Aylık Arşiv: Ağustos 2023

Habib-i Neccar kimdir?

Habib-i Neccar Allah yolunda şehid olmuş bir kahramandır. Türbesi Antakya‘da ziyaretgâhtır. Buradaki Silipus Dağı‘na ve bir camiye onun adı verilmiştir. Yâsîn Sûresi’nin 13-33. ayetlerinde anlatılan olay ile Kur’ân-ı Kerim’de ismi anılmaksızın kendisine işaret edildiği müfessirlerce kabul edilmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de anlatılan bu olaya göre, Antakya halkı putperestti. Hazreti İsa’nın havarilerinden iki …

Devamı

İslam’da hasta ziyareti adabı…

Dünya bir imtihan yeridir. Bazen bir yakınımızın vefatıyla bazen de hastalıklarla imtihan ediliriz. Her bir imtihan sabredebilirsek bizler için olgunluk vesilesi olur. Günahlarımız silinir ve Allah katında derecemiz artar. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” …

Devamı

Peki ama ne yapmalı?

Zaman zaman yurt içinden ve yurtdışından bazı kardeşlerimiz bazı sıkıntılarını, zor hallerini bizimle paylaşıyor; “Ne yapmalıyız?” diye fikrimizi soruyorlar. Tabi biz haddimizi bilmeye çalışıyoruz, bildiğimiz kadarıyla cevap veriyor, bilmediğimiz konulara girmiyoruz. Eğer bir yönü ile fıkhi bir konu ise ehli olan insanlara, âlim kimselere yönlendirmeye çalışıyoruz. Öyle sorularla karşılaşıyoruz ki …

Devamı

Cennette kavuştur bizi…

Fani bir alemde yaşıyorsak elbette günü gelince beka alemine yolculuk mukadder. Rabbim gurbette sıla hazırlığı yaparak göçmek nasip eylesin. 27 Temmuz 2017’de ebedi aleme yolcu ettiğimiz 39 yıllık refikam güzel bir hazırlık sonrası yola çıkmış oldu. Bir yıl önce Haccımızı büyük bir heyecanla eda etmiştik. O kadar çok istiyordu ki …

Devamı

Bir ufku olmalı insanın…

Ufuk; “Yerle göğün birleşir gibi göründüğü çizgi” şeklinde tanımlanabilir. İki türlü ufuk vardır: Bir; görme duyusu olan göz için ufuk, yani gözün görebildiği son çizgi… İki; akıl için ufuk yani aklın idrak edebildiği son çizgi… Burada akla nispet edilen ufuk, geleceğimizin inşasında önemli bir parametredir. İnsan hayatının üç aşaması vardır. …

Devamı

Yolculuk adabı…

Dünyevi ihtiyaçlarımız için, iş, ticaret, ziyaret veya hac ve umre gibi ibadetleri yerine getirmek için yolculuklar yaparız. Bu yolculuklar esnasında başlangıçtan bitinceye kadar Efendimiz sallellahu aleyhi ve sellem’in sünnetlerine uygun davranmamız gerekir. Yolculuğa çıkmadan önce niyetimizi düzenlenmeli ve Allah’ın rızasını hedeflemeliyiz. Arkadaşlarımızı iyi seçmeli, bizlere Allah’ı hatırlatan dostlar seçmeliyiz. Yolculuk …

Devamı

Sırçalı Mescid deyince…

Bizim çocukluğumuz Konya‘nın Selçuklu eserlerinden olan Türbe Önü‘ne yakın sayılacak mesafedeki Sırçalı Mescid civarında geçti. Evimiz mescide komşuydu. Şunu da belirtelim ki eskiden insanlar ev alırken mescide yakınlığı da ön planda tutarlardı. Mescide hemen gidiliverecek uzaklıkta olan evleri tercih ederlerdi. Babam da bu noktada seçicidir. Şimdi oturduğumuz ev de mescide …

Devamı

Namaz insanı arındırır…

Namaz, Yüce Allah ile kurulan en büyük iletişim yoludur. Bu nedenle Peygamber Efendimiz; “Amellerin en faziletlisi namazdır”1 buyurmuştur. Bir başka rivayette ise; “En faziletli namaz ilk vaktinde kılınan namazdır”2 buyurarak namazı geciktirmemeye dikkat çekmiştir. Müslümanları bu önemli ibadete teşvik bağlamında “Namaz cennetin anahtarıdır”3 müjdesini vermiştir. Bu anahtarın iyi çalışabilmesi için …

Devamı

Türkler seni sahipsiz bırakmaz…

Sıkıntısı olan bir Hollandalı, Mehmet isimli bir danışmandan destek alıyormuş. Hollandalı başka bir şehre göçmek mecburiyetinde kalmış. Gideceği yerde kendisini yapayalnız hissedeceğini, daha da mutsuz olacağını Mehmet’le paylaşmış. Gideceği şehirdeki yeni adresine bakan Mehmet, bakmış ki evin tam karşısında bir Diyanet camii var. Ona şöyle demiş: “Evin tam karşısında bir …

Devamı