Günlük Arşiv: 3 Temmuz 2021

Ey şefkatli ve mutaassıp kardeş!

İlim Yolcuları İçinTemel Dini Metinler 6 Ey şefkatli ve mutaassıp kardeş!İMAM GAZALİ Gazâlî, Eş’ari ve Maturidi’nin varmış oldukları çoğu sonuçlara katılmış ve her ikisine de, uyulmasını gerekli gördükleri bazı meselelerde muhalefet etmiştir. Bu yüzden, çoğu Eş’ari taraftarları onu küfür ve zındıklıkla itham etmişlerdir. Bu konuda, Gazâli’nin “Faysalü’t-tefrike beyne’l- Islam ve’z- …

Devamı