Hayatı Müslümanca Okumak

Aydın Başar Hayatı Müslümanca Okumak

Hayatı Müslümanca Okumak

Müslümanca düşünemeyen toplumlar, önce ahlaki bir yozlaşmaya maruz kalır, birkaç nesil sonra da deizme veya ateizme kayarak helak olurlar. Müslümanca düşünmeyi başaramayanların, Müslümanca yaşamaları ve uzun vadede Müslüman kalmaları da mümkün değildir. “Müslümanca yaşamak” ve “Müslümanca ölmek” bizim için ne kadar önemliyse “Müslümanca düşünmek“ de o kadar önemlidir. Müslümanların ciddi …

Devamı

Bir zihniyet olarak demokrasi

Demokrasi günümüzde hep bir yönetim biçimi olarak tartışıldığı için, “bir zihniyet olarak demokrasi” meselesi şimdiye kadar neredeyse hiç gündeme gelmedi. Hep demokrasinin iyi bir yönetim biçimi olduğu ön kabulü ile meseleye yaklaşıldı. Oysa demokrasinin tehlikesi sadece bir yönetim biçimi olmasından kaynaklanmıyordu. Demokrasinin asıl tehlikesi “demokratik kafa” da diyebileceğimiz bir zihniyeti …

Devamı

Demokrasinin kutsanma süreci

Dünya üzerinde birçok farklı demokrasi anlayışları mevcuttur. Türkiye üzerinden düşünecek olursak ülkemizde de her kesimin demokrasiyi kendisine göre yorumladığını görüyoruz. Buna bir de zamanında “takiyye” yapmak zorunda bırakılan mütedeyyin insanların demokrasi tanımlarını da ekleyince bu tanımlar epey bir kalabalık hale geliyor… İsmet Özel bu çeşitliliği şöyle ifade ediyor: “Demokratik bir …

Devamı

İslam Adalet Bütünlüğü

İslam’ın içtimaî gayelerinin en başında adaleti tesis etmek gelir. Tabiidir ki bu görevi İslam, Müslüman’a yüklemiştir. Adaletin sağlanması dediğimizde bunun ancak bir sistem ve organizasyon ile mümkün olacağı da kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu sistemin kurulmasına öncülük etmek de Müslüman’a düşecektir. Bu bakımdan adaletin nerede olduğunu tespit etmek Müslüman açısından son derece …

Devamı

Mescid Merkezli Hayat

Müminlerin ibadet ederken Mescid-i Haram’a yönelmeleri ve senenin belli günlerinde orada buluşmaları, o noktanın müminler açısından bir merkez noktası olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla “mescid merkezli hayat” düşüncesinin temelinde “sünnetullah”olgusu yatmaktadır. “Sünnet” kelimesinin “hikmet” anlamına da geldiğini düşündüğümüzde -Ki İmam-ı Şafii hazretleri böyle söyler- bunun aynı zamanda hikmetullah olduğunu da söyleyebiliriz. …

Devamı

İki Yabancı Demokrasi ve Laiklik

Daha bir asır önce dindarlarımız demokrasiye yaklaşırken diğer Batı menşeli kavramlara yaklaştıkları gibi şüpheyle yaklaşıyorlardı. Aynı tavrı “laiklik” kavramına karşı da gösteriyorlardı. Daha sonraki dönemlerde dindar profili zamanla değişti ve dindarlar; “Laiklikle aram iyi değil ama demokrasi güzel bir şeydir” demeye başladılar. Bugün ise dindarlar laiklikle de barıştılar ve “demokrasi …

Devamı

Kur’an’ı Anlamanın Önemi

Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Kim Kitabullah hakkında şahsi re’yi ile söz ederse, isabet bile etse hatalıdır.” (Ebu Dâvud, İlm, 5; Tirmizî, Tefsir, 1) buyurarak usulsüz yapılan Kur’an yorumlarının önüne geçmek istemiştir. Başka bir rivayette ise; “Kim Kur’ân hakkında re’yi ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.” (Tirmizi,Tefsir,1) buyurarak bu durumun tehlikesine dikkat çekmiştir.

Devamı