Seherde açılan güller hürmetine/Hacı Hasan Efendi

Seherde açılan güller hürmetine
Zikrinle dönen diller hürmetine
Rükuya bükülen beller hürmetine
Hacalet nârına yakma ya Rabbî!

Yolunda kaim kullara bağışla
Rızana giden yollara bağışla
Arşına açılan ellere bağışla
Cahîm’in içine sokma ya Rabbi!

Secdeye kapanan başlar hürmetine
Aşkınla sızlayan döşler hürmetine
Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine
Gazabınla bize bakma ya Rabbi!

Uhud’da yarılan yüze bağışla
Mi’rac’da gören göze bağışla
O anda geçen söze bağışla
Sırattan aşağı dökme ya Rabbi!

Cemi peygamberlerin canı hürmetine
Cihar-ı Yar-ı Güzin’in dini hürmetine
Uhud şehitlerinin kanı hürmetine
Suçlarımızı başa kakma ya Rabbi!

Muhammed Mustafa’nın özüne bağışla
Fatımatü’z-Zehra adlı kızına bağışla
Yetim yetemanın yüzüne bağışla
Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi!

Kur’an’ı Kerim’de geçen kelam hürmetine
Mekke, Medine’deki âlem hürmetine
Arş, Kürs, Levh-ü Kalem hürmetine
Sualde fazla sıkma ya Rabbi!

İsmi, isminle bir yazılana bağışla
Din uğrunda kan döken gazilere bağışla
Kerbela’da can veren kuzulara bağışla
Dinsizlerle Nar’a sokma ya Rabbi..

Esma-i Hüsna’n hürmetine rızana erdir
İmanla Allah’ım canımız verdir
Mel’un-u Metrud’un belini kırdır
İmanı şeytana verme ya Rabbi!

Edilen duayı sen kabul eyle
Feyz-i Rahman’ınla gönlümüz doyla
Âsî, mücrim kulunuz, geldik hep böyle
Amîn deriz canımızdan sana ya Rabbi!

Girince kabre, lâl etme dili
Sıdkile biz sana bağladık beli
Münker Nekir’in bellidir hali
Sualde şaşırtma bizi ya Rabbi!

Dar yerde başlara topuz indirme
Gelir orda şeytan, bizi kandırma
Hayvan sûretine, yüzü döndürme
İnsan simasında kaldır ya Rabbi!

Setret suçlarımız, kimse görmesin
Hullelendir kulun, uryan kalmasın
Solumuzdan melek defter vermesin
Sağ taraftan gönder, aman ya Rabbi!

Münkir, münafıkla bizi götürme
Mahşer yerlerinde yere batırma
Mizanda günahımızı ağır getirme
Rüsvay-ı âlem etme o gün ya Rabbi!

Suçlarımız vurup, karartma yüzü
Dayanmaz insan çökerler dizi
Şeytan fırkasına ayırma bizi
Fırka-i Resul’den eyle ya Rabbi!

Zebanine, ellerimiz bağlatma
Atıp Cahîmine tenimiz dağlatma
“Ah ümmetim” diye Resul’ünü ağlatma
Habibine bağışla bizi ya Rabbi!

Kevser ırmağından, lütfunla içir
İki kanat ver de bizi uçur.
Berk-i hâtif gibi sırattan geçir
Düşürme Cahime, orda ya Rabbi!

Mü’min mü’minatı imanla öldür
Cümlesinin kabrin nur ile doldur
Rahman ismin ile azabı kaldır
Cennet bahçesine dönder ya Rabbi!

Şu meclis hürmetine rızana erdir
Mekke, Medine’ye yüzümüz sürdür
Sualsiz-cevapsız Cennete girdir
Cennette cemalini göster ya Rabbi!

Sekeratta imanımız soydurma
İblis ardına mü’minleri uydurma
Kalemdâr’ın ayağını kaydırma
Muhammed aleyhis selam’dan ayırma bizi ya Rabbi

Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Muhammed Mursi’nin bilinmeyen yönleri

1- Mursi, Kur”an hafızıdır. Mursi hakkında az bilinen gerçeklerden birisi, onun Kur”an”ı kalbi duygularla ezberlemiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir