Etiket Arşivi: Dr. Mehmet Sürmeli

İslam sömürüye karşı direnmeyi emreder…

Maişet ve geçim talebiyle çalışmak hem çok onurlu hem de önemli bir iştir. İslam; “Geçim için çalışmanın günahlara kefaret olacağını”1 bildirmiştir. İnsanın kendisinin ve aile bireylerinin geçimi için çalışması günahlara kefaret olduğuna göre İslâm, emeğe kutsallık atfetmiştir. Hazreti Âdem aleyhis selam’dan, Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’e kadar peygamberlerin gönderiliş …

Devamı

Darlıktan çıkmak için ne yapmalı?

Zikreden bilinçli Müslümanlar, Yaratan’ı ile bir yakınlık kurarlar. Bu yakınlık dolayısıyla kul zaman zaman dara düşecek olursa yardımına, zikrettiği Yüce Allah koşar; kulunu yalnız bırakmaz, onu karanlıklardan İslâm’ın aydınlığına çıkarır.1 Konu ile ilgili Hazreti Yunus aleyhis selam kıssasını örnek olarak verebiliriz. Aşağıdaki ayetin bizzat kendisinde Yunus aleyhis selam’ın balığın karnından …

Devamı

Türkçe mealler üzerine kısa bir değerlendirme

Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem, en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber evrensel değildir. belirli kavimlere gönderilmişlerdir. Risaleti evrensel olan Resulullah’ın daveti de evrenseldir.1 Şu hadis Peygamber Efendimizin evrensel olduğuna ve herkesin ona iman etmesinin zorunlu olduğuna delalet etmektedir: “Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki …

Devamı

Salih evlatlar helal gıda ile yetişir!

Allah Teâlâ; “Batıl yollardan hareketle mallarınızı yemeyin…”(Bakara 2/188) ayetiyle bizleri haramlara karşı uyarmıştır. Benzeri bir uyarıyı da şöyle yapmıştır: “Ey iman edenler! Arınızda gerçekleştirip razı olduğunuz meşru ticaretin dışında (hareket ederek) batıl sebeplerle birbirinizin mallarını yemeyin…” (Nisa 4/29.) Mehmet Sürmeli Helal kazanç Yüce Allah’ın belirlediği meşru ticaret ve diğer kazanç …

Devamı

Hazreti Ömer’in başarı sırları

Peygamber Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem, emaneti layık insanlara verdiği için hem kısa zamanda başarılı olmuş hem de bizlere sünnet koymuştur. O’nun başarısının bir çok etkeni vardır. Başarısının en önemli nedenlerinden birisi de her zaman uygun işe uygun adam bulmasıdır. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlara Cafer bin Ebi Talib’i reis tayin …

Devamı

Hazreti Ali’nin Kur’an Anlayışı

Peygamber Efenimiz’in amcasının oğlu ve kızı Hazreti Fatıma’nın kocasıdır. Künyesi Ebu’l Hasan ve Ebû Turab; lâkabı Haydar, yani arslandır. Nesebi, Ali bin Ebî Talib bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abdimenaf bin Kusayy bin Kilab bin Mürre bin Ka’b bin Lüeyy’dir. Annesi ise Esedi’in kızı Fatıma’dır. Rasulullah, annesi Amine Hatun’dan öksüz …

Devamı

Peygamber Efendimiz’den kız çocuğu olanlara müjde!

Cinsiyeti belirlemek annenin ve babanın elinde değildir. İnsan iradesine dayanmayan bir hususta tercihte ve üstünlük taslamasında bulunmak cahiliye âdetidir. Yüce Allah bir ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştur: “Göklerin ve yerin hâkimiyeti yalnız Allah’a aittir. O, dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları bağışlar, dilediğine erkek.” (Şura 42/49) Çocuğun anne rahminde yaratılması bir …

Devamı

Bir şeyh efendiye rabıta yapmak şirk midir?

Rabıta, aslında çok basit ve yalın bir manevi eğitim yöntemi olmasına rağmen anlaşılması bilinçli şekilde zorlaştırılan ve tartışılan konulardan birisidir. Kimi araştırmacılar mevcut bazı yanlışlardan hareketle genellemeci bir yaklaşımla rabıtayı şirk olarak değerlendirdiği gibi, kimileri de aynı genellemeci anlayışla her türlü rabıtanın doğru ve meşru olduğunu savunmaktadırlar. Doğru olan ise, …

Devamı

Ey anneler babalar adil olun

Yüce Allah mutlak adildir ve hikmet sahibidir her türlü noksandan münezzehtir. Böyle iman ederiz. Adaletinin gereği şeriatında her şeyi yerli yerine koymuş, hükümlerini beyan etmiştir. Yaratmasında ve emretmesinde zerre kadar boşluk yoktur. Bu söylediklerimiz makro âlem için de mikro âlem için de geçerlidir. Evren için koymuş olduğu yasalar ne kadar …

Devamı

Mehmet Sürmeli Hocamız ve şuur mücadelesi

Gönül isterdi ki; “Yetişmemizde emeği geçen Mehmet Sürmeli Hocamız” ifadesiyle başlayan bir cümleyi hakkıyla kurabileyim. “Yetişmiş olma” iddiasının içini dolduramayacağım için buna cüret edemedim. Bu bir tanıtım yazısı olmayacak. Böyle bir yazıyı gerçek manada öğrenci-hoca ilişkisi olanlar ya da beraber uzun vakitler geçiren, birlikte sohbet-konferans için yollara düşenler yazmalı diye düşünüyorum. …

Devamı