Öncü neslin abisi Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı

1895 yılı civarında İstanbul Mercan’da dünyaya gelen Abdülaziz Bekkine Hazretleri tüccar Halis Efendi’nin oğludur. Tahsiline İstanbul’da Kaptanpaşa Camii İmamı Halil Efendi’den başlamış, daha sonra Dârü’t Tedris’e gitmiştir. 1909’da ailesi ile birlikte babasının memleketi Kazan’a (Tataristan) göç etmiş, oradan da tahsil için Buhara’ya geçerek beş sene kadar orada kalmıştır.

1917 Bolşevik ihtilâli sonrası İstanbul’a dönmüş, bir müddet Bayezid Medresesine devam etmiştir. Bu sırada merhum Mehmed Zahid Kotku vasıtasıyla Gümüşhanevi Tekkesi’ne gelerek, Mustafa Feyzi Tekirdağî’ye intisab etmiştir. Bir süre devam eden seyr-i sülûku neticesinde, Mustafa Feyzi Efendi’den 1924’te irşad izni, hilâfet-i tamme ve Râmuz el-Ehadis adlı eseri okutma icazeti almıştır.

Üniversiteye yönlendirdi

Tekke arkadaşı Abdullah Hasib Yardımcı Efendi’nin 15 Mayıs 1949’daki vefatına müteakiben cemaatin ve tekkenin başına geçip postnişin olmuş ve bu vazifesini vefat ettiği 2 Kasım 1952’ye kadar yaklaşık 3,5 yıl yürütmüştür. Kabri Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ndedir. Senirkent adlı haftalık yayın organında yazıları yayınlanmıştır. Güşümhanevi dergahı olarak bilinen tekkede kendisinden sonra Mehmed Zahid Kotku Hazretleri görev yapmıştır.

Postnişin olduğu yaklaşık 3,5 yıllık süre içinde tarikat sohbetleri ve Râmuz el- Ehadis adlı eserden yaptığı Hadis sohbetleri vefatından sonra talebeleri tarafından derlenerek yayınlanmıştır. Özellikle üniversite gençliği üzerinde etkili olmaya çalışan Abdülaziz Bekkine Efendi, bu talebelerin üniversiteyi bitirip özel sektöre geçmek yerine, Üniversite’de kalarak akademik kariyerlerine devam etmelerini, eğitim ve öğretime katkı sağlamalarını istemiş ve bu isteği de talebeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

Dizinin dibinde yetişti

Abdülaziz Bekkine hazretlerinin dizinin dibinde yetişen ve onun yönlendirmeleri ile üniversitede ilerleyen Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı Bey de bu yetişmiş gençlerden biridir. Kayıtlarda 1925 yılında Ünye’de doğduğu zikredilse de kendisi ile yapmış olduğum mülakatta 1921 doğumlu olduğunu belirtmişti. Kendisi Osmanlıdan cumhuriyete köprü olmuş ilk üniversitelilerdendir.

İlk ve ortaokulu Ünye’de bitirdikten sonra, 1942 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olan Osman Nuri Çataklı bu arada Gümüşhanevi dergahı şeyhi Abdülaziz Bekkine Hazretleri ile tanışır. Abdulaziz Bekkine Hazretleri kendisine rehberlik ederek üniversiteye kaydını yaptırır ve kendisiyle ilgilenir. 1949 Şubat ayında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nden mezun olur.

Bu süre zarfında Şeyh Abdulaziz Bekkine Hazretlerinin sohbetlerine katılır. Bu esnada dönemin bir çok aydınıyla tanışma imkanı bulur. Hatta ilerde siyasete girecek olan önemli şahsiyetler onun dergah ve üniversite arkadaşıdır. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, Başbakan Necmettin Erbakan, bakanlık yapan Korkut Özal, Yusuf Bozkurt Özal bunlardan bazılarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Osman Çataklı Bey’in İskenderpaşa’da tanıştığı siyasetçiler arasındadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı manzara-hatiralarin-izinde-hatira-arsivi-anilar-gecidi-irfandunyamizali.jpg

İş hayatı

Osman Nuri Çataklı Bey 1950 Haziran ayına kadar Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesi’nde büro ve kontrol mühendisliği yaptıktan sonra İTÜ İnşaat Fakültesi’nde Su Yapıları Kürsüsü asistanlığına geçer. 1954- 56 yıllarında Londra’da ‘İmperial College’de hazırladığı tezle 1956’da doçent unvanını alır. 1966’da ‘A Study Of Submerget Flow İn Circular Sharp Crested Weirs’ isimli takdim tezi ile profesör unvanını alır.

İTÜ İnşaat Fakültesi’ndeki görevinin yanında, Maçka Teknik Okulu’nda, KTÜ’de, Sakarya Akademisi’nde mesleği ile ilgili dersler verir. 1974-78 yılları arasında fakülteden izinli olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü yapmıştır. 1983 Mart ayında 20 yıldır şefliğini yaptığı ‘Su Yapıları Kürsüsü’nden kendi isteği ile emekliye ayrılır.

Neşredilmiş mesleki çalışmaları arasında çeşitli dergilerde Türkçe ve İngilizce olarak neşredilmiş makaleler ve barajlar ve sulama kongrelerine gönderilmiş tebliğleri vardır. Model tekniği, su yapıları, sulama ve kurutma ders kitapları vardır.

Siyasi hayatı

Çataklı, aynı zamanda Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi’nden Ordu Milletvekili adayı da olmuştur. Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kız kardeşi merhum Atıfet Çataklı ile evlenmiştir. Eşinin vefatından sonra ikinci evliliğini şeyhi Abdülaziz Bekkine Hazretlerinin kızı Asiye hanım ile yapmıştır. Şeyhinin vefatından sonra Mehmed Zahid Kotku ve Prof. Dr. Mahmud Esad Çoşan Hazretlerinin müridi olma şerefine nail olmuştur.

Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı, kendisi ile yapmış olduğum mülakatta uzun süre Şeyhi Abdülaziz Bekkine Hazretleri’nin dizinin dibinde bulunduğundan, neredeyse her akşam birlikte olduklarından bahsetmişti. Abdulaziz Efendi’nin tercüme ettiği Ramuze’l Ehâdis kitabını Prof. Dr. Lütfi Doğan Hoca ile birlikte yayına hazırladıklarını söylemişti.

Akademik ve mesleki çalışmaları dışında diğer eserlerinden bazıları şunlardır: Müslüman’ın 24 saati, Kıyamet Alametleri, Müslüman’ın Ahlâkı, Müslüman’ın Vasıfları, Müslüman’ın Duası, Müslüman’ın Zikri, Ahir Zaman Mehdisinin Alâmetleri. Bunların yanı sıra Hasib Efendi ve Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ile ilgili kitapları da vardır.

Gümüşhanevi Dergahı’nın önde gelen isimlerinden olan Ünyeli Osman Nuri Çataklı, 30 Mayıs 2018’de Canab-ı Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze merasimine, çok sayıda devlet ve siyaset adamı katılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan ve Prof. Dr. Cevat Akşit cenazeye katılanlardan bazılarıdır. Daha sonra cenazesi Sakızağacı Şehitliği’ndeki aile kabristanına defnedilmiştir.

Ardından birçok kişi güzel şeyler söylemiştir. Yakın arkadaşlarından Lütfi Doğan Hocamız onun hakkında şöyle demiştir: “Efendimiz yeryüzünde siz Allah’ın şahitlerisiniz, iyiliğine şahit olduklarınıza cennet, kötülüğüne şahit olduklarınıza cehennem vacip olur. Hacı Osman Nuri ağabeyimiz iyiliklere anahtar, kötülüklere kilit olan bir abimizdi. Örnek bir mü’min olduğuna hepimiz şahidiz. Özü doğru, sözü doğru olduğu için inşallah Rabbimizin müjdesine nail olmuştur. Efendimiz’in şefaatine nail olsun inşallah.”

Mehmet Karayalman/ İrfanDunyamiz.com

Gönül Dünyamız ↗

Gönül insanlarına dair bam telinize dokunacak yazılar okumak için tıklayın.

İrfan Mektebi ↗

Sevdirici, müjdeleyici üslupla yazılmış hayata dair yazılar okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Gönül eri bir paşa Mehdi Sungur…

İlim Yayma Vakfı’nın irfan hizmetlerinden olan “İlim Yayma Vakfı 50 YILDA 50 VAKIF İNSAN” adlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.