Mehmet Emin Ay’dan Emin Saraç Hoca İlahisi

Doç. Dr. Cemal Abdullah Aydın Hocamızın çağımızın önemli alimlerinden Mehmet Emin Saraç Hocamızız vefatı dolayısıyla yazdığı Arapça şiiri Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Hocamız seslendirdi.

كنت ميراث الخلافة يا أمين المؤمنين
واعيا بالحفظ تتلو وحي رب العالمين.

قارئا تروي الصحيح للبخاري في الحديث
ناشرا للعلم بين الناس بالسعي الحثيث
يا سراجا ظلت طول العمر نبراسا بنور
رحمة الله عليك كلما الشمس تدور

Türkçe Tercümesi

Emin Saraç Hocamızın makam-ı alisine hürmetle :

Ey hilâfet devri mîrâsı, Nebî’nin vârisi.
Hâfızu’l-Kur’an, Buhâriyy-i şerîfin râvisi.

Gelse Fatih Câmii’nin taşları bir gün dile,
Anlatır kaç bin rivâyetlerle mezkur silsile.

Dâim oldun tâlib-i ilmin yolunda meş’ale,
Nesl-i âtîyi yetiştirmek ne ulvî meşgale.

Hak teâlâ eylesin binlerce rahmet rûhuna.
Parladıkça şems-i âlem, ehl-i ilmin subhuna..

Gönül insanı, zerafet timsali Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Hocamız, adaşı Emin Saraç Hocamıza dair fakire nasib olan beyitleri ruha sefa cana şifa sesiyle okuma tekerrümünde bulundular. Kendisine kalben teşekkür ediyor. Hocamıza rahmet duası olması ümidiyle… Doç. Dr. Cemal Abdullah Aydın

Merhum Emin Saraç Hoca hatırasına seslendirilen Arapça kaside.

Pek muhterem Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Hocamızın arzusu üzerine Merhum Mehmet Emin Saraç Hocamıza dair beyitlerin Türkçe manzum tercümesini yazmak nasib olmuştu. Kendisi bu manzumeyi de besteleme kereminde bulundu. Yıllardır dinlemekten büyük haz duyduğum hoş avazıyla da icra etti. Bu vesileyle Mehmet Emin Ay hocama bir kez daha en kalbi teşekkürlerimi takdim ederim. Doç. Dr. Cemal Abdullah Aydın

Merhum Mehmet Emin Saraç Hoca hatırasına seslendirilen Türkçe ilahi.

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Muhammed Mursi’nin bilinmeyen yönleri

1- Mursi, Kur”an hafızıdır. Mursi hakkında az bilinen gerçeklerden birisi, onun Kur”an”ı kalbi duygularla ezberlemiş …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir