Hayatı Müslümanca Okumak

Aydın Başar Hayatı Müslümanca Okumak

İslam Adalet Bütünlüğü

İslam’ın içtimaî gayelerinin en başında adaleti tesis etmek gelir. Tabiidir ki bu görevi İslam, Müslüman’a yüklemiştir. Adaletin sağlanması dediğimizde bunun ancak bir sistem ve organizasyon ile mümkün olacağı da kuşkusuzdur. Dolayısıyla bu sistemin kurulmasına öncülük etmek de Müslüman’a düşecektir. Bu bakımdan adaletin nerede olduğunu tespit etmek Müslüman açısından son derece …

Devamı

Bir zihniyet olarak demokrasi

Demokrasi günümüzde hep bir yönetim biçimi olarak tartışıldığı için, “bir zihniyet olarak demokrasi” meselesi şimdiye kadar neredeyse hiç gündeme gelmedi. Hep demokrasinin iyi bir yönetim biçimi olduğu ön kabulü ile meseleye yaklaşıldı. Oysa demokrasinin tehlikesi sadece bir yönetim biçimi olmasından kaynaklanmıyordu. Demokrasinin asıl tehlikesi “demokratik kafa” da diyebileceğimiz bir zihniyeti …

Devamı

Demokrasinin kutsanma süreci

Dünya üzerinde birçok farklı demokrasi anlayışları mevcuttur. Türkiye üzerinden düşünecek olursak ülkemizde de her kesimin demokrasiyi kendisine göre yorumladığını görüyoruz. Buna bir de zamanında “takiyye” yapmak zorunda bırakılan mütedeyyin insanların demokrasi tanımlarını da ekleyince bu tanımlar epey bir kalabalık hale geliyor… İsmet Özel bu çeşitliliği şöyle ifade ediyor: “Demokratik bir …

Devamı

Kur’an’ı anlamanın önemi…

Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Kim Kitabullah hakkında şahsi re’yi ile söz ederse, isabet bile etse hatalıdır.” (Ebu Dâvud, İlm, 5; Tirmizî, Tefsir, 1) buyurarak usulsüz yapılan Kur’an yorumlarının önüne geçmek istemiştir. Başka bir rivayette ise; “Kim Kur’ân hakkında re’yi ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.” (Tirmizi,Tefsir,1) buyurarak bu durumun tehlikesine dikkat çekmiştir.

Devamı

Hazreti Âdem’in vahiy tahsili

Hazreti Âdem ve Hazreti Havva yasak ağaca dokununca ceza olarak dünyaya gönderildiler. Yüce Allah celle celaluh onlara “inin” buyurduğuna göre demek ki dünya “aşağı” bir konumda idi. Daha sonra dünya hayatında kulluğun gereklerini yerine getirerek bulundukları bu aşağı konumdan kurtuldular ve tekrar ahsen-i takvime yükseldiler. Kur’an’da anlatılan bu süreç “iniş”in …

Devamı

Allah’la barışık düzen

Mesnevi’de anlatılan fil hikâyesinde, fil hakkında gözü kapalı yorum yapanların onu hortum veya dişten ibaret sandıkları anlatılır. Bugün birileri bu hikâyedekine benzer bir tavırla İslam’ın ne olduğu konusunda fikir yürütüyorlar. Onun “sistem” ve “hukuk” alanına bakan yönlerini görmezden gelerek, onu salt ahlak öğretisi olarak göstermeye çalışıyorlar. Böylece “işine geldiği kadarına …

Devamı

Yerli demokrasi mümkün mü?

Niceleri vardır ki İslam adına bir şeyler yapmak için yola çıktıkları halde sonunda bir “demokrasi savaşçısı” olup çıkmışlardır. Bu ve benzeri kavramların peşine düşenler, asıl gayeden uzaklaşmış, batı menşeli bu kavramlara iyiden iyiye gönüllerini kaptırmış ve hatta bu kavramların peşinde bir ömür çürütmüşlerdir. Biz de bu durumun İslami açıdan sakıncalarını …

Devamı