Günlük Arşiv: 9 Temmuz 2024

Büyük edip Mahir İz hoca…

Mahir İz Hocamızın sadık talebelerinin onun vefatından sonra yayınladıkları “Yılların İzi, Mahir İz” adlı eserinden kendi ifadeleriyle kendisini tanıtan pasajlar nakletmeyi uygun bulduk. “Bulunduğum Cemiyetlerdeki İlmî Hâdiseler: Ankara Sultanisi’ni bitirdikten sonra ilk kısmına muallim olmuştum. Millî mücadelede Sivas Kongresi’nden sonra Ankara’da 1. Büyük Millet Meclisi’nin açılmasına takaddüm eden aylarda Sultani …

Devamı