Günlük Arşiv: 1 Şubat 2023

Ecdadımız bir iyilik medeniyeti inşa etti…

Hulefa-i Raşidin’den sonra Emeviler, Abbasiler ve diğer İslâm hükümdarları, emirleri bilhassa Osmanlılar tarafından pek çok ve pek mühim şeyler vakfedilmiş, pek muazzam hayır müesseseleri meydana getirilmiştir. Bütün bu vakıfların gayesi ma’nevî kurbiyyete, ilahî rızaya nail olmak niyyet-i halisanesidir. Diğer bir tabirle dünyada hayırla anılmak ahirette de Hak Teâlâ’ya yakınlaşmağa nail …

Devamı

Miranete hanımın etkileyici hayatı

Miranete Hanım (Allah’ın rahmet ve bereketi üzerine olsun), bugün Van’ın Bahçesaray diye bilinen Müks’ün büyük beylerinden Eyyüp Han Bey’in kızıydı. Bitlis’in Norşin (Güroymak) kazası beylerinden Abdi Bey ile evlenmişti. Eski beylerden salih olanlar da vardı günâhkârlar da. Miranete Hanım, gelin geldiği Norşin’de bir eksiklik fark etmişti. Bu eksiklik, gezip dolaşacağı …

Devamı

Köyümüze gelen beyaz atlı kimdi?

Henüz altı yaşındaymışım rahmetli babamın sonradan anlattığına göre. Günlerden bir gün evimize o yaşıma kadar gördüğüm insanlardan çok farklı biri geldi. Beyaz bir at üstündeydi. Saçı sakalı ak, yüzü pırıl pırıldı. Yoldan gelmişti ama beyazlar içinde üstü başı tertemizdi. Henüz tanımadığım, kim olduğunu bilmediğim bu güleç yüzlü adama ısınıvermişti birden …

Devamı