Altın Öğütler

İslam alimlerinin, büyük şahsiyetlerin vecizleri ve öğütlerini bu bölümden okuyabilirsiniz.

Dişçi Baba’dan harika bir ders…

Gazetecilik yaptığım yıllarda adım adım Anadolu’yu dolaştık. Bu ziyaret esnasında hem mesleğimizle ilgili haber yaptık hem de şehirlerimizin maneviyat erlerini tanıma imkânı bulduk. Yıllar önce ilk defa tanıştığım Konya’nın “Doktor Abi“si merhum Mehmet Hulusi Baybal Abimizden size bir hakikat mesajı nakletmek istiyorum. Kendisi insanlara hem tıbbı olarak şifaya vesile oluyor, …

Devamı

Babamın altın nasihatleri…

Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalıştığım günlerde rahmetli babam Yahya Akan bir kış gününde ziyaretime gelmişti. Bakanlıkta çalışırken yanıma gelen giden çok oluyordu. Çünkü her ilçe ve köyde ya okul ya da okuyan vardır. Yılın her ayında ve her gününde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın geleni gideni her zaman böyle çok olur. Bu yoğunluk …

Devamı

Peygamberimizden atamalarda liyakat uyarısı

Hazreti Ebu Bekir radıyellahu anh hilafeti döneminde Şam bölgesine emîr/komutan olarak bu Süfyan’ın oğlu Zeyd’i görevlendirmiş ve daha göreve başlamadan ona birtakım uyarı ve tavsiyelerde bulunmuş, daha doğrusu uyması gereken talimat vermiştir. İsterseniz bu uyarı ve talimatı bizzat Yezid bin Ebu Süfyan’dan dinleyelim:  “Ebu Bekir radıyellahu anh beni Şam bölgesine …

Devamı

Şems-i Sivasî’den Padişaha nasihatler

Şemseddin- i Sivasi Hazretleri, hayâtının sonuna doğru, Sultan III. Mehmed Han‘la birlikte Eğri Seferi’ne katıldı. Eğri Seferiyle ilgili olarak talebelerinden Receb Efendi şöyle nakleder: “Şemseddîn Sivâsî bir gün bu fakîri odalarına çağırıp; ‘Din düşmanlarının, sınırlardaki müslümanlara baskı ve zulümleri haddinden fazla olmuş, tahammül edilemez hâle gelmiştir. İçimde onlara karşı sefere …

Devamı

Hazreti Ali ile oğlu Hazreti Hasan’ın sohbeti

Hazreti Ali radıyellahu anh, mürüvvet hususunda oğlu Hazreti Hasan radıyellahu anh’a bazı sorular sordu: – Ey oğulcuğum, doğruluk nedir? – Babacığım, doğruluk, kötülüğü iyilikle savmaktır. – Şeref nedir? – İnsanlarla iyi geçinmek ve suçu üstlenmektir. – Mürüvvet nedir? – İffetli olmak ve kişinin malını ıslah etmesidir. – Alçaklık nedir? – …

Devamı

Fethi Gemuhluoğlu’nun oğluna öğütleri

Gönül insanı merhum Fethi Gemuhluoğlu’nun 10 Eylül 1977 tarihinde oğlu Ali’ye hitaben yazdığı; “Aziz Oğlum! Sen benim umudum, mutluluğum, şifâ ve dermanım, yaşama gücüm, yaşama sevincim ve kavgamın devamısın” diye başlayan mektubunda oğluna bir takım öğütlerde bulunuyor. İşte bu mektuptaki öğütlerden bazıları: Hizmet et *  Sen özlemini çektiğim Anadolu’nun masum, …

Devamı

Mevlana’dan gençlere öğütler…

Bütün sufiler gibi Mevlana Celaleddin-i Rûmî de toplumun büyük bir kesimini oluşturan gençlere öğütler vermiştir. Onlara şehvet gibi bedene ait arzu ve isteklere karşı sabırlı olmak gerektiğini hatırlatmış ve şöyle demiştir: “Köpek postuna bürünmüş, yani görünüşte hor ve hakir, adı sanı olmayan nice kişiler vardır ki, perde arkasında, Ashâb-ı Kehf’in köpeğine …

Devamı

Dava adamı Vahdettin Altun’un Berşan’a mektubu

Sevgili Berşan! Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimet; akıl ve sağlıkla birlikte imandır, İslam’dır. Dünya ve ahiret saadeti İslam’dadır. Dünyada en rahat ve huzurlu insan Müslümandır, ahirette de öyle olacaktır. Müslümanın hayatını Kur’an ve sünnete göre tanzim edeceğini biliyoruz. Allah’ın emirlerini emir, yasaklarını yasak biliyoruz. Hiç bir emir ve yasak …

Devamı

Hangi zikir daha tesirlidir?

Ey oğlum! Fırsat ganimettir. Sıhhat ve boş vakti de ganimet bilmelidir. Vakitlerimizi Cenâb-ı Hakk’ı zikretmekle geçirmeliyiz. Alış-veriş de olsa, yüce dine (dînî kurallara) uygun olarak yapılan her şey zikir kabul edilir. Bütün hâl ve hareketlerimizde dînî hükümlere uymalıyız ki bunların hepsi zikir sayılsın. Zira zikir, gafleti yok etmektir. Bizi Twitter’dan takip …

Devamı