını inkâr etmiş sayılır. Metodik düşünmenin sahabe dönemindeki en …

Devamı

Efendimiz’den kız çocuğu olanlara müjde!

Cinsiyeti belirlemek annenin ve babanın elinde değildir. İnsan iradesine dayanmayan bir hususta tercihte ve üstünlük taslamasında bulunmak cahiliye âdetidir. Yüce Allah bir ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştur: “Göklerin ve yerin hâkimiyeti yalnız Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bağışlar, dilediğine erkek.” (Şura 42/49) Çocuğun anne rahminde yaratılması bir …

Devamı

Kardeşlerim namazı hafife almayın

Ahirette kişinin hesaba çekileceği ilk amelin namaz olacağını1 açıklayan Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, büyük günün hesabına insanın çocukluk dönemiyle beraber hazırlık yapmasını istemiş ve ebeveynlere şu talimatı vermiştir. “Çocuklarınız yedi yaşına geldiklerinde onlara namazı emrediniz…”2 Hatta bazı rivayetlerde çocukların sağlarını sollarından ayırt etmeyi kavradıkları anda namazla emredilecekleri belirtilmiştir.3 …

Devamı

Hazreti Ebubekir’in balkon konuşması

Gerek adaleti uman, gerekse yönetimde adalet prensibini önceleyen kimselerin, Hazreti Ebubekir radıyellah anh’ın halife seçildiğinde yaptığı tüm siyaset teorilerini yıkan şu konuşmayı iyi anlaması ve gerekli dersleri alması elzemdir. Allah Teâlâ’ya hamd ve senadan sonra yapılan konuşmanın aslı şöyledir: “Ey insanlar! Sizin en hayırlınız olmadığım hâlde başınıza yönetici seçildim. Şayet …

Devamı

Deve iğne deliğinden geçmedikçe…

Allah’a gerçek anlamda iman edenler, O’nun varlığı ve birliği, hüküm koyması, emir ve yasaklarına itaat konularında bir ayrım gözetmezler. İman ettik dedikten sonra amel etmemenin bir çelişki olduğunu bilirler. Allah Resulü sallellahü aleyhi ve sellem bu konuya şu buyruğuyla açıklık getirmiştir: “İmansız amel, amelsiz iman makbul değildir.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, c. …

Devamı

Ey anneler babalar adil olun

Yüce Allah mutlak adildir ve hikmet sahibidir her türlü noksandan münezzehtir. Böyle iman ederiz. Adaletinin gereği şeriatında her şeyi yerli yerine koymuş, hükümlerini beyan etmiştir. Yaratmasında ve emretmesinde zerre kadar boşluk yoktur. Bu söylediklerimiz makro âlem için de mikro âlem için de geçerlidir. Evren için koymuş olduğu yasalar ne kadar …

Devamı

Ulemaya yapılan haksız ithamlar

Zulmün egemen olmaması ve önlenmesi için öncelikli yapılması gereken, zalim idarecileri egemen konuma getirmemektir. Allah Teâlâ, İbrahim Peygamber’i belirli alanlarda denedikten sonra önderlik makamına getirmiştir. Bakara Suresi’nin 124. ayetinde; O’nun soyundan olup da Hazreti İbrahim’in ahlaki vasıflarıyla donanmayanların salt dedelerine nispetle liderlik konumunda olamayacaklarına dikkat çekmiştir. İslâm’da yönetim soyla değil; …

Devamı