Günlük Arşiv: 12 Mayıs 2023

Modern cahiliyede Allah’ı tanımak…

Kur’an-ı Kerim’de isim ve sıfatlarıyla tanıtılan Rabbimizin has ismi “Allah” lafza-i celal’i özel bir isimdir ve “Hak” olan ilaha delalet eder. “Esma-i hüsna” dediğimiz, Allah Teâlâ’nın en güzel isimlerinin hepsinin anlamını içerisinde bulundurur.1 Lisan bakımından, Lafza-ı celal’in birtakım özellikleri vardır. Bu ismin ikili ve çoğul hâli yoktur. “Allah” lafzı, Kur’an-ı …

Devamı