Altın Öğütler

İslam alimlerinin, büyük şahsiyetlerin vecizleri ve öğütlerini bu bölümden okuyabilirsiniz.

İmam Şafii’den gruptan ayrılanlara mesaj

Yunus bin Abdul A’la, İmam Şafii’nin talebelerindendi… Yunus, hocası İmam Muhammed bin İdris Eş Şafii ile camide müzakeresini yaptığı dersin bir meselesinde ihtilafa düşer. Öyle ki öfkesinden dolayı dersi terk eder ve evine gider. Akşam olunca Yunus kapısının çalındığını fark eder. ‘Kim o?’ der. Kapıdaki kişi, ‘Muhammed bin İdris Eş …

Devamı

Hoca Ahmed Yesevi’den önemli bir nasihat

Kutbu’l-aktâb Hâce Ahmed Yesevî ve Tabakât meşâyıhı (ilk dönem sûfîleri) şöyle demişlerdir: Âhir zamanda bizden sonra öyle şeyhler zuhûr edecek ki, Şeytan aleyhi’l-la‘ne onlardan ders alacak ve onlar Şeytan’ın işini yapacaklar. Halka dost olup halk ne isterse onu yapacaklar. Müridlerine yol gösterip onları maksada ulaştıramayacaklar. Dış görünüşlerini süsleyip müridden daha …

Devamı

Müslüman kardeşlerime hatırlatmalar

Allah’a ve ahiret gününe inanan Müslüman kardeşlerime hatırlatmalar; 1- Mümin olduğunuzun farkına varın ve nefsinizi hesaba çekin. Tevhit kelimesini daha bilinçli söylemek suretiyle imanınızı yenileyin. 2- İslam’ın fiili tezahürü olan beş vakit namazı vaktinde daha dikkatli ve tadil-i erkânına riayet ederek kılın. 3- Gerek dünya çapında gerekse bölgesel ve mahalli …

Devamı

İbni Arabi Hazretlerinden ince bir sır

Allah Teâlâ’ya karşı, her hâl-ü kârda hüsn–i zan besle. Sakın kötü zanda bulunma. Her nefes, son nefesin olabilir, fakat sen bunu bilemezsin. Şayet her nefeste uyanık bulunur, Cenâb-ı Hakk’a karşı daima hüsn-i zan beslersen, ölüm gelip çattığında hüsn-i zan üzere O’na kavuşmuş olursun. Ne bilirsin, belki de Yüce Allah, verdiğin …

Devamı

Hâris El Muhâsibi’nin 10 altın öğüdü

Hâris El Muhâsibi’nin şu sözleri ne ibret vericidir: “Nefsini hesaba çeken muhasebe ehlinin belli nitelikleri vardır. Bunları tecrübe ve tatbik edince Allah’ın ihsanıyla yüce makamlara ulaşmışlardır. Her şey güçlü bir azimle ve kötü arzuları tamamen terk etmekle elde edilir. Çünkü azmi sağlam olanların nefsin hevâ ve hevesine karşı durmaları basitleşir. …

Devamı

Kutadgu Bilig’ten devlet başkanına öğütler

Kâğıt kalem istedi. Allah’ın adı ile başlayarak bir mektup yazdı. Yaratan, yetiştiren, göçüren Rabbim ki, yarattığı milyonlarca, sayısız mahlûkun hepsine rızk verir, hiçbirini aç bırakmaz. Her şeye ve herkese hükmünü geçirir, hiçbir yardımcıya ve desteğe ihtiyacı yoktur. Dilerse yaratır. Ol dediği hemen oluverir. Yaptıkları hep kendi isteği ile meydana gelmiştir. Sayısız …

Devamı

İbni Arabi’den çörek otu tavsiyesi…

Çörek otunu her türlü hastalığın için kullan. Çünkü bu, ölüm hariç her hastalık için şifadır. Müşâhede ettiğim bir olayı anlatayım: Halkın ileri gelenlerinden bir adam yanımızda bulunuyordu. Bu zat cüzzam hastalığına yakalanmıştı. Onu gören doktorların hemen hepsi, hastalık bu adama tam anlamıyla yerleşmiş, artık bu hastalığın ilacı bulunmaz diyorlardı. Leble …

Devamı

Konyalı hocalardan imamlara beş tavsiye

Yıllar önce göreve başladığımızda büyük hocalarımız bize nasihatlerde bulunurdu. Bizler de bu tavsiyelerden çok istifade ederdik. İlk göreve başladığımda Konya’da ilim ehli, davetçi, büyük hocalarımız şu beş nasihati yapmışlardı: 1- Kur’an ve Sünnet’i kendine oku. Her sabah namazı sonrası bir miktar sadece kendine tefsir ve hadis oku. 2- Kur’an ve …

Devamı

Babasının Hallac-ı Mansur’a öğüdü

Yüce Allah İnşirah Suresi 7. ayetinde; “Öyleyse, bir işi bitirince diğerine giriş” buyurarak bizlerden sürekli bir iş ve hareket halinde olmamızı istemektedir. Maddi ve manevi birçok sıkıntının temelinde insanın kendini bir şekilde meşgul edememesi yatmaktadır. Nefsi ıslah etmenin en güzel yollarından biri de onu meşgul etmektir. Hallac-ı Mansur’a babasının verdiği …

Devamı