Günlük Arşiv: 15 Kasım 2023

Hacı Veyis efendi gönül almayı bilirdi

Büyük edip merhum Üstad Ali Ulvi Kurucu hatıratında dedesinin kemalatına dair bir hatırayı şöyle anlatıyor: 1932 senesindeydi. On yaşımda idim. Konya alimlerinin bulunduğu bir davete gidilmişti. Yemekte eski alimlerden Konya‘nın vaktiyle en meşhur vaizi olan Aksekili Mehmed Efendi de vardı. Sert bir zat idi. Dedem, her zamanki adeti üzere, sofrada …

Devamı