Bedreddin Atalar efendinin ardından…

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunlarından, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi‘nin talebelerinden, Erzurumlu Mustafa Necati Efendi‘nin talebesi ve kardeşi Hüsnü Efendi‘nin halifesi, uzun yıllar Medine-i Munevvere’de Erzurumlular revakında hizmet eden Kadiri, Rufai ve Nakşibendi meşayıhından alim, fazıl, dava adamı, ehl-i hizmet ve edeb timsali Es Seyyid, el Hac, Hafız Bedreddin Atalar Efendi 31 Aralık Cuma gecesi 12.00 gibi dünyasını değişti.

Hafız Bedreddin Efendi’yi ilk olarak Kilis’te Nakşi meşayıhından Şeyh Mehmed Vakıf Efendi’nin torunu Mehmed Vakıf Efendi’nin bahsetmesiyle duyduğumu hatırlıyorum.

Onunla tanışmam

Kendilerini takriben 40 sene Medine-i Munevvere’de Bilal-i Habeş Camii müezzinliği yapan, Allah Resul’unun misafirleriyle alakadar olan, gelen ziyaretçileri gezdiren gönül dostumuz muhterem Mihr Ali Süleyman Hoca vesilesiyle 2014 Nisanında bir yatsı namazından sonra Medine-i Münevvere’de Erzurumlular misafirhanesinde ziyaret edip, sohbetiyle müşerref olmuştuk.

Hafız Bedreddin Efendi ziyaretimizde ricamız üzerine Konyalı müfessir Mehmed Vehbi Efendi‘nin Hulasat’ul Beyan Tefsiri‘nin hattı Kur’an, eskimez yazı, Osmanlıca nüshasından bazı ayeti kerimelerin tefsirinden okuyup, ders yaptı.

Zat-ı âlileri görebildiğim kadarıyla çok mütevazi, mueddeb, nazik, latif, kerim, cömert, misafirperver ve ehl-i hizmet, nurani bir zattı. Kendileri Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi başta olmak üzere Erzurumlu Mustafa Necati Efendi kardeşi Hüsnü Efendi, Ali Ulvi Kurucu Ağabey ve pek çok ulema, meşayıh, büyük zatla görüşüp istifade ve istifaza etmişti.

Üstad’a hürmeti vardı

Bilhassa Üstad Bediüzzaman’a ve talebelerine çok hürmet ve muhabbeti vardı. Kur’an-ı Hakim’in bu asrın fehmine bir dersi olan Risale-i Nur’ları okur ve okunmasını tavsiye ederdi.

Sohbet esnasında çok hoş, latif, manidar ve ibretli hatıralardan bahsetti. Tebliğ vazifesinin ehemmiyeti, emr-i bil maruf, nehyi anil munkerin her yerde, her zaman yapılabileceği, bu meselenin mümin için öncelikli olduğu, davetçinin aleminde tebliğ vazifesini canlı tutmak, Allaha ve Resulune (aleyhis selatü ve selam) davete samimi niyet etmek ve ciddi istemekle Cenab-ı Hakkın ne güzellikler lutf edeceğine dair numune olarak manidar bir tanesini hatırımda kaldığı şekliyle nakledeyim.

Güzel bir hatıra

Eski bir tarihte Hafız Bedreddin Efendi, Üstad Bediüzzaman‘ın talebeleri Mustafa Sungur, Abdullah Yeğin, Said Özdemir, Abdulkadir Badıllı, Salih Özcan ağabeylerle birlikte Ankara‘dan Urfa‘ya gelecekler. Otogara gidip bilet alacaklarken merhum Sungur Ağabey diyor ki; “Otobüste koltuk numaralarını ayrı ayrı alalım, birlikte oturmayalım, belki yanımıza gelen arkadaşa yardımcı oluruz.” Bunun üzerine biletleri ayrı ayrı alıyorlar.

Sungur Ağabeyin bu niyeti üzerine hikmeti ilahi Cenabı Hakk yanına inkârcı bir komünisti denk getiriyor. Ankara’dan çıkarken sohbete başlıyorlar. Komünist soruyor, Sungur Ağabey cevap veriyor. Allah’ın varlığından, birliğinden bahsediyor, Tevhidi aklen, mantıken, ilmen izah ve ispat ediyor, diğer iman esaslarını anlatıyor, şüphelerini izale ediyor, Kur’an hakikatlerini naklediyor, Kur’an nurlarından bahsediyor…

Uzunca bir sohbetten sonra otobüs Adana‘ya girerken Cenab-ı Hakk hidayet ediyor komünist kelime-i şehadet getirip Müslüman oluyor. Sungur Ağabey Allah’ın lütfuyla hidayetine vesile oluyor. Allah bilir böyle düşünülüp, biletleri toplu alsalar, birlikte otursalardı bu olmazdı. Niyetin ehemmiyeti, davet ve tebliği iç aleminde canlı tutmanın, insanlara faydalı olmayı istemenin güzel bir misali. Cenab-ı Hakk bize de bu şuuru versin. Amin.

Allah rahmet eylesin

Daha sonra Hafız Bedreddin Efendiyle telefonla irtibatımız devam etti. Zaman zaman kendilerini arar, hal hatır sorar, nasihatlerini dinler, Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi gibi maneviyat semamızın yıldızları mesabesindeki büyük zatlarla olan hatıralarını anlatmasını istirham ederdim. Duasını talep ederdik.

Hafız Bedreddin Efendi’nin uzun süredir kronik rahatsızlıkları vardı. Rahmet-i ilahiyeden ümidimiz odur ki çektikleri günahlarına kefaret ve derecesinin artmasına vesile olmuştur. Cuma gecesi vefat etti. “Bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Cenab-ı Hak onu kabir fitnesinden (sualinden ve azabından) kurtarır.” (Tirmizî, Cenâiz: 73; Müsned, 2: 176) hadis-i şerifindeki müjdeye masadak olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederiz.

Rabbi Rahimimiz’den kendisini çok sevdiği ve bir ömür sünneti seniyyesine ittiba ile davasına hizmet ettiği Resul-i Ekrem’aleyhis selatü ve selam’a,âl ve ashab-ı kirama, sadat-ı kirama ve dostlarına kavuşturmasını niyaz ederiz. Hafız Bedreddin Efendiye Cenab-ı Erhamu’r Rahimin’den gani gani rahmet, oğlu Ruchan Atalar Ağabey’e, ailesine, yakınlarına, tabilerine, muhibbanına sabr-ı cemil niyaz ederim. Ruh-u şerifleri için 3 ihlas 1 Fatiha.

Ferhat Doğan/ İrfanDunyamiz.com

Gönül Dünyamız ↗

Gönül insanlarına dair bam telinize dokunacak yazılar okumak için tıklayın.

İrfan Mektebi ↗

Sevdirici, müjdeleyici üslupla yazılmış hayata dair yazılar okumak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Gönül eri bir paşa Mehdi Sungur…

İlim Yayma Vakfı’nın irfan hizmetlerinden olan “İlim Yayma Vakfı 50 YILDA 50 VAKIF İNSAN” adlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.