Etiket Arşivi: Dr. Mehmet Sürmeli

Bir hakikat alimi: Dr. Ebubekir Sifil hocamız

Dr. Ebubekir Sifil Hocamızın, merhum babasını anlattığı “Bir Fikri Hoca geçti bu alemden” başlıklı yazısını okuyunca; “Bir Ebubekir Hoca var bu alemde!” şeklinde bir yazı yazmayı gönlümden geçirmiştim. Sağolsun bazı dostlar; “Bidatlerin yaygın olduğu bu devirde istikamet ehli sağlam hocaları dilinin döndüğünce yazmalısın” diyerek beni teşvik ettiler. Fakir de bu …

Devamı

İman kalesinin muhkem temelleri

Yüce Allah’a gerçek anlamda iman edenler, O’nun varlığı ve birliği, hüküm koyması, emir ve yasaklarına itaat konularında bir ayrım gözetmezler. İman ettik dedikten sonra amel etmemenin bir çelişki olduğunu bilirler. Allah Resulü sallellahu aleyhi ve sellem bu konuya şu buyruğuyla açıklık getirmiştir: “İmansız amel, amelsiz iman makbul değildir.”1 İman etmeden …

Devamı

Cihadsız bir İslam düşünülemez

Yüce Allah Müslümanlara adalet esasına dayalı hakiki ve sağlam bir ahlaki sosyopolitik düzen kurma görevi yüklenmiştir. Böyle bir düzenin kurulması için çalışma fıkhını Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve selle belirlemiştir. O’nun çalışması; tevhidi, ilkeli, fıkıhlı, ahlaklı, adaletli, istişareli, liyakatli, gündemli, planlı, kadrolu, yakın ve uzak hedefleri belli, yerel ve evrensel …

Devamı

Son nefese kadar cihad

İman sadece bir temenniden ibaret değildir. Ödenmesi gereken bir bedeli vardır. İman etmenin bedeli de vahyin hayatın tüm boyutlarına hâkim olması; tüm davranışların Allah Teâlâ’nın iradesine arz edilmesidir. O’nun iradesine uygun amellerin meşruiyeti vardır. Kur’an’da, insanın dini uğrundaki ödemesi gereken bedele atfen dört ayet vardır. Bunlar; Bakara Suresi 214. ayet, …

Devamı

Anne babanın çocuğa namazı emretme sorumluluğu

Yüce Allah anne babalara çocuklarının namazları konusunda bir sorumluluk yüklemiş ve şöyle buyurmuştur:  “Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır.” (Taha,132) Ahirette kişinin hesaba çekileceği ilk amelin namaz olacağını1 açıklayan Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, …

Devamı

Namazın önemine dair hatırlatmalar

Yüce Allah ile kurulan çeşitli iletişim yolları vardır. Bu iletişim yolları ne kadar açık ve sağlıklı olursa insanın Rabbine olan yakınlığı artar ve kâmil bir Müslüman olur. Kur’an okumak, namaz kılmak, Allah’ın isim ve sıfatlarından gerekli payı alarak ahlaken yücelmek, dua etmek, zikir hâlinde olmak, salihlerin meclislerine devam etmek ve …

Devamı

Müslümanları sevmeyende hayır yoktur

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’in getirdiği şeriata iman eden ve hayatlarına İslâm ile anlam veren Müslümanlar bir ümmettirler. Bu ümmet, Peygamber Efendimiz’in temsili ile hayatı anlamlandırdıkları için vahiyle nitelik kazanan seçkin insanlardır. Her birinin tek başlarına da olsa hakikate sarılma ve hakikatten ödün vermeme istidatları vardır. Bu seçkin ümmetin …

Devamı

Kur’an bilgisi öne geçirir…

Yaratmada Allah’ı kabul etmek kişinin Müslüman olması için yeterli değildir. “Yaratma ve emretmenin”[1] arası açılır, birincisi Allah’a verilirken emretme bir başkasına veya kurumlara verilirse bu davranış gerçek şirktir. Kur’an-ı Kerim, bize koyu müşriklerin bile Allah’ı yaratıcı ilah olarak kabul ettiklerini şu ayette haber vermektedir: “De ki: ‘Göklerden ve yerden sizlere rızık …

Devamı

Çocukların çalıştırılması doğru mudur?

Çocukların nafakalarını sağlamak ebeveynlerin üzerlerine bir borçtur. Onların her türlü bakımı, beslenmesi, tahsili ve korunması anne-babanın sorumluluk alanına girmektedir. Şayet onlara gerekli itina gösterilmez ise helak olurlar. Neslin helaki ile meriyette olan siyasal yapının kimliği arasında doğru orantı vardır. Esas söylemek istediğimiz, velayet kâfirlerin ve münafıkların elinde olursa, ayette buyurulduğu …

Devamı

Yöneticilere nebevî tavsiyeler…

Allah celle celaluh, insanlığa gönderdiği dinin hayata hâkim olmasını istemiştir. Dininin ve peygamberlerinin mahkûm olmasını istemediğini mealen şu ayetle açıklamıştır: “Allah, müşrikler beğenmeseler de (kendi) dinini bütün dinlere (hayat tarzlarına) üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile göndermiştir.”1 Hazreti Âdem aleyhis selam’dan Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’e …

Devamı