Günlük Arşiv: 2 Nisan 2024

Neme lazım sultanım menkıbesi…

Bir gün cihân pâdişâhı Kânûnî Sultân Süleymân, süt kardeşi Yahya Efendi Hazretlerine bir mektup göndererek şunu sorar: “Ağabey! Sen ilâhî sırlara vâkıfsın, bilirsin. Kerem eyle de bize akıbetimizin ne olacağını haber ver. Neslimiz, kesilip yok mu olacak? Yok olacaksa, bu hangi sebepten olacak?” Mektubu okuyan Yahya Efendi Hazretleri eline kalem …

Devamı