Hayatı Müslümanca Okumak

Aydın Başar Hayatı Müslümanca Okumak

Kolaylığa erişmenin sırrı

İslâm ahlakını benimseyen ve onu hayatında sergileyen, İslâm’ın hükümlerine ve nizamına sıkı sıkıya bağlı olan bir kimsenin dünya ve ahiret işlerinde bir takım kolaylıklar hâsıl olur. Bu durum takva sahibi olmanın getirdiği bir ayrıcalıktır. Takvalı olmanın en önemli unsurlarından bir tanesi de malını hayır için harcamaktır. Kur’an’da “verme”, “sakınma/takvalı olma” …

Devamı

Fıkıh usûlüne dönüş…

“Ümmet” olduğumuzu ifade ediyoruz ama kullandığımız kavramlar ümmet olma şuuruyla bağdaşmıyor. Kur’an ve Sünnet’ten süzülerek gelen ve tarihi birtakım tecrübeler sonucu teşekkül eden ümmetin ortak dilini, ümmetin kavramlarını ve ümmetin ıstılahını kullanmak yerine, kimimiz bazı entelektüel hevesler yüzünden, kimimiz de bir çeşit aşağılık kompleksiyle Müslümanların algı dünyasını çatallaştıran, ayrıştıran birtakım …

Devamı

Doğru tesettür nasıl olmalıdır?

Başörtüsü ve örtünme ile ilgili tartışmalar genel itibariyle en fazla Nur Suresi’nin 31. ayet-i kerimesi bağlamında yapılmaktadır. Nur Suresi 31. ayetinin meali şöyledir: “Ve mümin kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını muhafaza etsinler ve zahir olan hariç süslerini açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini, kendi kocalarından ya da babalarından ya …

Devamı

Hakikatin hatırını incitenler

Bilinçli bir Müslüman’ın, realist (gerçekçi) olacağım diye veya konjonktürü (toplu durumu) gözeteceğim diye Kur’an ve Sünnet ölçülerine uymayan sözler söylemeye hakkı yoktur. Bugün maalesef bu konjonktür belası yüzünden Müslüman münevverlerimiz bile İslam’a aykırı çözüm yollarını İslami olarak göstermeye başladılar. Oysa eskiden İslamî kesimin çoğu yazarlarının saygın olduğu dönemlerde, İslam’ı ilmen …

Devamı

Kitaplı hukuk sistemi

Kâinatın düzen koyucusu Cenab-ı Allah, düzenin ahengini sağlayacak üst referansların kendisinden alınmasını istemiştir. Yani yeryüzündeki uyumu ve düzeni sağlamak için, problemlerin çözümünde “halife” olarak yarattığı insanın bir üst değere müracaat etmesini uygun görmüştür. Bu üst değer Cenab-ı Allah’ın temel, tümel, değişmez prensipleridir. Biyolojik veya fiziksel anlamdaki üst yasalar “Sünnetullah” tabiri …

Devamı

Ahlaki öncelik prensibi…

Müslümanlar için toplumsal düzenin Allah ile barışık hale getirilmesi vazgeçilemez bir idealdir. Çünkü Allah sadece dağların, ovaların, gezegenlerin, yağmurun veya havadaki oksijenin düzenini sağlayan bir Rab değil, toplumun içtimai düzeni konusunda da söz söyleyen, buyruklar bildiren bir Rab’dir. Buna rağmen İslam’ın din ve düzen hakkındaki prensiplerini gizleyenler büyük vebal altındadır. …

Devamı

Bilimin kültürel kökleri…

Uzun yıllardır “entelektüel” kelimesini iyi anlamda kullanırdım. Entelektüel; aydınlanmış ve üst düzey çıkarımlara başlamış kişi anlamında… “Üst düzey çıkarım yapma” kulağa hoş geliyordu. Sonradan anladım ki bu kavram Müslümanca üst düzey düşünmeyi ifade eden bir kavram olamaz. Bu kelime ancak sekülerizmin bir eşantiyonu olabilir. Çünkü bizim üst düzey düşünme tarzımızın …

Devamı

Rabbin doğruluk ölçütü

Aklını, heva ve hevesinin esiri konumuna düşüren modern insanın, nereye sürüklendiğinin farkında olmayan bu hali bize Yunus Emre’nin “Bu akl-ı fikr ile Mevla bulunmaz” dizesini hatırlatıyor. Doğrularını vahiyden almak yerine çevre şartlarından ve konjonktürden etkilenerek kendisi üretmeyi tercih eden modern insan, aklını Mevla’yı bulmada bir araç olmaktan çıkartarak bir put …

Devamı

İman ve küfür kavramları…

İman ve küfür kavramları birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmış kavramlardır. İçerisinde küfür izleri taşıyan bir imanın, Yüce Allah tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır. Zira Nisa Suresi 150 ve 151. ayetlerde gerçek kâfirlerin küfür ile iman arasında bir yol tutanlar olduğu açıkça bildirilmiştir. Şu durumda müminler için, iman ve küfür kavramlarının doğru algılanması …

Devamı

Nesillerin ihyası için Mescid Mekteb birlikteliği

Mü’minlerin ibadet ederken Mescid-i Haram’a yönelmeleri ve senenin belli günlerinde orada buluşmaları, o noktanın müminler açısından bir merkez noktası olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla “mescid merkezli hayat” düşüncesinin temelinde “sünnetullah” olgusu yatmaktadır. “Sünnet” kelimesinin “hikmet” anlamına da geldiğini düşündüğümüzde -Ki İmam-ı Şafii hazretleri böyle söyler- bunun aynı zamanda hikmetullah olduğunu da …

Devamı