Yazarlar ve Hocalar

Yazarlar ve Hocalar Platformuna dair arşiv bilgileri bu bölümdedir.

İhsan Şenocak Hoca’nın Es Sabuni Mülakatı

DR. İHSAN ŞENOCAK HOCANIN YAŞAYAN İSLAM ALİMLERİNDEN PROF. DR. MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ HOCA İLE MÜLAKATI İhsan ŞENOCAK: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Kur’an-ı Kerim’in anlaşılabilmesi için İslam’ın erken asırlarından bu tarafa uygulanan ve zaman içerisinde de tedvin edilerek metin haline getirilen tefsir ve fıkıh usulü günümüzde modernist müslümanların yenilenme çağrıları ile karşı karşıyadır. …

Devamı

Çocuğa iyilikleri ödülle öğretelim…

Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın Hocamız ile çocuklara namaz alışkanlığı kazandırma konusundan eğitimde dayak ve azarlamaya kadar birçok hassas konuda konuştuk. İlk sorum şöyle olacak: Eğitimde dayak ve azarlama konusu güncel bir mesele olarak karşımızda durmakta. Modern eğitimde azarlama ve dayak söz konusu değil. Diğer taraftan azarlamanın eğitimde faydalı olabileceğini …

Devamı

Üstad Ümit Şimşek ile sade hayat üzerine

Verdiği kırkın üzerindeki eserleriyle düşünce dünyamızda büyük izler bırakan değerli ilim ve fikir adamı Ümit Şimşek Hocamızı evinde ziyaret ettik ve kendisiyle sade hayatın önündeki en önemli engel olan rahatlık, lüks ve gösteriş tutkusunu konuştuk. Lüks ve gösteriş imrenilecek bir şey midir? Bu konuda dinimizin öğütleri nelerdir? Lüks ve gösteriş …

Devamı

Gençlerin en hayırlısı kimdir?

Başta Şifa-i Şerif Şerhi adlı hadis kitabı olmak üzere birçok önemli esere imza atan ve aynı zamanda bir gönül insanı olan büyük İslam âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Hocamızın berrak ilim hazinesinden istifade etmeye çalıştık. Efendimizin gençlik döneminden biraz bahseder misiniz? Peygamber Efendimiz nasıl bir delikanlıydı? Sevgili Efendimizin gençlik …

Devamı

Nasıl Mümtaz Bir Genç Olunur?

Türkiye’nin önde gelen yazar ve yayıncılarından Mehmet Şevket Eygi Bey ile gençliğin İslam ahlâkı ve Osmanlı kültürü ile ilişkisi üzerine bir mülâkat yaptık. Ayrıca hayatında iz bırakan bazı şahsiyetleri konuştuk. Mümtaz bir genç nasıl olur? Mümtaz bir genç olmak için öncelikle neler yapmak gerekir? Allah bize iki yol göstermiştir. Birincisi: …

Devamı

Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu ile mülakat

Merhum Hafız Mehmet Niyazi Kasapoğlu Hocamızla 2007 yılında yapılmış ve Reyhan Dergisinde yayınlanmış olan mülakattır. Muhterem Hocam, hayat hikâyenizi ve ilmi hayatla tanışmanızı dinleyebilir miyiz? 1941 yılında Çaykara Zeleka Köyü’nde doğmuşum. Babam merhum Süleyman Efendi, annem Vahide hanımdır. Sekiz yaşımda hafızlığımı tamamladım. 1950–1952 yılları arasında merhum Hacı Mehmet Rüştü Âşıkkutlu …

Devamı

Seyda Nurullah Cezeri Özel Yazışması

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Seyda Nurullah Cezeri anma, anlama ve hatırlama. 04.06.2020 Aydın Başar: Şeyh Nurullah Efendiye bir fatiha lütfen… Doğunun büyük şeyhi Şeyh Seyda hazretleri vefat ettiğinde 40 kadar halife bırakmıştır. Vefatından sonra halifeler aralarından birini şeyhin makamına geçirmek için toplanırlar. Neticede diğer halifeler şeyhin henüz yirmi yaşında …

Devamı

Mahmud Efendi Özel Yazışması

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi anma, anlama ve hatırlama. 07.06.2020 Grup Sekreteri: Değerli Hocalarım. Bugün sizlerden Mahmud Efendi hocamızla ilgili duygu, düşünce ve hatıralarınızı bekliyoruz. Lütfen konuya katkı yapalım. 03:49 Osman Gülşen: Muhterem hocalarım Efendi Hazretleri ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. 1977 senesiydi… Fatih Çarşamba’daki eski medresede Arapça …

Devamı

İslam Tarihine farklı yaklaşımlar

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: İslam Tarihine farklı yaklaşımlar 9.02.2020 Bahri Kılıç: “Hangi milletin idarecileri Kitabullah’la ameli terk ederek Allah’ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerlerse, Allah onları kendi aralarında savaştırır.” (İbn Mace) “Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.” Yunus,109 “Hüküm, yalnız …

Devamı

Deccal ve Nüzul-ü İsa Meselesi Günümüzde Konuşulmalı mı?

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Deccal ve Nüzul-ü İsa Meselesi Günümüzde Konuşulmalı mı? 11.04.2020 Mustafa Asım Küçükaşçı: Hazır mezhep ve kıyamet alametleri mevzuu grubun gündeminde iken, bir sual ve teklif. İslam Ansiklopedisinin itikadî manada mezhebi nedir? Geçen bir talebemiz Ansiklopediden kıyamet alametleri maddesinden bazı pasajlar gönderdi. Yusuf Şevki Yavuz …

Devamı