Dedesine defalarca bu soruyu sormuş

Merhum şair ve edip üstad Ali Ulvi Kurucu’nun meşhur bir alim olan dedesi Hacı Veyis Efendi ibadetler ve İslami edepler konusunda son derece hassastır.

Ali Ulvi Kurucu çocukken bir gün dedesine sorar:

“Dede, sizin abdestiniz bizimkinden çok farklı oluyor, siz abdesti çok uzun alıyorsunuz. Niye böyle oluyor?”

Şöyle cevap verir:

“Oğlum ben abdest suyunu semadan inen manevi bir bulut olarak kabul ederim. Semalardan bir manevi bulut geliyor, günahlarımı yıkıyor… Senin günahın yok, onun için şimdi senin bunu hatırlamana lüzum yok. İleride lazım olur diye söylüyorum.”

Bunu anlattıktan sonra Ali Ulvi Kurucu şöyle diyor: “Onun bu cevabını işitmek için bu suali defalarca sormuştum.”

Abdestten sonra elini yüzünü kurularken de önce şahadet getirir sonra da şöyle dermiş: ”Rabbim ne güzelsin, sana kul olmak ne güzel şey… Mümin kullarına farz kıldığın vecibelerin her biri birer bahar, her biri birer kar, her biri birer vakar.”

Kaynak: M. Ertuğrul Düzdağ, Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, c. 1. s. 105.106

İrfanDunyamiz.com

Yayın Yönetmeni Notu: Merhum Hacı Veyis Efendi’nin abdest alırkenki bu halet-i ruhiyesi abdesti sıradan bir temizlik olarak görmediğini, bir ibadet olarak onun şuuruna erdiğini ve abdestin zevkine vardığını gösteriyor. Niyazi Mısri Hazretleri ne güzel söylemiştir: “Hakk’ı seven âşıkların,/ Eğlencesi tevhîd olur./ Aşk oduna yanıkların,/ Eğlencesi tevhîd olur.” Elbette şu fani dünya hayatında müminin eğlencesi gelip geçici dünya zevkleri değildir. Mümin, gayri meşru yerlerde, uygunsuz eğlencelerde, mahremiyete dikkat edilmeyen düğünlerde kendini gaflete teslim etmez. Onun eğlencesi elbette ki abdesti ve namazıdır. Dersleridir, tesbihatıdır, dilindeki zikridir. Hacı Veyis Efendi gibi güzel zatlar iyi ki yaşamışlar da bu ibadetlerin eğlencesini bizlere yeniden hatırlatmışlar.

Hakkımda irfandunyamiz

Şunlara Gözat

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…

Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak…Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.Dünyâda inanmam, hani görsem de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir