Kumru şiiri…

Hak-i pâk üzre kurulmuşdur binası Kumru’nun
Ol sebebden mesken itmiş evliyası Kumru’nun

Görmeyen bilmez mezâyâsın gören tasdik ider
Ehl-i ışk indinde var ma’nì şafâsı Kumru’nun

Dil-küşâ bir manzarası var anın aşıklara
Bülbülü öter hele ırmak sadâsı Kumru’nun

İlkbaharda hadra-puş olur hemin cennet-âsâ
Mürdeye gıbta verir bir manzarası Kumru’nun

Asude yaşanır anda öyle germ ü serd[i] var
Mutedildir her dâim âb u hevâsı Kumru’nun

Hem te’addüd eylemiş çeşmeleri bahş-ı hayât
Var içinde bàğ-ı ìremden nümâsı Kumru’nun

Seyr iderler cisri var peşinde ahbab hem-nişìn
Zevk verir ruha dâim her temâşâsı Kumru’nun

Bunda mevcud medrese, cami, mìnâre, mektebi
Yetişir hem-vâre hindus ulemâsı Kumru’nun

Birbirini karışırmışdır binâ-yı hânedân
Daima açık olur mihmân otası Kumru’nun

Hem haceler hem hace-zâde denir şöhretleri
Pes Halìl Sıdkı Hace’dir muktedâsı Kumru’nun

Bir kariyedir veli nâhiyesidir Fatsa’nın
Hasılı yok kazada fevka’l âlâsı Kumru’nun

Muhtasar müfìd kelâmla eyleyelim iktifâ
Der Hulusì la-yu’add medh ü senâsı Kumru’nun

Hemşinli Mehmet Hulusi Efendi

Kaynak: Orhan Vergili’nin Hukusi Baba Divanı adlı yüksek lisans tezinden iktibas edilmiştir.

İrfanDunyamiz.com

Seçme Şiirler ↗

En güzel şiirleri okumak için tıklayın.

Tavsiye Kitaplar ↗

Tavsiye kitap listemize ulaşmak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Aman hocam, kıy şu nikahı!

Köyde imamlık yaptığım sıralarda bir sefer gençlere; “32 farzı bilmeyenin nikahını kıymam, bana derse geleceksiniz” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.