Çocukların çalıştırılması doğru mu?

Çocukların nafakalarını sağlamak ebeveynlerin üzerlerine bir borçtur. Onların her türlü bakımı, beslenmesi, tahsili ve korunması anne-babanın sorumluluk alanına girmektedir. Şayet onlara gerekli itina gösterilmez ise helak olurlar. Neslin helaki ile meriyette olan siyasal yapının kimliği arasında doğru orantı vardır.

Esas söylemek istediğimiz, velayet kâfirlerin ve münafıkların elinde olursa, ayette buyurulduğu gibi; “Nesli helak ederler” (Bakara 2/205) Gayri İslâmî siyasalar, doğum öncesinden yetişmesine, yetişkinlik çağından ölene kadarki süreçte insana değer vermezler. Onların yedikleri, içtikleri, barınakları, psikolojik durumları vs. inkârcılar için hiç önemli değildir. Onlar için önemli olan; “mutlu azınlığın refahıdır.”

Nesilleri koruma vazifemiz

İnsana bütün yönleriyle önem verip onun yaratılış amacını kavrayarak her türlü tehlikeden korumak; bir damla kanını bile kutsal kabul edip onun heba olmaması için siyaset yapmak İslâmî olan siyasa ile olmayan arasındaki en önemli ölçüdür.

Bütün bunları mutlak anlamda bilen Yüce Allah, evrensel kuralını şöyle koymuştur: “Çocuklarınızı geçim korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de rızıklandıracak olan biziz. Onları öldürmek çok büyük bir günahtır.” (İsra 17/31; Bak; Enam 6/151)

Tarihte gerçekleşen bir olayın yanlışlığına işaret eden bu ve benzeri ayetler, geçim endişesiyle, türlü biçim ve gerekçelerle çocukların öldürülmesini yasakladığı gibi; çocukların beslenmelerini, can emniyetlerini, tahsillerini, dini eğitimlerini, sağlıklarını ciddiye almayan tüm zamanların fert ve toplumlarını uyarmaktadır.

Her yönden sağlıklı bir nesil yetiştirmemek, onları madden ve manen katletmektir. Toplum ve siyaset onların bedenleriyle ilgilenildiği kadar ruhlarıyla da ilgilenilmeli ve maneviyatları katledilmemelidir.

Çocuk işçilerin durumu

Çocuk işçilerin durumunu da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Üzerlerine nafaka borç olmasına rağmen bazı sorumsuz anne-babalar veya çocuk istismarcıları küçük çocukları iş hayatına zorlayarak emeklerini ve sağlıklarını sömürmektedirler.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçilerin psikolojik ve sağlık sorunlarıyla ilgili korkunç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sağlık sorunlarının ve psikolojik sorunların yeterince tedavi edilmediği düşünülecek olursa, neslimiz emniyette değildir. Hatta bu çocuk işçilerden bir kısmı cinsel istismara bile uğratılmaktadırlar.

Halbuki çocuk yaştaki bu yavrular; yeterince beslenmeli, oynamalı, sevilmeli, fiziken gelişmeli, tahsillerini tamamlamalı, ihtiyaçları karşılanmalıdır. Çocukluklarını doyasıya yaşaması gereken küçük çocuklar, çeşitli gerekçelerle iş hayatına zorlanmamalıdırlar. Onların canlarını, akıllarını, düşüncelerini, cinselliklerini korumak ebeveynlerin temel görevlerindendir.

İslam’da bunun refaransı yok!

İslâm’ın doğuş ve yayılış tarihine baktığımızda da görüyoruz ki dinimizin çocukları iş hayatına zorladığına dair ciddi rivayetler yoktur. Hele de onları ekmek parası kazanmaları için işe sevk ve teşvik eden bir nakil bulmak imkânsızdır.

Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem ve onun terbiyesinde yetişen sahabesi çocuklarını sevgi ve merhamet üzerine yetiştirip erken yaşta ilime, irfana yöneltmişlerdir. İslâm topraklarında vahyin nuru egemen iken sokaklarda kadınların ve çocukların dilendirildiği kötü manzaralar olmamıştır.

Çocukların iş hayatına aktif olarak sokulması veya onlar üzerinden haksız kazançlar sağlanmamasının önemini belirttikten sonra tezimizi destekleyen şu rivayeti çok önemsiyoruz. Hatta bu rivayet merkeze alınarak çocuk işçilerle alakalı, eğitim ilmiyle meşgu olan kimselerin yeni projeler geliştirmeleri zaruridir.

Hazreti Osman radıyellahu anh, sanat sahibi olamayan kız çocuklarını/ cariyeleri kazanç getirmeye zorlamayın, şayet zorlarsanız onlar bu işe cinselliklerini katarlar. Küçük erkek çocuklarını da para kazanmaya zorlamayın, şayet zorlarsanız para kazanamadıkları zaman hırsızlık yaparlar.” (Tahavi, Şerh-u Müşkil’ü-l Âsâr, c. II, s. 86)

Aynı sayfada sahabenin Hazreti Osman’a itiraz etmedikleri ve bu ifadeleri Peygamber Efendimiz’den duymuş olabileceklerine vurgu yapılmıştır.

Hayati riskler var!

Bizim bu konuyu açmaktaki amacımız, çocuk yaştaki kız ve erkek çocuklarını erken yaşta para kazanmaya zorlamanın yanlışlığını beyan etmektir. Özellikle de imanın ve ahlakın tefessüh ettiği siyasal ortamlarda bu çocukların hayati riskleri daha da çoktur.

İhtiyacı olamadığı hâlde para kazanmaya sevk edilen çocuklar çok küçük yaşta kazanma hırsına kapılmakta, tahsili ikinci plâna atmakta, tüketim yarışına erken başlamakta, çocuksu davranışlar yerine daha ukala tavırlar sergilemekte, ağızları argoya alışmakta ve bencilleşmektedirler.

Tüm bu ve benzeri olumsuz tavırlardan çocukları korumak için onları eğitim ve öğretimin içerisine katarak bireysel ve toplumsal gelişim ve dönüşümün içine almak; böylece sağlıklı bir toplum oluşturmak daha akıllı bir davranıştır.

Mehmet Sürmeli/ İrfanDunyamiz.com

İstikamet Yazıları ↗

İslam’ın şuur boyutuna vurgu yapan yazıları okumak için tıklayın.

Kaynak Metinler ↗

İlim yolcuları için derlenmiş temel dini metinlere ulaşmak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Aman hocam, kıy şu nikahı!

Köyde imamlık yaptığım sıralarda bir sefer gençlere; “32 farzı bilmeyenin nikahını kıymam, bana derse geleceksiniz” …

Çocukların çalıştırılması doğru mu? _kopyasi

Çocukların nafakalarını sağlamak ebeveynlerin üzerlerine bir borçtur. Onların her türlü bakımı, beslenmesi, tahsili ve korunması anne-babanın sorumluluk alanına girmektedir. Şayet onlara gerekli itina gösterilmez ise helak olurlar. Neslin helaki ile meriyette olan siyasal yapının kimliği arasında doğru orantı vardır.

Esas söylemek istediğimiz, velayet kâfirlerin ve münafıkların elinde olursa, ayette buyurulduğu gibi; “Nesli helak ederler” (Bakara 2/205) Gayri İslâmî siyasalar, doğum öncesinden yetişmesine, yetişkinlik çağından ölene kadarki süreçte insana değer vermezler. Onların yedikleri, içtikleri, barınakları, psikolojik durumları vs. inkârcılar için hiç önemli değildir. Onlar için önemli olan; “mutlu azınlığın refahıdır.”

Nesilleri koruma vazifemiz

İnsana bütün yönleriyle önem verip onun yaratılış amacını kavrayarak her türlü tehlikeden korumak; bir damla kanını bile kutsal kabul edip onun heba olmaması için siyaset yapmak İslâmî olan siyasa ile olmayan arasındaki en önemli ölçüdür.

Bütün bunları mutlak anlamda bilen Yüce Allah, evrensel kuralını şöyle koymuştur: “Çocuklarınızı geçim korkusuyla öldürmeyiniz. Onları da sizi de rızıklandıracak olan biziz. Onları öldürmek çok büyük bir günahtır.” (İsra 17/31; Bak; Enam 6/151)

Tarihte gerçekleşen bir olayın yanlışlığına işaret eden bu ve benzeri ayetler, geçim endişesiyle, türlü biçim ve gerekçelerle çocukların öldürülmesini yasakladığı gibi; çocukların beslenmelerini, can emniyetlerini, tahsillerini, dini eğitimlerini, sağlıklarını ciddiye almayan tüm zamanların fert ve toplumlarını uyarmaktadır.

Her yönden sağlıklı bir nesil yetiştirmemek, onları madden ve manen katletmektir. Toplum ve siyaset onların bedenleriyle ilgilenildiği kadar ruhlarıyla da ilgilenilmeli ve maneviyatları katledilmemelidir.

Çocuk işçilerin durumu

Çocuk işçilerin durumunu da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Üzerlerine nafaka borç olmasına rağmen bazı sorumsuz anne-babalar veya çocuk istismarcıları küçük çocukları iş hayatına zorlayarak emeklerini ve sağlıklarını sömürmektedirler.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk işçilerin psikolojik ve sağlık sorunlarıyla ilgili korkunç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Sağlık sorunlarının ve psikolojik sorunların yeterince tedavi edilmediği düşünülecek olursa, neslimiz emniyette değildir. Hatta bu çocuk işçilerden bir kısmı cinsel istismara bile uğratılmaktadırlar.

Halbuki çocuk yaştaki bu yavrular; yeterince beslenmeli, oynamalı, sevilmeli, fiziken gelişmeli, tahsillerini tamamlamalı, ihtiyaçları karşılanmalıdır. Çocukluklarını doyasıya yaşaması gereken küçük çocuklar, çeşitli gerekçelerle iş hayatına zorlanmamalıdırlar. Onların canlarını, akıllarını, düşüncelerini, cinselliklerini korumak ebeveynlerin temel görevlerindendir.

İslam’da bunun refaransı yok!

İslâm’ın doğuş ve yayılış tarihine baktığımızda da görüyoruz ki dinimizin çocukları iş hayatına zorladığına dair ciddi rivayetler yoktur. Hele de onları ekmek parası kazanmaları için işe sevk ve teşvik eden bir nakil bulmak imkânsızdır.

Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem ve onun terbiyesinde yetişen sahabesi çocuklarını sevgi ve merhamet üzerine yetiştirip erken yaşta ilime, irfana yöneltmişlerdir. İslâm topraklarında vahyin nuru egemen iken sokaklarda kadınların ve çocukların dilendirildiği kötü manzaralar olmamıştır.

Çocukların iş hayatına aktif olarak sokulması veya onlar üzerinden haksız kazançlar sağlanmamasının önemini belirttikten sonra tezimizi destekleyen şu rivayeti çok önemsiyoruz. Hatta bu rivayet merkeze alınarak çocuk işçilerle alakalı, eğitim ilmiyle meşgu olan kimselerin yeni projeler geliştirmeleri zaruridir.

Hazreti Osman radıyellahu anh, sanat sahibi olamayan kız çocuklarını/ cariyeleri kazanç getirmeye zorlamayın, şayet zorlarsanız onlar bu işe cinselliklerini katarlar. Küçük erkek çocuklarını da para kazanmaya zorlamayın, şayet zorlarsanız para kazanamadıkları zaman hırsızlık yaparlar.” (Tahavi, Şerh-u Müşkil’ü-l Âsâr, c. II, s. 86)

Aynı sayfada sahabenin Hazreti Osman’a itiraz etmedikleri ve bu ifadeleri Peygamber Efendimiz’den duymuş olabileceklerine vurgu yapılmıştır.

Hayati riskler var!

Bizim bu konuyu açmaktaki amacımız, çocuk yaştaki kız ve erkek çocuklarını erken yaşta para kazanmaya zorlamanın yanlışlığını beyan etmektir. Özellikle de imanın ve ahlakın tefessüh ettiği siyasal ortamlarda bu çocukların hayati riskleri daha da çoktur.

İhtiyacı olamadığı hâlde para kazanmaya sevk edilen çocuklar çok küçük yaşta kazanma hırsına kapılmakta, tahsili ikinci plâna atmakta, tüketim yarışına erken başlamakta, çocuksu davranışlar yerine daha ukala tavırlar sergilemekte, ağızları argoya alışmakta ve bencilleşmektedirler.

Tüm bu ve benzeri olumsuz tavırlardan çocukları korumak için onları eğitim ve öğretimin içerisine katarak bireysel ve toplumsal gelişim ve dönüşümün içine almak; böylece sağlıklı bir toplum oluşturmak daha akıllı bir davranıştır.

Mehmet Sürmeli/ İrfanDunyamiz.com

İstikamet Yazıları ↗

İslam’ın şuur boyutuna vurgu yapan yazıları okumak için tıklayın.

Kaynak Metinler ↗

İlim yolcuları için derlenmiş temel dini metinlere ulaşmak için tıklayın.

Şunlara Gözat

Aman hocam, kıy şu nikahı!

Köyde imamlık yaptığım sıralarda bir sefer gençlere; “32 farzı bilmeyenin nikahını kıymam, bana derse geleceksiniz” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.