Günlük Arşiv: 12 Kasım 2023

Çanakkale neyse Gazze odur…

Çanakkale bizim için ne ise, Gazze de Filistin için odur. Gazze, sadece Filistin için değil; Kudüs için bir hattı müdafaadır. Gazze düşerse Kudüs’ün ve İsra Suresin’nin ilk ayetinde mübarek kılındığı açıklanan Mescid-i Aksa’nın durumu çok daha fazla tehlikeye girecektir. Yaklaşık son beş haftadır 12.000’den fazla şehit veren ve binlerce yaralısı …

Devamı

Bedreddin Atalar efendinin ardından…

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunlarından, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi‘nin talebelerinden, Erzurumlu Mustafa Necati Efendi‘nin talebesi ve kardeşi Hüsnü Efendi‘nin halifesi, uzun yıllar Medine-i Munevvere’de Erzurumlular revakında hizmet eden Kadiri, Rufai ve Nakşibendi meşayıhından alim, fazıl, dava adamı, ehl-i hizmet ve edeb timsali Es Seyyid, el Hac, Hafız Bedreddin Atalar Efendi …

Devamı